eszmeiség fn 3B8

1. (kissé vál) ’eszmerendszer, ideológia’ ❖ A keresztény eszmeiség ellen föltámadó reakció életrekelti a világi költészetet is (1925 Népszava nov. 8. C7493, 4) | a valóban polgári értelmiség vált a század utolsó harmadában Eötvös vagy Kemény eszmeiségének valódi örökösévé (1965 Sőtér István 9613011, 52) | [Pinezich István] tipikus figurája […] az eredetileg radikális jobboldali eszmeiséget követő politikusnak (1999 Tóth Imre² CD52) | A 20. század első felében azonban a nem SF utópisztikus irodalom többnyire az ideológiai küzdelem céljára használta az antiutópiát, lejáratni az ellenfél/vetélytárs eszmeiségét (2009 S. Sárdi Margit 3236001, 51).

1a. (rég, Fil) ’az anyaggal, a természettel, a léttel szemben a szellemet, az ideát, a tudatot elsődlegesnek tartó filozófiai, világnézeti irányzat, idealizmus v. annak gondolatrendszere’ ❖ mindig méltó kérdés az: vajjon az alaki, valódi-e? Hegel nem illyen alakiságot, hanem tartalmas eszmeiséget szerkesztett, így mindenkor valódiságot (1839 Figyelmező C0153, 108) | Parmenides’ physicája magában megczáfolja azon csaknem közönséges hitet, mintha az eleaták [ti. az eleai filozófiai iskola képviselői] merő eszmeiségbe merültek volna el (1850 Kállay Ferenc C8474, 56) | Idealizmus (eszmeiség) […] azon bölcseleti fölfogást jelenti, mely különösen Kantban nyerte tiszta kifejezését s a létező valóságot pusztán eszmei, vagyis gondolatbeli képzeteknek (Vorstellungen) vallja (1890 Pesti Hírlap márc. 25. C5638, 12).

2. (kissé vál) ’vmely eszmének megfelelő szellemiség, ill. eszmei, gondolati tartalom’ ❖ Több eszmeiséget kívánnánk [Vida József verseibe] (1861 Arany János C6506, 278) | [ha Zichy Mihály] a bor hatásáról, a csábító démoni nőről, a férfiromboló szirénről, vagy ezekhez hasonló témákról festett, mindig volt képeiben valami „eszmeiség(1927 Népszava jún. 8. C7495, 6) | Irodalmunk legjobb alkotásaiban a mély, pártos eszmeiség jegyei már figyelemreméltóak (1955 Nagy István⁴ 9471002, 147) | kell lennie egy olyan összetett sportágnak, amelyik leginkább magában hordozza az olimpiai eszmeiséget (2002 Népszava szept. 18. C7465, 14).

3. (kissé rég, vál) ’szellemi valóság, ill. vminek szellemi volta’ ❖ a’ philosophiának nem egyedül a’ positiv vallásra van vitetése, […] hanem minden lehető tudományokra kell annak magas eszmeiségéből közvetve hatni (1839 Figyelmező C0153, 109) | [Friedrich Schiller a] lyrájában a légben lebegő, testnélküli eszmeiség legigazabb kifejezője volt (1906 Vértesy Jenő CD55) | Az Úr elsősorban is erkölcsi értelemben figyelmeztet eszmeiség és anyagiság (ideál és reál) összhangjának mély értelmére, sikert ígérő törvényére (1965 Sőtér István CD53).

4. (vál) ’vmely eszményért való rajongás, idealizmus’ ❖ az ifjúság eszmeisége az értelem által határaiba visszavitetik, hogy üres álmokban el ne vesszen (1841 Tudományos Gyűjtemény C7337, 35) | Szép, húsz éves leány volt akkor [ti. a költőnő első kötete megjelenésekor], hajlammal a komoly reflexiókra, sok eszmeiséggel és gyöngédséggel (1870 Fővárosi Lapok C8086, 640) | [a Tóth Ilona-díjat] az a negyed-hatodéves orvostanhallgató kaphatja meg, akit nemes eszmeiség, hazafias elkötelezettség és magas szintű erkölcsi magatartás jellemez (2002 Népszabadság máj. 21. C7850, 12).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. eszmél; ÉKsz.

eszmeiség főnév 3B8
1. (kissé vál)
eszmerendszer, ideológia
A keresztény eszmeiség ellen föltámadó reakció életrekelti a világi költészetet is
(1925 Népszava nov. 8.)
a valóban polgári értelmiség vált a század utolsó harmadában Eötvös vagy Kemény eszmeiségének valódi örökösévé
(1965 Sőtér István)
[Pinezich István] tipikus figurája […] az eredetileg radikális jobboldali eszmeiséget követő politikusnak
(1999 Tóth Imre²)
A 20. század első felében azonban a nem SFscience fiction ’tudományos-fantasztikus’ utópisztikus irodalom többnyire az ideológiai küzdelem céljára használta az antiutópiát, lejáratni az ellenfél/vetélytárs eszmeiségét
(2009 S. Sárdi Margit)
1a. (rég, Fil)
az anyaggal, a természettel, a léttel szemben a szellemet, az ideát, a tudatot elsődlegesnek tartó filozófiai, világnézeti irányzat, idealizmus v. annak gondolatrendszere
mindig méltó kérdés az: vajjon az alaki, valódi-e? Hegel nem illyen alakiságot, hanem tartalmas eszmeiséget szerkesztett, így mindenkor valódiságot
(1839 Figyelmező)
Parmenides’ physicája magában megczáfolja azon csaknem közönséges hitet, mintha az eleaták [ti. az eleai filozófiai iskola képviselői] merő eszmeiségbe merültek volna el
(1850 Kállay Ferenc)
Idealizmus (eszmeiség) […] azon bölcseleti fölfogást jelenti, mely különösen Kantban nyerte tiszta kifejezését s a létező valóságot pusztán eszmei, vagyis gondolatbeli képzeteknek (Vorstellungen) vallja
(1890 Pesti Hírlap márc. 25.)
2. (kissé vál)
vmely eszmének megfelelő szellemiség, ill. eszmei, gondolati tartalom
Több eszmeiséget kívánnánk [Vida József verseibe]
(1861 Arany János)
[ha Zichy Mihály] a bor hatásáról, a csábító démoni nőről, a férfiromboló szirénről, vagy ezekhez hasonló témákról festett, mindig volt képeiben valami „eszmeiség
(1927 Népszava jún. 8.)
Irodalmunk legjobb alkotásaiban a mély, pártos eszmeiség jegyei már figyelemreméltóak
(1955 Nagy István)
kell lennie egy olyan összetett sportágnak, amelyik leginkább magában hordozza az olimpiai eszmeiséget
(2002 Népszava szept. 18.)
3. (kissé rég, vál)
szellemi valóság, ill. vminek szellemi volta
a’ philosophiának nem egyedül a’ positiv vallásra van vitetése, […] hanem minden lehető tudományokra kell annak magas eszmeiségéből közvetve hatni
(1839 Figyelmező)
[Friedrich Schiller a] lyrájában a légben lebegő, testnélküli eszmeiség legigazabb kifejezője volt
(1906 Vértesy Jenő)
Az Úr elsősorban is erkölcsi értelemben figyelmeztet eszmeiség és anyagiság (ideál és reál) összhangjának mély értelmére, sikert ígérő törvényére
(1965 Sőtér István)
4. (vál)
vmely eszményért való rajongás, idealizmus
az ifjúság eszmeisége az értelem által határaiba visszavitetik, hogy üres álmokban el ne vesszen
(1841 Tudományos Gyűjtemény)
Szép, húsz éves leány volt akkor [ti. a költőnő első kötete megjelenésekor], hajlammal a komoly reflexiókra, sok eszmeiséggel és gyöngédséggel
(1870 Fővárosi Lapok)
[a Tóth Ilona-díjat] az a negyed-hatodéves orvostanhallgató kaphatja meg, akit nemes eszmeiség, hazafias elkötelezettség és magas szintű erkölcsi magatartás jellemez
(2002 Népszabadság máj. 21.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. eszmél; ÉKsz.

Beállítások