észlelet fn 3B

1. (vál) ’észlelés mint cselekvés v. mint mentális folyamat, ill. mint tudományos célú tevékenység’ ❖ Észlelet: ipsum observatum (1792 Barczafalvi Szabó Dávid C0789, 30) | [a beteg csecsemő] anyjának meghagyatván a kórjelek szigoru észlelete, és hű előadása (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305002, 141) | Egy angol tudós hosszabb észlelet után kiszámitotta, hogy az emberi értelmiség az agy nagyságától, illetőleg a koponya agyür tágasságától függ (1873 Orbán Balázs 8340020, 16) | meggyőződhetett róla közvetlen észlelettel is (1937 Nagy Lajos 2045037, 98) | [Husserl szerint] a különböző egyedi észleletek, amelyek mind ugyanazt a tárgyat ragadják meg különböző nézőpontokból és változó körülmények között, folyamatosan szintetikus kapcsolatba lépnek egymással (1994 Új Könyvek CD29).

2. ’az észlelés(nek mint tudományos célú megfigyelésnek az) eredményeként megszerzett adat, ismeret, tapasztalat stb.’ ❖ Kétségbe esnék és a laocooni fájdalmak’ kinainál metszőbbeket érezne, ha némileg nem vigasztalná azon észlelet, hogy miként a skorpióban saját fulánkolásaira orvosság rejlik, úgy egy állomány’ betegségei is gyakran önként kimutatják maguk ellen a’ gyógyszert (1843 Kemény Zsigmond 8235029, 7) | Az igazság az létezik, arról érzékszerveink megbizható vallomása által értesülünk, szemünk, fülünk utján s aki le akarja ezt tagadni, az ellenkezik a többség józan észleletével, az őrült, azt tébolydába csukják (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 93) | Csak csodálni tudtam Maracotot, aki e fojtó levegőben, a halál nehéz árnyéka alatt, még mindig engedelmeskedett a tudomány parancsszavának s egyre írta észleleteit a jegyzőkönyvébe (1947 Szabó Lőrinc ford.–Doyle 9629171, 57) | [az] elektronmikroszkópos vizsgálat észleleteivel (2004 Orvosi Hetilap C8250, 1377) | A motívumok hierarchikusan szervezett komplex viselkedési rendszereit a magasabb kérgi központok szervezik és rangsorolják, amelynek során tudatos megéléssel járó kérgi feldolgozás csak abban az esetben történik, ha az észlelet nem felel meg a várakozásnak, vagy ha újdonság, esetleg túlingerlés következik be a rendszerben (2008 Hargitai Rita 3134001, 52).

Sz: észleleti.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

észlelet főnév 3B
1. (vál)
észlelés mint cselekvés v. mint mentális folyamat, ill. mint tudományos célú tevékenység
Észlelet: ipsum observatum
(1792 Barczafalvi Szabó Dávid)
[a beteg csecsemő] anyjának meghagyatván a kórjelek szigoru észlelete, és hű előadása
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
Egy angol tudós hosszabb észlelet után kiszámitotta, hogy az emberi értelmiség az agy nagyságától, illetőleg a koponya agyür tágasságától függ
(1873 Orbán Balázs)
meggyőződhetett róla közvetlen észlelettel is
(1937 Nagy Lajos)
[Husserl szerint] a különböző egyedi észleletek, amelyek mind ugyanazt a tárgyat ragadják meg különböző nézőpontokból és változó körülmények között, folyamatosan szintetikus kapcsolatba lépnek egymással
(1994 Új Könyvek)
2.
az észlelés(nek mint tudományos célú megfigyelésnek az) eredményeként megszerzett adat, ismeret, tapasztalat stb.
Kétségbe esnék és a laocooni fájdalmak’ kinainál metszőbbeket érezne, ha némileg nem vigasztalná azon észlelet, hogy miként a skorpióban saját fulánkolásaira orvosság rejlik, úgy egy állomány’ betegségei is gyakran önként kimutatják maguk ellen a’ gyógyszert
(1843 Kemény Zsigmond)
Az igazság az létezik, arról érzékszerveink megbizható vallomása által értesülünk, szemünk, fülünk utján s aki le akarja ezt tagadni, az ellenkezik a többség józan észleletével, az őrült, azt tébolydába csukják
(1925 Kosztolányi Dezső)
Csak csodálni tudtam Maracotot, aki e fojtó levegőben, a halál nehéz árnyéka alatt, még mindig engedelmeskedett a tudomány parancsszavának s egyre írta észleleteit a jegyzőkönyvébe
(1947 Szabó Lőrinc ford.Doyle)
[az] elektronmikroszkópos vizsgálat észleleteivel
(2004 Orvosi Hetilap)
A motívumok hierarchikusan szervezett komplex viselkedési rendszereit a magasabb kérgi központok szervezik és rangsorolják, amelynek során tudatos megéléssel járó kérgi feldolgozás csak abban az esetben történik, ha az észlelet nem felel meg a várakozásnak, vagy ha újdonság, esetleg túlingerlés következik be a rendszerben
(2008 Hargitai Rita)
Sz: észleleti
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások