eszköz fn 4C8

1. (az adott területen, tevékenységi körben) vmely tevékenység, művelet végzésére való tárgy, szerszám, gép stb.’ ❖ Azokat a’ Mag-vétö Makhinákat vagy Eſzközöket, a’ mellyekkel az Ánglusok és Hollandusok élnek, még eddig tellyeſséggel nem-javalhatom (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 59) | sebészi eszköz (1848 Pólya József 8371002, 25) | Az öreg úrnak van egy tamburája, S mikor az ihlet s unalom megszállja, Veszi a rozzant, kopogó eszközt S múlatja magát vele négy fala közt (1877 Arany János CD01) | A fonás legrégibb és legegyszerübb eszköze a guzsaly vagy gyalogorsó (1912 Malonyay Dezső 8292039, 150) | jó, ha a tanító már jóelőre gondoskodik az első segélynyujtáshoz szükséges eszközökről (fertőtlenítőszer, kötcsomag, kis hordágy stb.) (1939 Lomniczy Mihály 2139001, 5) | konyhai eszközök (1997 Lakáskultúra CD39) | közlekedési eszköz (2002 Magyar sportenciklopédia 3211004, 439).

1a. (/irod) ’közelebbről nem meghatározott mindennapi használati tárgy, holmi’ ❖ mindenféle ékességes eszközöket, és ruháknak való tafotákat vet nékik (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 351) | Hány embert láttam én, ki meggyúlt háza égő üszkei közé életét veszélyezve rohant, hogy némely hitvány eszközöket kiragadjon? (1837 Kölcsey Ferenc 8253048, 1106) | A vonaton majd rosszkedvű leszel (: lesz a feleségem). Megint hurcolkodunk, és megint vissza. Elbűvöl engem is az eszközöknek ez a tolongása, kihűlt célok ekkora gyászmenete: fürdőruha, Wittgenstein, spanyolszótár, mandulaolaj – mire ekkora fölszerelkezés? (És ez mind csak, amit fönn felejtettem.) (1985 Petri György 9530090, 285).

1b. (rég) ’gyógyító hatású v. fűszerként használható növény(i rész), (gyógyászati célra haszn.) szer’ ❖ Hasznára nézve egyebet nem irhatok felöle [ti. az ún. törökborsról], hanem hogy igen erös eſzköz ez, és ember vérét igen meg-hevitti (1775 Csapó József 7062001, 284) | mivel a’ kificzamodás által az íz’ szalagai rendszerint igen elgyengűlnek és megtágulnak, ugy hogy a’ ficzamodás legkisebb ok miatt könnyen visszatér, ennek eltávolitására erősitő eszközöket kell használnunk. E’ végre e’ következő vegyűlettel kell napjában 2-er 3-or a’ térdkalács’ kőrnyékét bedörgölni: 6 lat szappan-, ’s ugyan annyi kámforlél ’s 4 lat terpentinolaj (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310010, 60) | egy kis hánytató vagy purgáló keserű eszköz, izzasztó mozgás, nélkülöző (diaeteticus) élet, s csillapító italok (1862 Vajda János 8503083, 11).

2. ’vmely cél elérésére szolgáló v. vmit előidéző, ill. a meghatározott funkcióban, területen szokásosan alkalmazott dolog, módszer, cselekedet stb.’ ❖ Továb fegyvert fogni látod, már nem lehet, Van talám más eszkz, melly hasznokat tehet, Tanátſoſainkhoz menj-el Kvetséggel, Ne kéméljed kintſem’; legyél bv Kltséggel (1772 Bessenyei György¹ 7044019, 15) | [az újmódi kocsik] már nem egy ſzerentsétlenségnek voltak az eſzközei (1792 Magyar Hírmondó C5808, 28) | Belső érzelmeinknek kifejezési eszközei az arczjelek… és tagmozdulatok… is (1861 Mátray Gábor 8300002, 62) | békés, vagy erőszakos adminisztrativ eszközökhöz folyamodnak (1933 Márai Sándor 9421010, 16) | a tekintélyelvű nevelési stílus kedvez a bűnbakképző hajlamnak. Ilyenkor a nevelés fő eszköze a szigor (1986 Csepeli György 1029002, 88) | Más webkiszolgálók esetén más módon tehetjük meg az átírást (a Microsoft IIS webszerver esetén például erre a célra az ISAPI_Rewrite eszköz szolgál), de az alapelvek ugyanazok (2005 Szeredi Péter et al. 3300002, 53) | Történelmileg az EU elődje, az Európai Gazdasági Közösség, döntően gazdasági és diplomáciai eszközök alkalmazásával törekedett a válságok kezelésére (2008 Matus János 3131002, 91).

2a. ’〈olyan személy (funkciójának a) minősítéseként, akit vmely célra felhasználnak, ill. vmi(nek a véghezvitelé)ben közreműködik〉’ ❖ Stanislaus nem tsak hogy nem ellenkezett ebbe, ſt még a’ békeſég helyre állításába eſzköznek lenni magát ajánlotta (1792 Gvadányi József ford.–Voltaire 7125035, 296) | mert ha az ember [ti. az apa] eszköz volt a gyermek nemzésében, miért ne lenne eszköz annak ügyelésében? (1823 Fogarasi Sámuel 7109008, 227) | A művész, legalább is a művészek egy nagy része, úgy érzi, hogy felsőbb erők eszköze, mikor alkot (1942 Sík Sándor 9598010, 60) | Az én Gedeonomnak áldozatai vannak, de maga is áldozat. Egy sztálinista politikai gyakorlat eszköze és áldozata (1985 Sütő András 9620021, 10).

2b. (rég)(érzék)szerv’ ❖ a’ mi Testünk ött egy-mástól külömböző forma eszközökkel ruháztatott fel, a’ mellyek által a’ külsö dolgokat érezzük (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3750, 16) | A’ Diſznó-Szögy, Tövis vagy Sül-diſznó, (Erinaceus Suillus, Németl Igel) Scaniában, a’ melly egy Sveciának Éſzaki tartományai közl, a’ paraſztok közt ſzokott eledel. De egy ütéſſel parantsolják meg-lni; és a’ húgynak eſzközeit, ne hogy vizellet’ fel-akadást ſzerezzen, jól ki-tiſztítani (1787 Mátyus István 7222021, 161) | Hova lehetne mondom a’ Teſtnek ezeket a’ külömb külömbféle Eſzközeit úgy el-rakni, hogy még-is a’ külömböz hivataljokban mindnyájjan állhatatoſſan el-járjanak? Hol lehetne azoknak bátorságoſabb helyeket találni, mint ahol moſt állanak? (1793 Segesvári István ford.–Derham 7289007, 478) | [a növények és állatok] szaporodások és nevekedések végett a’ természet által mesterséges edénykékkel vagy eszközökkel ruháztattak fel, neveztetnek nevekedési eszközökkel bíró testeknek (corpora organica) (1809 e. Emődy István 8570001, 5).

2c. (tbsz-ban) (Közg) ’vmely vállalkozás rendelkezésére álló, ill. múltbeli események eredményeként képződött, a vállalkozás számára várhatóan a jövőben is gazdasági előnyöket biztosító anyagi és nem anyagi javak összessége; aktíva’ ❖ födözzék a költségeket saját eszközeikből (1921 Népszava 2136001, 3) | A számviteli törvény az eszközök három fő csoportját különbözteti meg: a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások főcsoportjait (1998 MagyarNagyLex. C5820, 519).

Ö: álló~, csere~, csont-, fém-, fenyítő~, fizető~, fogyó~, forgó~, gyógy~, kifejező~, konyha~, kutató~, mérő~, munka~, pénz~, propaganda~, segéd~, stílus~, termelő~, tűz~, űr~, védő~; az -eszköz címszó alatt: evő~, harc~, író~, kínzó~, nyíró~, rajz~, sport~, szállító~, szemléltető~, szúró~, vágó~, világító~.

ÖU: deviza~, házi~, muzsika~, szántó~.

ÖE: ~lekötés, ~tan, ~tudomány.

Sz: eszközös, eszköztelen.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eszköz főnév 4C8
1.
(az adott területen, tevékenységi körben) vmely tevékenység, művelet végzésére való tárgy, szerszám, gép stb.
Azokat a’ Mag-vétö Makhinákat vagy Eſzközöket, a’ mellyekkel az Ánglusok és Hollandusok élnek, még eddig tellyeſséggel nem-javalhatom
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
sebészi eszköz
(1848 Pólya József)
Az öreg úrnak van egy tamburája, S mikor az ihlet s unalom megszállja, Veszi a rozzant, kopogó eszközt S múlatja magát vele négy fala közt
(1877 Arany János)
A fonás legrégibb és legegyszerübb eszköze a guzsaly vagy gyalogorsó
(1912 Malonyay Dezső)
jó, ha a tanító már jóelőre gondoskodik az első segélynyujtáshoz szükséges eszközökről (fertőtlenítőszer, kötcsomag, kis hordágy stb.)
(1939 Lomniczy Mihály)
konyhai eszközök
(1997 Lakáskultúra)
közlekedési eszköz
(2002 Magyar sportenciklopédia)
1a. (/irod)
közelebbről nem meghatározott mindennapi használati tárgy, holmi
mindenféle ékességes eszközöket, és ruháknak való tafotákat vet nékik
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Hány embert láttam én, ki meggyúlt háza égő üszkei közé életét veszélyezve rohant, hogy némely hitvány eszközöket kiragadjon?
(1837 Kölcsey Ferenc)
A vonaton majd rosszkedvű leszel (: lesz a feleségem). Megint hurcolkodunk, és megint vissza. Elbűvöl engem is az eszközöknek ez a tolongása, kihűlt célok ekkora gyászmenete: fürdőruha, Wittgenstein, spanyolszótár, mandulaolaj – mire ekkora fölszerelkezés? (És ez mind csak, amit fönn felejtettem.)
(1985 Petri György)
1b. (rég)
gyógyító hatású v. fűszerként használható növény(i rész), (gyógyászati célra haszn.) szer
Hasznára nézve egyebet nem irhatok felöle [ti. az ún. törökborsról], hanem hogy igen erös eſzköz ez, és ember vérét igen meg-hevitti
(1775 Csapó József)
mivel a’ kificzamodás által az íz’ szalagai rendszerint igen elgyengűlnek és megtágulnak, ugy hogy a’ ficzamodás legkisebb ok miatt könnyen visszatér, ennek eltávolitására erősitő eszközöket kell használnunk. E’ végre e’ következő vegyűlettel kell napjában 2-er 3-or a’ térdkalács’ kőrnyékét bedörgölni: 6 lat szappan-, ’s ugyan annyi kámforlél ’s 4 lat terpentinolaj
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
egy kis hánytató vagy purgáló keserű eszköz, izzasztó mozgás, nélkülöző (diaeteticus) élet, s csillapító italok
(1862 Vajda János)
2.
vmely cél elérésére szolgáló v. vmit előidéző, ill. a meghatározott funkcióban, területen szokásosan alkalmazott dolog, módszer, cselekedet stb.
Továb fegyvert fogni látod, már nem lehet, Van talám más eszkz, melly hasznokat tehet, Tanátſoſainkhoz menj-el Kvetséggel, Ne kéméljed kintſem’; legyél bv Kltséggel
(1772 Bessenyei György¹)
[az újmódi kocsik] már nem egy ſzerentsétlenségnek voltak az eſzközei
(1792 Magyar Hírmondó)
Belső érzelmeinknek kifejezési eszközei az arczjelek… és tagmozdulatok… is
(1861 Mátray Gábor)
békés, vagy erőszakos adminisztrativ eszközökhöz folyamodnak
(1933 Márai Sándor)
a tekintélyelvű nevelési stílus kedvez a bűnbakképző hajlamnak. Ilyenkor a nevelés fő eszköze a szigor
(1986 Csepeli György)
Más webkiszolgálók esetén más módon tehetjük meg az átírást (a Microsoft IISInternet Information Services ’Internetes Informatikai Szolgáltatások’ webszerver esetén például erre a célra az ISAPIinternet server application programming interface ’internetszerver alkalmazásprogramozási felülete’_Rewrite eszköz szolgál), de az alapelvek ugyanazok
(2005 Szeredi Péter et al.)
Történelmileg az EUEurópai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség, döntően gazdasági és diplomáciai eszközök alkalmazásával törekedett a válságok kezelésére
(2008 Matus János)
2a.
〈olyan személy (funkciójának a) minősítéseként, akit vmely célra felhasználnak, ill. vmi(nek a véghezvitelé)ben közreműködik〉
Stanislaus nem tsak hogy nem ellenkezett ebbe, ſt még a’ békeſég helyre állításába eſzköznek lenni magát ajánlotta
(1792 Gvadányi József ford.Voltaire)
mert ha az ember [ti. az apa] eszköz volt a gyermek nemzésében, miért ne lenne eszköz annak ügyelésében?
(1823 Fogarasi Sámuel)
A művész, legalább is a művészek egy nagy része, úgy érzi, hogy felsőbb erők eszköze, mikor alkot
(1942 Sík Sándor)
Az én Gedeonomnak áldozatai vannak, de maga is áldozat. Egy sztálinista politikai gyakorlat eszköze és áldozata
(1985 Sütő András)
2b. (rég)
(érzék)szerv
a’ mi Testünk ött egy-mástól külömböző forma eszközökkel ruháztatott fel, a’ mellyek által a’ külsö dolgokat érezzük
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
A’ Diſznó-Szögy, Tövis vagy Sül-diſznó, (Erinaceus Suillus, Németl Igel) Scaniában, a’ melly egy Sveciának Éſzaki tartományai közl, a’ paraſztok közt ſzokott eledel. De egy ütéſſel parantsolják meg-lni; és a’ húgynak eſzközeit, ne hogy vizellet’ fel-akadást ſzerezzen, jól ki-tiſztítani
(1787 Mátyus István)
Hova lehetne mondom a’ Teſtnek ezeket a’ külömb külömbféle Eſzközeit úgy el-rakni, hogy még-is a’ külömböz hivataljokban mindnyájjan állhatatoſſan el-járjanak? Hol lehetne azoknak bátorságoſabb helyeket találni, mint ahol moſt állanak?
(1793 Segesvári István ford.Derham)
[a növények és állatok] szaporodások és nevekedések végett a’ természet által mesterséges edénykékkel vagy eszközökkel ruháztattak fel, neveztetnek nevekedési eszközökkel bíró testeknek (corpora organica)
(1809 e. Emődy István)
2c. (tbsz-ban) (Közg)
vmely vállalkozás rendelkezésére álló, ill. múltbeli események eredményeként képződött, a vállalkozás számára várhatóan a jövőben is gazdasági előnyöket biztosító anyagi és nem anyagi javak összessége; aktíva
födözzék a költségeket saját eszközeikből
(1921 Népszava)
A számviteli törvény az eszközök három fő csoportját különbözteti meg: a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások főcsoportjait
(1998 MagyarNagyLex.)
ÖU: devizaeszköz, házieszköz, muzsikaeszköz, szántóeszköz
ÖE: eszközlekötés, eszköztan, eszköztudomány
Sz: eszközös, eszköztelen
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások