eszménykép fn 2B

1. ’elérendőnek, megvalósítandónak, ill. mintának, igazodási pontnak tekintett, célul kitűzött(, de megvalósíthatatlannak, ábrándnak bizonyuló) dolog, mintakép’ ❖ végre egy leányt ismere meg, eszményképeinek megfelelőt (1843 Regélő Pesti Divatlap C4919, 196) | A kép mely szemünk előtt kórházunkról lebeg, szép s nem hiszszük, hogy csak eszménykép legyen (1865 Orvosi Hetilap C8115, 630) | a tanári pálya eszményképem (1889 Tolnai Lajos C4215, 4) | [a munkások] a sportjátékokban megvalósitva látják a demokráciáról alkotott eszményképet is (1923 Népszava aug. 5. C7491, 4) | a magyar politikai nacionalizmusnak kezdetektől a centralizált, nyelvi tekintetben uniformizált nemzeti állam volt az eszményképe (1991 Diószegi István 2037017, 1512) | Gondoljunk az Augustinus korában már virágzó szerzetesi eszményképre (2010 Szabó Ildikó 3157001, 303).

1a. (kissé rég) ’a maga kategóriájában az eszményit, ideálist megtestesítő személy, dolog látványa, képe, megjelenése’ ❖ az anda kép [ti. a leányka látványa] különben is eszményképévé válandott [Erényi Ladárnak] (1843 Athenaeum C0027, 29) | [egy festő] szemérmes női szépségek és madonnák eszményképéhez kiváló mintákat választhatna itten (1871 Orbán Balázs CD22) | Zsanétt grófné éjsötét szeme, szenvedélytől libegő hajfürtje, rózsafa termete, tengerzöld uszálya […] költők eszményképe a „nőről”, akiért szenvedünk (1930 Krúdy Gyula CD54) | A sziklák […] és a mérhetetlen nagyságú platánok, amelyek vízzel teli medencékre vetnek örök árnyékot, eszményképét adják egy olyan helynek, ahol szívesen eléldegélnék (1999 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502).

2. (kissé rég) ’Csodált v. példaképnek tekintett személy, es. csoport.’

2a. (birtokszóként) ’az a személy, es. csoport, aki v. amely magatartásával, tevékenységével stb. vki(k) számára követendő példát jelent’ ❖ legyenek azon világszerű intézetek [ti. a francia, az osztrák és a porosz színházak] legalább elméletileg eszményképeink (1840 Társalkodó C7977, 302) | [Jean de Limoge zirci ciszterci apát művében] a két nagy római eszménykép, Cicero és Quintilianus szellemében foglalkozik a fogalmazás Sopronban is alkalmazott szabályaival (1967 Mollay Károly CD52) | Bencés tanáraim voltak az eszményképeim. Olyan akartam lenni, mint ők (2010 Népszabadság máj. 21. C7858, 20).

2b. ’az a személy, aki vki csodálatának, vonzalmának, ill. szerelmének a tárgya’ ❖ – Ez arczkép a báróhölgyé …. – S a mellékszobából jövő’ hang ? – Szinte övé […]. Őrültként futott az ifjú a szoba felé, hol nyomozott eszményképét föltalálni hivé (1843 Honderű C6252, 563) | [Gárdonyi Géza] szerelmi költeményei somogymegyei eszményképéhez, az annyiszor siratott karádi erdészleányhoz, Vilmához fűződnek (1940 Pintér Jenő CD44) | [a hajótörés során a gépírónő] Josefka eszményképe és szerelme [ti. Kvidon, az író] úgy viselkedik, mint egy gyáva patkány (1984 Népszabadság jún. 29. C7834, 7).

3. (birtokszóként) ’vminek a tökéletes megtestesülése, mintaképe’ ❖ Juliád a’ női hűségnek eszményképe lesz! (1842 Keresztury József C2712, 231) | [a mohamedán] a nevelés eszményképét csak a theologikus képzettségben látja (1905 Vámbéry Ármin 8507001, 16) | Marcus Aurelius 121-ben született, s negyvenévesen lépett trónra. A jó császár eszményképe volt (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eszménykép főnév 2B
1.
elérendőnek, megvalósítandónak, ill. mintának, igazodási pontnak tekintett, célul kitűzött(, de megvalósíthatatlannak, ábrándnak bizonyuló) dolog, mintakép
végre egy leányt ismere meg, eszményképeinek megfelelőt
(1843 Regélő Pesti Divatlap)
A kép mely szemünk előtt kórházunkról lebeg, szép s nem hiszszük, hogy csak eszménykép legyen
(1865 Orvosi Hetilap)
a tanári pálya eszményképem
(1889 Tolnai Lajos)
[a munkások] a sportjátékokban megvalósitva látják a demokráciáról alkotott eszményképet is
(1923 Népszava aug. 5.)
a magyar politikai nacionalizmusnak kezdetektől a centralizált, nyelvi tekintetben uniformizált nemzeti állam volt az eszményképe
(1991 Diószegi István)
Gondoljunk az Augustinus korában már virágzó szerzetesi eszményképre
(2010 Szabó Ildikó)
1a. (kissé rég)
a maga kategóriájában az eszményit, ideálist megtestesítő személy, dolog látványa, képe, megjelenése
az anda kép [ti. a leányka látványa] különben is eszményképévé válandott [Erényi Ladárnak]
(1843 Athenaeum)
[egy festő] szemérmes női szépségek és madonnák eszményképéhez kiváló mintákat választhatna itten
(1871 Orbán Balázs)
Zsanétt grófné éjsötét szeme, szenvedélytől libegő hajfürtje, rózsafa termete, tengerzöld uszálya […] költők eszményképe a „nőről”, akiért szenvedünk
(1930 Krúdy Gyula)
A sziklák […] és a mérhetetlen nagyságú platánok, amelyek vízzel teli medencékre vetnek örök árnyékot, eszményképét adják egy olyan helynek, ahol szívesen eléldegélnék
(1999 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
2. (kissé rég)
Csodált v. példaképnek tekintett személy, es. csoport.
2a. (birtokszóként)
az a személy, es. csoport, aki v. amely magatartásával, tevékenységével stb. vki(k) számára követendő példát jelent
legyenek azon világszerű intézetek [ti. a francia, az osztrák és a porosz színházak] legalább elméletileg eszményképeink
(1840 Társalkodó)
[Jean de Limoge zirci ciszterci apát művében] a két nagy római eszménykép, Cicero és Quintilianus szellemében foglalkozik a fogalmazás Sopronban is alkalmazott szabályaival
(1967 Mollay Károly)
Bencés tanáraim voltak az eszményképeim. Olyan akartam lenni, mint ők
(2010 Népszabadság máj. 21.)
2b.
az a személy, aki vki csodálatának, vonzalmának, ill. szerelmének a tárgya
– Ez arczkép a báróhölgyé …. – S a mellékszobából jövő’ hang ? – Szinte övé […]. Őrültként futott az ifjú a szoba felé, hol nyomozott eszményképét föltalálni hivé
(1843 Honderű)
[Gárdonyi Géza] szerelmi költeményei somogymegyei eszményképéhez, az annyiszor siratott karádi erdészleányhoz, Vilmához fűződnek
(1940 Pintér Jenő)
[a hajótörés során a gépírónő] Josefka eszményképe és szerelme [ti. Kvidon, az író] úgy viselkedik, mint egy gyáva patkány
(1984 Népszabadság jún. 29.)
3. (birtokszóként)
vminek a tökéletes megtestesülése, mintaképe
Juliád a’ női hűségnek eszményképe lesz!
(1842 Keresztury József)
[a mohamedán] a nevelés eszményképét csak a theologikus képzettségben látja
(1905 Vámbéry Ármin)
Marcus Aurelius 121-ben született, s negyvenévesen lépett trónra. A jó császár eszményképe volt
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások