eszmejárás fn 4A (kissé rég)

1. (rendsz. birtokszóként)(vkinek v. vmely csoportnak jellemző, másokétól többé-kevésbé eltérő) gondolkodásmód(ja), észjárás(a)’ ❖ [a magyar nép] nagyon megérti az okos szót, csak az ő nyelvén, az ő eszmejárása figyelembe vételével szóljanak hozzá (1851 Pesti Napló febr. 28. C8633, [3]) | A mi csoportunk indította meg azt az eszmét, hogy a magyar írónak éppen azt a szófűzést, eszmejárást, szólásmódot kell érvényre juttatni a költészetben, amit a mindennapi életben használnak (1888 Jókai Mór CD18) | Az értekezés ezen része […] érdekes adalékul szolgál Napoleon császár politikájának s eszmejárásának ismeretéhez (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | Sajátságos eszmejárása, gondotalainak adys kapcsolásmódja, a dolgoknak külön, saját szempontjából való szemlélése itt [ti. a novelláiban] is megvan, sokszor éppoly hatással, mint verseiben (1925 Schöpflin Aladár CD10).

1a. ’gondolatok egymás után való következése, gondolatmenet, ill. ilyen gondolatok összessége, sora’ ❖ Erős vonásokkal festi az indolentia és passiv viselet átkos voltát, mely minden mozoghatást felakaszt és minden életjelt elöl stb. Röviden ilyen a könyv eszmejárása! (1852 Pesti Napló okt. 30. C8634, 2) | jó eszünek kell lennie, hogy az eszmejárásokat és bizarr gondolatokat, melyeket a bor az iszákos agyában teremt, felfoghassa (1866 Fővárosi Lapok C8082, 690) | János újra rágyújtott a pipára: s most már ő maga fűzte tovább az eszmejárást (1890 Jókai Mór CD18) | [a fiatalasszony] nem tudta magát hamarjában beletalálni édesanyja eszmejárásába (1901 Pesti Napló júl. 26. C8683, 1) | nevemhez nem füződik semmiféle kalandos eszmejárásnak még gyanuja sem (1921 Budapesti Hírlap nov. 1. C4709, 1).

2. ’vmely korszakra jellemző eszmék terjedése, áramlása’ ❖ Eljöttnek látszott az idő arra gondolni, hogy az újabbkori eszmejárás megindultával, annyi század után, a magyar elme is helyet foglaljon az európai népek között a bölcsészetben (1858 Erdélyi János² 8131106, 263) | Ez a tulnyomó többség [ti. a szavazattöbbség, amivel a demokrata jelölt nyert,] félre nem érthető módon igazolja, hogy a politikai eszmejárásban beállott változás határozottabb formát öltött (1921 Pesti Napló nov. 30. C8699, 7) | Aki az örök igazság szolgálatában áll, jól teszi, ha műveletei számára olyan alapot keres, melynek nem kell megéreznie, minden eszmejárás földrengését (1944 Schütz Antal 9592001, 54) | Weimarban és Drezdában is ettől akklimatizálódik – szokik új környezethez – a más idő- és eszmejáráshoz idomult szem: a gyermekkocsik állandó özönlése (1965 Népszabadság jún. 5. C4815, 9).

eszmejárás főnév 4A (kissé rég)
1. (rendsz. birtokszóként)
(vkinek v. vmely csoportnak jellemző, másokétól többé-kevésbé eltérő) gondolkodásmód(ja), észjárás(a)
[a magyar nép] nagyon megérti az okos szót, csak az ő nyelvén, az ő eszmejárása figyelembe vételével szóljanak hozzá
(1851 Pesti Napló febr. 28.)
A mi csoportunk indította meg azt az eszmét, hogy a magyar írónak éppen azt a szófűzést, eszmejárást, szólásmódot kell érvényre juttatni a költészetben, amit a mindennapi életben használnak
(1888 Jókai Mór)
Az értekezés ezen része […] érdekes adalékul szolgál Napoleon császár politikájának s eszmejárásának ismeretéhez
(1894 e. Kossuth Lajos)
Sajátságos eszmejárása, gondotalainak adys kapcsolásmódja, a dolgoknak külön, saját szempontjából való szemlélése itt [ti. a novelláiban] is megvan, sokszor éppoly hatással, mint verseiben
(1925 Schöpflin Aladár)
1a.
gondolatok egymás után való következése, gondolatmenet, ill. ilyen gondolatok összessége, sora
Erős vonásokkal festi az indolentia és passiv viselet átkos voltát, mely minden mozoghatást felakaszt és minden életjelt elöl stb.s a többi Röviden ilyen a könyv eszmejárása!
(1852 Pesti Napló okt. 30.)
jó eszünek kell lennie, hogy az eszmejárásokat és bizarr gondolatokat, melyeket a bor az iszákos agyában teremt, felfoghassa
(1866 Fővárosi Lapok)
János újra rágyújtott a pipára: s most már ő maga fűzte tovább az eszmejárást
(1890 Jókai Mór)
[a fiatalasszony] nem tudta magát hamarjában beletalálni édesanyja eszmejárásába
(1901 Pesti Napló júl. 26.)
nevemhez nem füződik semmiféle kalandos eszmejárásnak még gyanuja sem
(1921 Budapesti Hírlap nov. 1.)
2.
vmely korszakra jellemző eszmék terjedése, áramlása
Eljöttnek látszott az idő arra gondolni, hogy az újabbkori eszmejárás megindultával, annyi század után, a magyar elme is helyet foglaljon az európai népek között a bölcsészetben
(1858 Erdélyi János²)
Ez a tulnyomó többség [ti. a szavazattöbbség, amivel a demokrata jelölt nyert,] félre nem érthető módon igazolja, hogy a politikai eszmejárásban beállott változás határozottabb formát öltött
(1921 Pesti Napló nov. 30.)
Aki az örök igazság szolgálatában áll, jól teszi, ha műveletei számára olyan alapot keres, melynek nem kell megéreznie, minden eszmejárás földrengését
(1944 Schütz Antal)
Weimarban és Drezdában is ettől akklimatizálódik – szokik új környezethez – a más idő- és eszmejáráshoz idomult szem: a gyermekkocsik állandó özönlése
(1965 Népszabadság jún. 5.)

Beállítások