észlelés fn 4B

1. ’az észlel igével kifejezett cselekvés v. mentális folyamat’ ❖ Észlelés: observatio (1792 Barczafalvi Szabó Dávid C0789, 30).

1a. ’vminek a rendszeres(en ismételt) v. huzamos megfigyelése (mint tudományos tevékenység), ill. a rendszeresen ismételt megfigyelések vmelyike’ ❖ Magára figyel a’ lélek, midőn ezt a’ belsőt czél szerint vi’sgálja ’s magát szemlélődése’ vagy észlelése’ közvetlen tárgyává teszi (1841 Péterfi Károly 8362001, 7) | a forrásnak tenger szine fölötti magasságát pedig számos légsúlymérői észleléseim szerint 3450 lábra becsülöm (1858 Xantus János 8531004, 93) | Önmagam is leginkább a középosztály körében forogván, e körben tett észleléseimet hozom fel annak bebizonyitásául: hogy az olaszok körében mások a szokások és hajlamok, mint nálunk (1885 Ormós Zsigmond 8341003, 15) | Longitudinális vizsgálatot is végeztek 28 gyermeken (18 fiú, 10 lány) 2–7 megismételt észleléssel (1997 Orvosi Hetilap C8243, 3129) | amikor napi [vízállás]adat rendelkezésemre állt, de ez nem az adott időben, a számítógép segítségével a szomszédos mércéket figyelembe véve korrigált értéket kaptam. Amikor hosszabb időn át nem volt észlelés (pl. Tiszaug), ott adathiányos állapot jött létre (2010 Bezdán Mária 3142001, 35).

1b. (Pszich) ’a belső reprezentáció kialakításának folyamata mint az érzékelésből kiinduló és korábbi tapasztalatok által is befolyásolt, rendsz. tudatos működés; percepció’ ❖ a’ psychologiai út alatt az angolok, francziák, ’s a’ németek’ józanabbjai a’ belső tapasztaláson ’s észlelésen (observatio) alapuló módszert értik (1838 Figyelmező C0152, 448) | az empirikus, a tapasztalati megismerés, melynek az érzéki észlelés a forrása (1893 PallasLex. CD02) | a percepció, az észlelés csak akkor ellenőrizhető, csak akkor bír pedagógiai értékkel, ha nyomon követi a reprodukció (1967 Lóránt Ödön CD52) | Az érzékszervek működésének kihagyása, a fájdalom okozta sokk bénítja a percepciót (észlelést) (1989 Polcz Alaine 1120001, 41).

2. ’észlelet mint eredmény’ ❖ Silva Károly kikötői kapitány folytatólag megküldte meteorologiai észleléseit január hónapról (1861 Budapesti Szemle C7524, 382) | Egyik kémcsapat hamis észlelés alapján azt jelenté, hogy Salm, a győri kapitány, nagy sereggel jön Palota felmentésére (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Darwin] nagy útra indúlt a „Beagle” hajón, melyet az angol kormány tudományos megfigyelések eszközlése végett küldött ki Dél-Amerikába és Afrikába. Hazatérve, egy negyedszázadot töltött észlelései feldolgozásával és újabb anyag gyűjtésével (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | Az elég ritkán előforduló akut spinalis epidurális tályog idejében felismerve, eredményesen gyógyítható. A szerzők 7 saját esetükről számolnak be, összehasonlítva észleléseiket a világirodalmi adatokkal (1987 Orvosi Hetilap C8233, 1858).

Sz: észlelési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

észlelés főnév 4B
1.
az észlel igével kifejezett cselekvés v. mentális folyamat
Észlelés: observatio
(1792 Barczafalvi Szabó Dávid)
1a.
vminek a rendszeres(en ismételt) v. huzamos megfigyelése (mint tudományos tevékenység), ill. a rendszeresen ismételt megfigyelések vmelyike
Magára figyel a’ lélek, midőn ezt a’ belsőt czél szerint vi’sgálja ’s magát szemlélődése’ vagy észlelése’ közvetlen tárgyává teszi
(1841 Péterfi Károly)
a forrásnak tenger szine fölötti magasságát pedig számos légsúlymérői észleléseim szerint 3450 lábra becsülöm
(1858 Xantus János)
Önmagam is leginkább a középosztály körében forogván, e körben tett észleléseimet hozom fel annak bebizonyitásául: hogy az olaszok körében mások a szokások és hajlamok, mint nálunk
(1885 Ormós Zsigmond)
Longitudinális vizsgálatot is végeztek 28 gyermeken (18 fiú, 10 lány) 2–7 megismételt észleléssel
(1997 Orvosi Hetilap)
amikor napi [vízállás]adat rendelkezésemre állt, de ez nem az adott időben, a számítógép segítségével a szomszédos mércéket figyelembe véve korrigált értéket kaptam. Amikor hosszabb időn át nem volt észlelés (pl.például Tiszaug), ott adathiányos állapot jött létre
(2010 Bezdán Mária)
1b. (Pszich)
a belső reprezentáció kialakításának folyamata mint az érzékelésből kiinduló és korábbi tapasztalatok által is befolyásolt, rendsz. tudatos működés; percepció
a’ psychologiai út alatt az angolok, francziák, ’s a’ németek’ józanabbjai a’ belső tapasztaláson ’s észlelésen (observatio) alapuló módszert értik
(1838 Figyelmező)
az empirikus, a tapasztalati megismerés, melynek az érzéki észlelés a forrása
(1893 PallasLex.)
a percepció, az észlelés csak akkor ellenőrizhető, csak akkor bír pedagógiai értékkel, ha nyomon követi a reprodukció
(1967 Lóránt Ödön)
Az érzékszervek működésének kihagyása, a fájdalom okozta sokk bénítja a percepciót (észlelést)
(1989 Polcz Alaine)
2.
észlelet mint eredmény
Silva Károly kikötői kapitány folytatólag megküldte meteorologiai észleléseit január hónapról
(1861 Budapesti Szemle)
Egyik kémcsapat hamis észlelés alapján azt jelenté, hogy Salm, a győri kapitány, nagy sereggel jön Palota felmentésére
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Darwin] nagy útra indúlt a „Beagle” hajón, melyet az angol kormány tudományos megfigyelések eszközlése végett küldött ki Dél-Amerikába és Afrikába. Hazatérve, egy negyedszázadot töltött észlelései feldolgozásával és újabb anyag gyűjtésével
(1905 Nagy képes világtörténet)
Az elég ritkán előforduló akut spinalis epidurális tályog idejében felismerve, eredményesen gyógyítható. A szerzők 7 saját esetükről számolnak be, összehasonlítva észleléseiket a világirodalmi adatokkal
(1987 Orvosi Hetilap)
Sz: észlelési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások