észok fn 3A

’〈bizonyításban:〉 ésszel, értelemmel, racionális gondolkodással belátható v. arra ható érv, ill. vminek az alapjaként, előzményeként ilyen módon felismerhető ok’ ❖ ezen új Szovamnak Tövességjét [ti. eredetét] kimerit ÉszOkkal megmutassam (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 170) | A bal nézeteknek, különösen a kasztnézeteknek, az a hasonlatosságuk van a rögeszmével hogy értelmi felvilágositások, észokok irányában fogékonytalanok (1856 Greguss Ágost 8163019, 34) | Chesterton gyakorlati életbölcseletnek fogja fel a katolikus teológia tanításait, azok hasznosságát vizsgálja és észokok alapján fogadja el őket (1920 Sós Aladár CD10) | az ízlés nem ítélhető meg észokok alapján (1976 Selye János 9594002, 93) | észokokkal alátámasztott magyarázatokkal (1984 Fried István CD52) | a kanti ún. kategorikus imperatívusz, amelynek csakis tiszta kötelességből, nem pedig szeretetből v. hajlamból (sőt épp annak ellenére, tiszta észokból) kell engedelmeskednünk (1997 PedagógiaiLex. C6809, 391).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

észok főnév 3A
〈bizonyításban:〉 ésszel, értelemmel, racionális gondolkodással belátható v. arra ható érv, ill. vminek az alapjaként, előzményeként ilyen módon felismerhető ok
ezen új Szovamnak Tövességjét [ti. eredetét] kimerit ÉszOkkal megmutassam
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
A bal nézeteknek, különösen a kasztnézeteknek, az a hasonlatosságuk van a rögeszmével hogy értelmi felvilágositások, észokok irányában fogékonytalanok
(1856 Greguss Ágost)
Chesterton gyakorlati életbölcseletnek fogja fel a katolikus teológia tanításait, azok hasznosságát vizsgálja és észokok alapján fogadja el őket
(1920 Sós Aladár)
az ízlés nem ítélhető meg észokok alapján
(1976 Selye János)
észokokkal alátámasztott magyarázatokkal
(1984 Fried István)
a kanti ún.úgynevezett kategorikus imperatívusz, amelynek csakis tiszta kötelességből, nem pedig szeretetből v.vagy hajlamból (sőt épp annak ellenére, tiszta észokból) kell engedelmeskednünk
(1997 PedagógiaiLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások