észlel ts ige 1b

1. ’〈ember, állat (külső) ingert (kiváltó dolgot, jelenséget)〉 érzékeivel, vmely érzékszervével felfog, egyszersmind (kognitív) agyi folyamatban feldolgoz, ill. 〈ember〉 így felismer, tudatosít, megállapít vmit’ ❖ [Az étertől a kísérleti alany] 1 ½ percz alatt elkábul, kábulás tart ½ perczig. Ez alatt a’ tüneményeket észlelni nem képes, csak mintha felhők fölötti világban volna (1847 Társalkodó C7984, 43) | mikép ismeretre nézve, tehát philosophiaira is, nem létezhetik más igaz módszer az észlelésinél. Észre kell a tárgyakat vennünk, helyesen észlelnünk s azután azokat helyesen magyaráznunk (1855 Szontagh Gusztáv 8453001, 15) | [Az alexandrit] legfőbb jellemvonása, mely őt minden más chrizoberilltől megkülönbözteti, puszta szemmel is észlelhető kétszínüsége (1893 PallasLex. CD02) | Hallásunkkal észleljük a vadat végül, ha csülökre kap és eliramodik (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 21) | túlságos mereven viselkedik, hogy ne észleljék rajta szenvedélyét (1942 Márai Sándor 9421005, 77) | hirtelen erős gázömlést észleltek (1967 Örkény István 9500026, 140) | A rovarok zöme az ultraibolyától (300nm) a narancsvörösig (650nm) észleli a fénysugarakat (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065002, 55) | két, egy időben észlelt inger közti kapcsolat (1997 PedagógiaiLex. C6809, 111) | Az idegen nyelv tanulásának sikerességében is befolyásoló tényező, hogy a nyelvet tanuló mennyire észleli a hangejtési különbségeket (2009 Józsa Krisztián–Steklács János 3223001, 371).

1a. ’〈érzék(szerv), tudat〉 érzékel, felfog vmit’ ❖ az értelem nem tud teremteni, ő észleli a mi van, s elnevezi a mit észlelt (1840 Hunfalvy Pál 8192003, 144) | az anyagnak a fogalmát a materialista irók nem igen elemzik bővebben; rendesen az érzékeink által észlelhető valót értik rajta (1896 PallasLex. CD02) | az értelem figyelő tekintete által észlelt, az érzelmi feloldás igényével szembeszögezett valóságos törvény (1966 Tamás Attila CD53) | Minden élő olyan világban létezik, amilyet az érzékszervei észlelni tudnak és az agya felfog (1988 Lengyel Péter 9397006, 174) | [a hónalj mirigyei által termelt verejtékben levő] feromonok – éppúgy, mint az állatvilágban – szexuális információt közölnek, amit egy speciális szerv, az orrban elhelyezkedő organon vomeronasale észlel (2003 Természet Világa CD50).

2. (tárgy n. is) (Tud is) ’〈vmit, kül. vmely jelenséget, folyamatot, természeti képződményt, ritk. vkit〉(tudományos céllal) rendszeresen v. huzamos ideig megfigyel, ill. ennek során érzékel v. tapasztal (vhol, vmin) vmit vki’ ❖ Észlel az, a ki egész ráadott akarattal foglalatoskodik objektuma körül (1792 Barczafalvi Szabó Dávid C0789, 32) | Vágyom hát, ismerni sir Ralphot, nagyon valódi s nagyon élénk volt; de magában szerettem volna észlelni, észrevétlenül (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389006, 175) | Daniell, kire több izben hivatkozánk, 30° különbséget is észlelt ugyanazon éjjel két hév mérőn, ezek egyike völgyben, másika egy szelid dombtetőn levén fölállitva (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 581) | szőlős gazdáink közül főleg az Ausztriához közelebb vidékeken levők észleljék szorgosan szőleiket, és minden betegségi symptomát mutató tőt rögtön vizsgáltassák meg (1874 Borászati Lapok 8607002, 220) | Egyetlen egyszer voltam szemtanúja valóban szép fecskeérkezésnek, 1890 tavaszán, mikor Dinnyésen, a Velenczei tónál, észleltem a madárvonulást (1899 Chernel István CD34) | 2-3 hüvelykes távcső birtokában természetesen mindezeket az objektumokat [ti. a csillagképeket] még jobban észlelhetjük (1930 Lassovszky Károly 9382001, 285) | Nem volt kétséges viszont a szellemi elmaradottság egy 6 éves fiúgyermeknél, akit egyébként is 2,5 éves kora óta észlelünk (1961 Sámuel András et al. 1137001, 307) | Dél-Amerikában már észleltek 14 egymást követő csapadékmentes évet is (1997 Magyarország földje CD05) | A távcsővel havonta 18–20 éjszakán észlelnek, kihagyva a halvány égitestek megfigyelésére alkalmatlan teleholdas éjszakákat (2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián 3176003, 120).

2a. ’〈számítógép(es program), műszer〉 működése során érzékel, mér vmit’ ❖ A rengést egész Középeurópa földrengési műszerei észlelték (1912 Népszava aug. 10. C7480, 9) | [ha a] tartalékhelyen nincs megmunkálandó anyag, a számítógép azonnal észleli, és a robotberendezés segítségével máris küldi az új munkadarabot (1980 Népszava ápr. 17. C7445, [12]) | a legnagyobb víruskeresők gyártói általában csupán jelentős késéssel adnak ki szoftvereikhez olyan programokat, amelyek észlelik a viszonylag szűk körben terjedő vírusokat (2004 Népszava ápr. 21. C7467, 12) | a [repülő]gép futóművének aknájában az érzékelő berendezés hőmérsékletemelkedést észlelt (2007 Népszava júl. 24. C7470, [16]).

Sz: észlelde, észlelődik.

Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, észlelő; TESz. ész; ÉKsz.

észlel tárgyas ige 1b
1.
〈ember, állat (külső) ingert (kiváltó dolgot, jelenséget) érzékeivel, vmely érzékszervével felfog, egyszersmind (kognitív) agyi folyamatban feldolgoz, ill. 〈ember〉 így felismer, tudatosít, megállapít vmit
[Az étertől a kísérleti alany] 1 ½ percz alatt elkábul, kábulás tart ½ perczig. Ez alatt a’ tüneményeket észlelni nem képes, csak mintha felhők fölötti világban volna
(1847 Társalkodó)
mikép ismeretre nézve, tehát philosophiaira is, nem létezhetik más igaz módszer az észlelésinél. Észre kell a tárgyakat vennünk, helyesen észlelnünk s azután azokat helyesen magyaráznunk
(1855 Szontagh Gusztáv)
[Az alexandrit] legfőbb jellemvonása, mely őt minden más chrizoberilltől megkülönbözteti, puszta szemmel is észlelhető kétszínüsége
(1893 PallasLex.)
Hallásunkkal észleljük a vadat végül, ha csülökre kap és eliramodik
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
túlságos mereven viselkedik, hogy ne észleljék rajta szenvedélyét
(1942 Márai Sándor)
hirtelen erős gázömlést észleltek
(1967 Örkény István)
A rovarok zöme az ultraibolyától (300nmnanométer) a narancsvörösig (650nmnanométer) észleli a fénysugarakat
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
két, egy időben észlelt inger közti kapcsolat
(1997 PedagógiaiLex.)
Az idegen nyelv tanulásának sikerességében is befolyásoló tényező, hogy a nyelvet tanuló mennyire észleli a hangejtési különbségeket
(2009 Józsa Krisztián–Steklács János)
1a.
〈érzék(szerv), tudat〉 érzékel, felfog vmit
az értelem nem tud teremteni, ő észleli a mi van, s elnevezi a mit észlelt
(1840 Hunfalvy Pál)
az anyagnak a fogalmát a materialista irók nem igen elemzik bővebben; rendesen az érzékeink által észlelhető valót értik rajta
(1896 PallasLex.)
az értelem figyelő tekintete által észlelt, az érzelmi feloldás igényével szembeszögezett valóságos törvény
(1966 Tamás Attila)
Minden élő olyan világban létezik, amilyet az érzékszervei észlelni tudnak és az agya felfog
(1988 Lengyel Péter)
[a hónalj mirigyei által termelt verejtékben levő] feromonok – éppúgy, mint az állatvilágban – szexuális információt közölnek, amit egy speciális szerv, az orrban elhelyezkedő organon vomeronasale észlel
(2003 Természet Világa)
2. (tárgy n. is) (Tud is)
〈vmit, kül. vmely jelenséget, folyamatot, természeti képződményt, ritk. vkit〉 (tudományos céllal) rendszeresen v. huzamos ideig megfigyel, ill. ennek során érzékel v. tapasztal (vhol, vmin) vmit vki
Észlel az, a ki egész ráadott akarattal foglalatoskodik objektuma körül
(1792 Barczafalvi Szabó Dávid)
Vágyom hát, ismerni sir Ralphot, nagyon valódi s nagyon élénk volt; de magában szerettem volna észlelni, észrevétlenül
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
Daniell, kire több izben hivatkozánk, 30° különbséget is észlelt ugyanazon éjjel két hév mérőn, ezek egyike völgyben, másika egy szelid dombtetőn levén fölállitva
(1854 Gazdasági Lapok)
szőlős gazdáink közül főleg az Ausztriához közelebb vidékeken levők észleljék szorgosan szőleiket, és minden betegségi symptomát mutató tőt rögtön vizsgáltassák meg
(1874 Borászati Lapok)
Egyetlen egyszer voltam szemtanúja valóban szép fecskeérkezésnek, 1890 tavaszán, mikor Dinnyésen, a Velenczei tónál, észleltem a madárvonulást
(1899 Chernel István)
2-3 hüvelykes távcső birtokában természetesen mindezeket az objektumokat [ti. a csillagképeket] még jobban észlelhetjük
(1930 Lassovszky Károly)
Nem volt kétséges viszont a szellemi elmaradottság egy 6 éves fiúgyermeknél, akit egyébként is 2,5 éves kora óta észlelünk
(1961 Sámuel András et al.)
Dél-Amerikában már észleltek 14 egymást követő csapadékmentes évet is
(1997 Magyarország földje)
A távcsővel havonta 18–20 éjszakán észlelnek, kihagyva a halvány égitestek megfigyelésére alkalmatlan teleholdas éjszakákat
(2003 Kereszturi Ákos–Sárnecky Krisztián)
2a.
〈számítógép(es program), műszer〉 működése során érzékel, mér vmit
A rengést egész Középeurópa földrengési műszerei észlelték
(1912 Népszava aug. 10.)
[ha a] tartalékhelyen nincs megmunkálandó anyag, a számítógép azonnal észleli, és a robotberendezés segítségével máris küldi az új munkadarabot
(1980 Népszava ápr. 17.)
a legnagyobb víruskeresők gyártói általában csupán jelentős késéssel adnak ki szoftvereikhez olyan programokat, amelyek észlelik a viszonylag szűk körben terjedő vírusokat
(2004 Népszava ápr. 21.)
a [repülő]gép futóművének aknájában az érzékelő berendezés hőmérsékletemelkedést észlelt
(2007 Népszava júl. 24.)
Sz: észlelde, észlelődik
Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, észlelő; TESz. ész; ÉKsz.

Beállítások