eszmefuttatás fn 4A (kissé vál)

’vmely témához, jelenséghez stb. kapcsolódó gondolatok, elképzelések, ötletek stb. logikus kifejtése mint szellemi tevékenység’ ❖ csupa szájhősködésnek ne mondathassék ezen eszmefuttatásom [ti. az az állítás, hogy az országgyűlés politikusaiból hiányzik a tetterő] (1844 Életképek C0100, 473) | József a lecke árát képező eszmefuttatások alatt a lábát váltogatta [türelmetlenségében] (1956 Németh László² 9485043, 393) | A piacaink védelméről egy hosszabb eszmefuttatást is lehetne tenni (2004 Országgyűlési Napló CD62).

a. ’e tevékenység során szóban v. írásban kifejtett gondolatmenet, érvelés, elmélkedés’ ❖ Az egész világnak csak politica kell. Még a’ gyapjunak sincs kelete. Ezért teremnek hát a’ bárányok is gyapju helyett politicai eszmefuttatásokat (1848 Életképek C0106, 218) | a regény [ti. Márai Sándor Sértődöttek című műve] sokszor nagyonis részletekbe menő társadalom- és kultúrfilozófiai eszmefuttatásaiban (1948 Lukács György² 9405022, 223) | Poszler érdekes és meggyőző eszmefuttatásban definiálja az utópia fogalmát (1989 Grezsa Ferenc 2025073, 154) | [a polgármester] nem tudja hol fűződhetne rá vezérünk magasröptű eszmefuttatására (2002 Bódis Kriszta 3145003, 1118).

b. ’ilyen gondolatmenetre, elmélkedésre épülő kisebb írás’ ❖ Eszmefuttatás a jezsuiták jelenlegi üldöztetése felett (1873 Magyar írók élete CD27) | Gyakori köztük [ti. Nagy Lajos novellái közt] az allegória, a szimbolikus értelmű vázlat, a tárcaszerü eszmefuttatás (1949 Csillag C8723, 55) | kissé kiábrándulva olvastam a minap Kun István Pillantás a noteszra című eszmefuttatását (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eszmefuttatás főnév 4A (kissé vál)
vmely témához, jelenséghez stb. kapcsolódó gondolatok, elképzelések, ötletek stb. logikus kifejtése mint szellemi tevékenység
csupa szájhősködésnek ne mondathassék ezen eszmefuttatásom [ti. az az állítás, hogy az országgyűlés politikusaiból hiányzik a tetterő]
(1844 Életképek)
József a lecke árát képező eszmefuttatások alatt a lábát váltogatta [türelmetlenségében]
(1956 Németh László²)
A piacaink védelméről egy hosszabb eszmefuttatást is lehetne tenni
(2004 Országgyűlési Napló)
a.
e tevékenység során szóban v. írásban kifejtett gondolatmenet, érvelés, elmélkedés
Az egész világnak csak politica kell. Még a’ gyapjunak sincs kelete. Ezért teremnek hát a’ bárányok is gyapju helyett politicai eszmefuttatásokat
(1848 Életképek)
a regény [ti. Márai Sándor Sértődöttek című műve] sokszor nagyonis részletekbe menő társadalom- és kultúrfilozófiai eszmefuttatásaiban
(1948 Lukács György²)
Poszler érdekes és meggyőző eszmefuttatásban definiálja az utópia fogalmát
(1989 Grezsa Ferenc)
[a polgármester] nem tudja hol fűződhetne rá vezérünk magasröptű eszmefuttatására
(2002 Bódis Kriszta)
b.
ilyen gondolatmenetre, elmélkedésre épülő kisebb írás
Eszmefuttatás a jezsuiták jelenlegi üldöztetése felett
(1873 Magyar írók élete)
Gyakori köztük [ti. Nagy Lajos novellái közt] az allegória, a szimbolikus értelmű vázlat, a tárcaszerü eszmefuttatás
(1949 Csillag)
kissé kiábrándulva olvastam a minap Kun István Pillantás a noteszra című eszmefuttatását
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások