eszmétlen mn és hsz (vál)eszmételen (ritk)

I. mn 14B1

1. ’olyan 〈személy v. csoport〉, akinek v. amelynek nincsenek mély gondolatai, eszméi’ ❖ [a színdarabban] a főispán, fiával együtt, ki első szerelmes volna, üres és eszmétlen lények (1868 Szász Károly² C7543, 244) | valóban se indoka, se magyarázata, hogy az istenséget az eszmétlen gyermekek között – népszerűsitsük! (1912 Pesti Hírlap febr. 2. C5660, 31) | [Toldy István kifejti,] hogy a Tisza Kálmán-i ellenzék eszmétlen, program nélküli, táblabíró mentalitású, szűk látókörű és ingatag erkölcsű (1965 Németh G. Béla CD53) | A liberalizmus jövője ma egy kormányképes, ám eszmételen és ingatag erkölcsű konglomerátumpárt sikerén múlik (1997 Magyar Nemzet aug. 9. C6354, 14).

2. ’olyan 〈mű, megnyilvánulás stb.〉, amelyben nincsenek eredeti gondolatok, ötletek, ill. ilyen megnyilvánulásra jellemző 〈kifejezésmód, ábrázolásmód〉’ ❖ egy értelem nélküli könyv, mellynek lapjai eszmétlen betütömeggel telvék (1839 Kuthy Lajos C5746, 121) | A kritika fő kifogása az volt e rémdrámák ellen, hogy tartalmatlanok, léhák, eszmétlenek (1882 Beöthy Zsolt C1020, 10) | eszmétlen közhelyek (1912 Császár Elemér CD55) | a kelet-európai sajtó […] a rasszista, soviniszta nézeteit kedélyes, eszmétlen módon köríti (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’kiüresedett, gondolatok nélküli 〈tudatállapot〉, arról tanúskodó 〈hangulat〉, ill. ilyen tudatállapotban végzett 〈cselekvés〉’ ❖ Nem tudá hol és miként tölté el az eszmétlen vándorlás óráit (1842 Kuthy Lajos C1508, 86) | Valeria mégcsak meg sem rezzent. Tompa, eszmétlen melancholiával nézett a reszketeg, borzas, halvány főre (1847 Pesti Divatlap C5840, 42) | [a három hét] nem volt Görgey Arthur részéről tétlenűl, eszmétlenűl, könnyelműn elvesztegetve (1885 Görgey István 8160004, 346) | „Tegnap kevély király Hispánián Ma nincsen többé párnám s otthonom” Ezt dúdolom don Rodrigo után, Lépős ütemben dúdolom Eszmétlenül, bután (1911 Rozványi Vilmos CD10).

II. hsz 0 (rég)

’kiüresedett tudattal, gondolatok, gondolkodás nélkül’ ❖ eszmétlen rohanának egymás ölébe (1839 Remény C3611, 302) | Mária e perczig eszmétlen, szótlanul nézett férjére, lelke, szive megállt az ijedelmes hírnél (1852 Jókai Mór C2240, 170) | Ezerenkint hullnak alá […] Néma kinok közt, eszmétlen jajgatva (1860 Garay Alajos C1805, 55).

Sz: eszmétlenség.

eszmétlen melléknév és határozószó (vál)
eszmételen I. 14B1 II. 0 (ritk)
I. melléknév 14B1
1.
olyan 〈személy v. csoport〉, akinek v. amelynek nincsenek mély gondolatai, eszméi
[a színdarabban] a főispán, fiával együtt, ki első szerelmes volna, üres és eszmétlen lények
(1868 Szász Károly²)
valóban se indoka, se magyarázata, hogy az istenséget az eszmétlen gyermekek között – népszerűsitsük!
(1912 Pesti Hírlap febr. 2.)
[Toldy István kifejti,] hogy a Tisza Kálmán-i ellenzék eszmétlen, program nélküli, táblabíró mentalitású, szűk látókörű és ingatag erkölcsű
(1965 Németh G. Béla)
A liberalizmus jövője ma egy kormányképes, ám eszmételen és ingatag erkölcsű konglomerátumpárt sikerén múlik
(1997 Magyar Nemzet aug. 9.)
2.
olyan 〈mű, megnyilvánulás stb.〉, amelyben nincsenek eredeti gondolatok, ötletek, ill. ilyen megnyilvánulásra jellemző 〈kifejezésmód, ábrázolásmód〉
egy értelem nélküli könyv, mellynek lapjai eszmétlen betütömeggel telvék
(1839 Kuthy Lajos)
A kritika fő kifogása az volt e rémdrámák ellen, hogy tartalmatlanok, léhák, eszmétlenek
(1882 Beöthy Zsolt)
eszmétlen közhelyek
(1912 Császár Elemér)
a kelet-európai sajtó […] a rasszista, soviniszta nézeteit kedélyes, eszmétlen módon köríti
(1997 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
kiüresedett, gondolatok nélküli 〈tudatállapot〉, arról tanúskodó 〈hangulat〉, ill. ilyen tudatállapotban végzett 〈cselekvés〉
Nem tudá hol és miként tölté el az eszmétlen vándorlás óráit
(1842 Kuthy Lajos)
Valeria mégcsak meg sem rezzent. Tompa, eszmétlen melancholiával nézett a reszketeg, borzas, halvány főre
(1847 Pesti Divatlap)
[a három hét] nem volt Görgey Arthur részéről tétlenűl, eszmétlenűl, könnyelműn elvesztegetve
(1885 Görgey István)
„Tegnap kevély király Hispánián Ma nincsen többé párnám s otthonom” Ezt dúdolom don Rodrigo után, Lépős ütemben dúdolom Eszmétlenül, bután
(1911 Rozványi Vilmos)
II. határozószó 0 (rég)
kiüresedett tudattal, gondolatok, gondolkodás nélkül
eszmétlen rohanának egymás ölébe
(1839 Remény)
Mária e perczig eszmétlen, szótlanul nézett férjére, lelke, szive megállt az ijedelmes hírnél
(1852 Jókai Mór)
Ezerenkint hullnak alá […] Néma kinok közt, eszmétlen jajgatva
(1860 Garay Alajos)
Sz: eszmétlenség

Beállítások