eszmezavar fn 4A8 (kissé rég)

1. ’vmely fogalom v. a fogalmak tisztázatlanságából, ill. nem megfelelő ismeretéből, használatából fakadó tudatállapot, helyzet, fogalomzavar’ ❖ Volt-e valaha olly eszmezavar, mint azt állító ns barátomé, hogy a’ vámhivataltól és városi hatóságtól szabaditékozott [= engedélyt kapott] serház közt nincs különbség (1839 Jelenkor C8305, 215) | főként azért, mert e munka régészettel is foglalkozván, ott a román kifejezés épitészeti műszó, s annak más értelemben [ti. az oláh helyett népnévként] való használása csak eszme zavart idézne elő (1868 Orbán Balázs CD22) | A vita szónokai […] szóvátették ezt az eszmezavart. Ugyanaz a szó egészen mást jelent, ha ugyanakkor hangzik el, de más-más ember ajkáról (1938 Pesti Hírlap jún. 16. C5686, 2).

2. ’egymásnak ellentmondó eszmék, nézetek ütközése, egyszerre történő érvényesülése nyomán kialakult zavaros állapot’ ❖ tisztítsátok, mennyire csak erőtökből telik, az eszméket; […] – megmenteni az országot az eszmezavartól, mellyben mindig mélyebbre sülyed (1844 Pesti Hírlap CD61) | Hogyan következzék be a társadalmi megbékélés, amig az ellenforradalom kaotikus eszmezavara nem tisztázódik az agyvelőkben[?] (1930 Népszava ápr. 20. C7498, 3) | [Horváth József] 1945 után a vidék távlatából figyelte a Budapesten kitört művészeti eszmezavart (1961 Becht Rezső CD52).

3. ’gondolkodásbeli zavar, tévedés, ill. téves, helytelen gondolatmenet’ ❖ nincs-e igen sok emberben valami furcsa elmefonákság, mely előzményt következménynyel, czélt móddal, akaratot szenvedélylyel vegyít öszsze? – bámulhatunk-e, ha enynyi eszmezavar közt minden lépten csalódásokra bukkanunk? (1838 Jósika Miklós C2359, 14) | még ha a díszpolgársági megtiszteltetésnek azon hatása lehetne is, melyet a miniszterelnök csodálatos eszmezavarral reá magyaráz (1889 Kossuth Lajos CD32) | Szörnyű eszmezavar és végzetes eltévelyedés tehát azt hinni, hogy ezek az ismeretes izgatók jobboldali politikusok (1938 Pesti Hírlap ápr. 2. C5686, 2).

3a. ’vkinek a tudatában, szellemi működésében bekövetkező zavar’ ❖ [Helényi a] szobájába zárkózott s habozó eszmezavarában kerese vigasztalást (1843 Regélő Pesti Divatlap C4919, 395) | Ha valamely eszmezavar vett erőt rajta, vagy ha valamely bánat sujtotta le, [Reynaud] a magas ormokra menekült (1893 Fővárosi Lapok C0161, 2615) | Kezdek eszmezavarban szenvedni – szólt Arisztid, aki igen rosszul érezte magát az emberi alak mellett. – Tehát a gép beszél hozzám? (1926 Pesti Hírlap aug. 22. C5674, 1).

eszmezavar főnév 4A8 (kissé rég)
1.
vmely fogalom v. a fogalmak tisztázatlanságából, ill. nem megfelelő ismeretéből, használatából fakadó tudatállapot, helyzet, fogalomzavar
Volt-e valaha olly eszmezavar, mint azt állító nsnemes barátomé, hogy a’ vámhivataltól és városi hatóságtól szabaditékozott [= engedélyt kapott] serház közt nincs különbség
(1839 Jelenkor)
főként azért, mert e munka régészettel is foglalkozván, ott a román kifejezés épitészeti műszó, s annak más értelemben [ti. az oláh helyett népnévként] való használása csak eszme zavart idézne elő
(1868 Orbán Balázs)
A vita szónokai […] szóvátették ezt az eszmezavart. Ugyanaz a szó egészen mást jelent, ha ugyanakkor hangzik el, de más-más ember ajkáról
(1938 Pesti Hírlap jún. 16.)
2.
egymásnak ellentmondó eszmék, nézetek ütközése, egyszerre történő érvényesülése nyomán kialakult zavaros állapot
tisztítsátok, mennyire csak erőtökből telik, az eszméket; […] – megmenteni az országot az eszmezavartól, mellyben mindig mélyebbre sülyed
(1844 Pesti Hírlap)
Hogyan következzék be a társadalmi megbékélés, amig az ellenforradalom kaotikus eszmezavara nem tisztázódik az agyvelőkben[?]
(1930 Népszava ápr. 20.)
[Horváth József] 1945 után a vidék távlatából figyelte a Budapesten kitört művészeti eszmezavart
(1961 Becht Rezső)
3.
gondolkodásbeli zavar, tévedés, ill. téves, helytelen gondolatmenet
nincs-e igen sok emberben valami furcsa elmefonákság, mely előzményt következménynyel, czélt móddal, akaratot szenvedélylyel vegyít öszsze? – bámulhatunk-e, ha enynyi eszmezavar közt minden lépten csalódásokra bukkanunk?
(1838 Jósika Miklós)
még ha a díszpolgársági megtiszteltetésnek azon hatása lehetne is, melyet a miniszterelnök csodálatos eszmezavarral reá magyaráz
(1889 Kossuth Lajos)
Szörnyű eszmezavar és végzetes eltévelyedés tehát azt hinni, hogy ezek az ismeretes izgatók jobboldali politikusok
(1938 Pesti Hírlap ápr. 2.)
3a.
vkinek a tudatában, szellemi működésében bekövetkező zavar
[Helényi a] szobájába zárkózott s habozó eszmezavarában kerese vigasztalást
(1843 Regélő Pesti Divatlap)
Ha valamely eszmezavar vett erőt rajta, vagy ha valamely bánat sujtotta le, [Reynaud] a magas ormokra menekült
(1893 Fővárosi Lapok)
Kezdek eszmezavarban szenvedni – szólt Arisztid, aki igen rosszul érezte magát az emberi alak mellett. – Tehát a gép beszél hozzám?
(1926 Pesti Hírlap aug. 22.)

Beállítások