eszmetörténet fn 3B (Tud)

1. ’vmely korszak, nemzet, csoport stb. szempontjából meghatározó világnézeti rendszerek, eszmeáramlatok, ill. az adott korszakra, nemzetre, csoportra jellemző közgondolkodás változásának története’ ❖ [Katona Lajos] olyan szempontot érvényesít, melyet a tárgytörténet nem tart elsőrendű tényezőnek s amely a mi regisztráló, leíró, kultúrtörténettel, eszmetörténettel kacérkodó kutatóink nagy részénél szinte teljesen elhomályosult (1922 Turóczi-Trostler József CD10) | [Hazard az] anyagát, a XVIII-ik század eszmetörténetét, európai szempontból és európai műveltséggel tárgyalja (1935 Gyergyai Albert CD10) | számos adatot talált a centralisták eszmetörténetének fejlődésére, megfogalmazására vonatkozóan (1998 Kőhegyi Mihály CD40) | [Imre király 1197-es aranybullája a] magyar eszmetörténet izgalmas, de elfeledett emléke (2002 Szabados György CD58).

1a. ’ezzel foglalkozó, ezt vizsgáló tudományág’ ❖ Az olyan irodalomtörténet, amelynek nem a mű a központi problémája, megszünik önálló tudomány lenni, az általános történelem vagy a művelődéstörténet vagy az eszmetörténet segédtudományává válik (1934 Schöpflin Aladár CD10) | Napjaink eszmetörténetének még mindig van adóssága a huszadik századelő magyar polgári baloldali gondolatának elemzésében (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az eszmetörténetben és a politikatudományban ma konszenzuálisnak tekinthető besorolás szerint az „európai kultúrkör” földrajzi határa nem esik egybe a kontinensével (2007 Szalai Júlia 3292001, 21).

1b. (ritk) ’ezzel foglalkozó, erről szóló mű’ ❖ A tanulmány elmélyedését, az egyes korszakoknak s azok általános hatásának megítélését […] tekintve, politikai tudományunknak nagyértékü eszmetörténete (1916 Akadémiai Értesítő C8544, 399) | A kötet – a szerző kandidátusi disszertációja – egyszerre diplomácia- és gazdaságtörténet, egyaránt mélyen brit munkásmozgalom–történet és brit politikatörténet, eszmetörténet (1994 Surányi Róbert CD58) | Pais István nem eszmetörténetet írt, hanem egyéniségekként ismerteti a filozófusokat és magyarázza szövegeiket [A filozófia története című művében] (2005 Népszava szept. 3. C7468, 2).

2. ’vmely dologról, jelenségről alkotott eszme, fogalom történeti fejlődése, alakulása’ ❖ saját főmunkámban első kötelességenmek tartottam, hogy az államra vonatkozó magyar eszmetörténettel beszámoljak és saját eredményeimet azzal összevessem (1928 Concha Győző C7744, 439) | [Az állampolgárok alapjogai és kötelességei című kötet szerzői] felvázolják az emberi jogok eszmetörténetét és erre alapozva részletesen kibontják a problémakör elméleti és tételes jogi összefüggéseit (1966 Magyar Nemzet febr. 26. C4803, 12) | Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az underclass-kategória eszmetörténetét és az azzal kapcsolatos vitákat (2003 Ladányi János–Szelényi Iván 3202001, 14).

eszmetörténet főnév 3B (Tud)
1.
vmely korszak, nemzet, csoport stb. szempontjából meghatározó világnézeti rendszerek, eszmeáramlatok, ill. az adott korszakra, nemzetre, csoportra jellemző közgondolkodás változásának története
[Katona Lajos] olyan szempontot érvényesít, melyet a tárgytörténet nem tart elsőrendű tényezőnek s amely a mi regisztráló, leíró, kultúrtörténettel, eszmetörténettel kacérkodó kutatóink nagy részénél szinte teljesen elhomályosult
(1922 Turóczi-Trostler József)
[Hazard az] anyagát, a XVIII-ik század eszmetörténetét, európai szempontból és európai műveltséggel tárgyalja
(1935 Gyergyai Albert)
számos adatot talált a centralisták eszmetörténetének fejlődésére, megfogalmazására vonatkozóan
(1998 Kőhegyi Mihály)
[Imre király 1197-es aranybullája a] magyar eszmetörténet izgalmas, de elfeledett emléke
(2002 Szabados György)
1a.
ezzel foglalkozó, ezt vizsgáló tudományág
Az olyan irodalomtörténet, amelynek nem a mű a központi problémája, megszünik önálló tudomány lenni, az általános történelem vagy a művelődéstörténet vagy az eszmetörténet segédtudományává válik
(1934 Schöpflin Aladár)
Napjaink eszmetörténetének még mindig van adóssága a huszadik századelő magyar polgári baloldali gondolatának elemzésében
(1996 Magyar Hírlap)
Az eszmetörténetben és a politikatudományban ma konszenzuálisnak tekinthető besorolás szerint az „európai kultúrkör” földrajzi határa nem esik egybe a kontinensével
(2007 Szalai Júlia)
1b. (ritk)
ezzel foglalkozó, erről szóló mű
A tanulmány elmélyedését, az egyes korszakoknak s azok általános hatásának megítélését […] tekintve, politikai tudományunknak nagyértékü eszmetörténete
(1916 Akadémiai Értesítő)
A kötet – a szerző kandidátusi disszertációja – egyszerre diplomácia- és gazdaságtörténet, egyaránt mélyen brit munkásmozgalom–történet és brit politikatörténet, eszmetörténet
(1994 Surányi Róbert)
Pais István nem eszmetörténetet írt, hanem egyéniségekként ismerteti a filozófusokat és magyarázza szövegeiket [A filozófia története című művében]
(2005 Népszava szept. 3.)
2.
vmely dologról, jelenségről alkotott eszme, fogalom történeti fejlődése, alakulása
saját főmunkámban első kötelességenmek tartottam, hogy az államra vonatkozó magyar eszmetörténettel beszámoljak és saját eredményeimet azzal összevessem
(1928 Concha Győző)
[Az állampolgárok alapjogai és kötelességei című kötet szerzői] felvázolják az emberi jogok eszmetörténetét és erre alapozva részletesen kibontják a problémakör elméleti és tételes jogi összefüggéseit
(1966 Magyar Nemzet febr. 26.)
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az underclass-kategória eszmetörténetét és az azzal kapcsolatos vitákat
(2003 Ladányi János–Szelényi Iván)

Beállítások