eszmekör fn 4C8 (vál)

1. ’vmely világnézetben, irányzatban, korszakban stb. megjelenő alapvető elvek, eszmék összefüggő rendszere’ ❖ találunk egyeseket, kik századuk’ sötét eszmekörét tulhaladva állanak a homályboritott kor felett (1848 Vasvári Pál 8515001, 21) | Az az eszmekör, melyben Petőfi már a márcziusi napokban mozgott, egészen köztársasági volt (1895 Havas Adolf C3504, 553) | a puritanizmusnak azok a dogmái, melyek a kapitalizmus kifejlődésére hatással lehettek: tulajdonképpen a zsidó vallás eszmeköréből erednek (1911 Feleky László CD10) | A szabadkőműves hagyományok feltárását végző irodalom áttekintése után Baggio azon véleményét fogalmazza meg, hogy nem állítható, hogy a hármas jelszó [ti. a szabadság, egyenlőség, testvériség] ebből az eszmekörből származna (2009 Frivaldszky János 3060001, 29).

2. ’vmely (fontosabb) tárgyra vonatk., ill. vmely műben központi szerepet játszó gondolatok, eszmék köre, csoportja’ ❖ Forduljunk már most [ti. a goethei írói életmű bizonyos témaköreinek tárgyalása után] más eszmekörhez ’s Goethét egészen hasonló úton lelendjük (1840 Athenaeum C0021, 582) | agyam egész azon eszmekörig le lesz hangolva, mellyben hölgyszerelemre, hűtlenségre, s több illy apróságokra is vetendek egykét gondolat-sugárt (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 402) | Néha egy hétig is ugyanazon eszmekör foglalkoztat álmomban (1922 Krúdy Gyula CD54) | [Rimay János korai szerelmes verseinek] megvan a saját eszmekörük (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2a. (birtokszóként) (kissé rég) ’vki gondolatainak az összessége, ill. vkinek a gondolatrendszere’ ❖ ’S hacsak elbeszélések voltak is, mit magokkal visszahozának, nem gazdagiták é ezek által földijeiknek eszmekörét? (1839 Társalkodó C7976, 195) | mindhármunk eszmeköre […] egy és ugyanazon tárgy körűl forgott (1863 Bérczy Károly C3616, 418) | Eszmekörömet már visszalendítette valahogy az egylet levegője a régebbi elvek pártjára (1921 Tersánszky Józsi Jenő 9706001, 128).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eszmekör főnév 4C8 (vál)
1.
vmely világnézetben, irányzatban, korszakban stb. megjelenő alapvető elvek, eszmék összefüggő rendszere
találunk egyeseket, kik századuk’ sötét eszmekörét tulhaladva állanak a homályboritott kor felett
(1848 Vasvári Pál)
Az az eszmekör, melyben Petőfi már a márcziusi napokban mozgott, egészen köztársasági volt
(1895 Havas Adolf)
a puritanizmusnak azok a dogmái, melyek a kapitalizmus kifejlődésére hatással lehettek: tulajdonképpen a zsidó vallás eszmeköréből erednek
(1911 Feleky László)
A szabadkőműves hagyományok feltárását végző irodalom áttekintése után Baggio azon véleményét fogalmazza meg, hogy nem állítható, hogy a hármas jelszó [ti. a szabadság, egyenlőség, testvériség] ebből az eszmekörből származna
(2009 Frivaldszky János)
2.
vmely (fontosabb) tárgyra vonatk., ill. vmely műben központi szerepet játszó gondolatok, eszmék köre, csoportja
Forduljunk már most [ti. a goethei írói életmű bizonyos témaköreinek tárgyalása után] más eszmekörhez ’s Goethét egészen hasonló úton lelendjük
(1840 Athenaeum)
agyam egész azon eszmekörig le lesz hangolva, mellyben hölgyszerelemre, hűtlenségre, s több illy apróságokra is vetendek egykét gondolat-sugárt
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
Néha egy hétig is ugyanazon eszmekör foglalkoztat álmomban
(1922 Krúdy Gyula)
[Rimay János korai szerelmes verseinek] megvan a saját eszmekörük
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2a. (birtokszóként) (kissé rég)
vki gondolatainak az összessége, ill. vkinek a gondolatrendszere
’S hacsak elbeszélések voltak is, mit magokkal visszahozának, nem gazdagiták é ezek által földijeiknek eszmekörét?
(1839 Társalkodó)
mindhármunk eszmeköre […] egy és ugyanazon tárgy körűl forgott
(1863 Bérczy Károly)
Eszmekörömet már visszalendítette valahogy az egylet levegője a régebbi elvek pártjára
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások