észrevétel fn 4B

1. ’annak megtörténte, hogy megpillantva észrevesz vkit, vmit vki v. vmi, ill. hogy vmely korábban nem érzékelt dolgot, jelenséget észlelve és abból következtetve (hirtelen) felismer, tudatosít, megállapít vmit vki’ ❖ Ha téged vagy nem köſzöntenek, vagy köſzöntéſedet el-nem fogadják, azt vigyáztalanságnak és éſzre nem vételnek tulajdonítsd inkább, hogy ſem meg vettetésnek (1779 Szlávy Pál ford.–Vives C4045, 117) | Gyulának f boldogsága Annak észrevétele, Hogy Rózsának is vonsz hozzá Ébredez kebele (1825 Kisfaludy Sándor C2685, 156) | Nem is kell különösebb figyelem annak észrevételére, hogy a több mint tízéves román uralom alatt számos román szó szivárgott át erdélyi magyar nyelvünkbe (1930 Csűry Bálint 1030001, 254) | a középosztály eme tulajdonságainak észrevételére képtelenek azok, akik benne élnek (1983 Szalay Károly 1144011, 136).

1a. (rég, Fil v. Pszich) ’észlelés, percepció’ ❖ [a belső fülben] a’ viz (§.231.) a’ hangzó lobogást felveſzi, és az halló érzöinas velönek (§.231.) általadgya, melyek azután a’ lelket az hangnak éſzrevételire felindittyák (1789 Rácz Sámuel 7278011, 116) | Az észrevétel (perceptio) olly különös érzéki, s szellemi munkálatunk, melly a bel- és kültárgyak ingerlése, és azok iránti figyelmezés által öntudatunkban felebred (1840 Székely Mózes 8434002, 18) | Aristoteles az érzéki észrevételt megvédi a szofisták ellen. Nem az érzékek csalnak, hanem az érzékek adatainak téves kapcsolata (1911 RévaiNagyLex. C5698, 77) | Az érzéki észrevétel, illuzió és hallucináció között az átmenet folytonos (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 138).

2. ’vmely észlelés, érzékelés, (tudományos) megfigyelés, tapasztalás eredménye’ ❖ Már a’ régiek-is vették éſzre: hogy a’ Hóld valami munkájának kell ebben az áradásban lenni; a’ ſok éſzre-vétel után pedig a’ Tudoſok mind idejére [...] mind okára mutatnak [a dagálynak] (1777 Molnár János 7232012, 215) | hosszu történelmi korszakot foglalván össze, s általános észrevételeket vonván el az egyes tüneményekből, mellőznünk kell a fejlés némely stadiumait (1889 Salamon Ferenc 8402004, 230) | A figyelő kürtöléssel, zászlóval, telefonnal stb. továbbíthatja észrevételeit megfelelő helyre (1942 Függetlenség 2203012, 9) | Jankó [János] a néprajzi és embertani feljegyzéseken kívül szociológiai észrevételeket is bőven rögzített (1975 Balassa Iván CD30).

3. ’vmely jelenséggel, állítással stb. kapcs. kiegészítő (kritikai) megjegyzés, hozzászólás’ ❖ Bertiernek Oratoriumi Papnak éſzre vételi a’ vonó erönek elé-adott reguláji ellen (1783 Molnár János 7445004, 296) | [a kiadó] a magyar literaturának észrevehetőbb lépteit bírói figyelemmel kíséri, s mindenről, ami tekintetet érdemel, kritikai észrevételeket közöl (1831 Bajza József 8021023, 72) | bölcs tanácsokkal, megjegyzésekkel és észrevételekkel kísérte Katalin autóvezetését (1937 Zsigray Julianna 9804001, 99) | Az az érdekelt, akit a tárgyalásról értesiteni kell, a perorvoslatra irásban észrevételeket tehet (1950 Fehérváry Jenő 1048003, 36) | reklamáció, úriemberesen észrevétel, közönségesebben panasz (2009 Zápor György 3152003, 590).

ÖU: ellen~.

Vö. CzF. észrevét · észrevétel; ÉrtSz.; TESz. észrevesz; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

észrevétel főnév 4B
1.
annak megtörténte, hogy megpillantva észrevesz vkit, vmit vki v. vmi, ill. hogy vmely korábban nem érzékelt dolgot, jelenséget észlelve és abból következtetve (hirtelen) felismer, tudatosít, megállapít vmit vki
Ha téged vagy nem köſzöntenek, vagy köſzöntéſedet el-nem fogadják, azt vigyáztalanságnak és éſzre nem vételnek tulajdonítsd inkább, hogy ſem meg vettetésnek
(1779 Szlávy Pál ford.Vives)
Gyulának f boldogsága Annak észrevétele, Hogy Rózsának is vonsz hozzá Ébredez kebele
(1825 Kisfaludy Sándor)
Nem is kell különösebb figyelem annak észrevételére, hogy a több mint tízéves román uralom alatt számos román szó szivárgott át erdélyi magyar nyelvünkbe
(1930 Csűry Bálint)
a középosztály eme tulajdonságainak észrevételére képtelenek azok, akik benne élnek
(1983 Szalay Károly)
1a. (rég, Fil v. Pszich)
[a belső fülben] a’ viz (§.231.) a’ hangzó lobogást felveſzi, és az halló érzöinas velönek (§.231.) általadgya, melyek azután a’ lelket az hangnak éſzrevételire felindittyák
(1789 Rácz Sámuel)
Az észrevétel (perceptio) olly különös érzéki, s szellemi munkálatunk, melly a bel- és kültárgyak ingerlése, és azok iránti figyelmezés által öntudatunkban felebred
(1840 Székely Mózes)
Aristoteles az érzéki észrevételt megvédi a szofisták ellen. Nem az érzékek csalnak, hanem az érzékek adatainak téves kapcsolata
(1911 RévaiNagyLex.)
Az érzéki észrevétel, illuzió és hallucináció között az átmenet folytonos
(1927 TolnaiÚjLex.)
2.
vmely észlelés, érzékelés, (tudományos) megfigyelés, tapasztalás eredménye
Már a’ régiek-is vették éſzre: hogy a’ Hóld valami munkájának kell ebben az áradásban lenni; a’ ſok éſzre-vétel után pedig a’ Tudoſok mind idejére [...] mind okára mutatnak [a dagálynak]
(1777 Molnár János)
hosszu történelmi korszakot foglalván össze, s általános észrevételeket vonván el az egyes tüneményekből, mellőznünk kell a fejlés némely stadiumait
(1889 Salamon Ferenc)
A figyelő kürtöléssel, zászlóval, telefonnal stb.s a többi továbbíthatja észrevételeit megfelelő helyre
(1942 Függetlenség)
Jankó [János] a néprajzi és embertani feljegyzéseken kívül szociológiai észrevételeket is bőven rögzített
(1975 Balassa Iván)
3.
vmely jelenséggel, állítással stb. kapcs. kiegészítő (kritikai) megjegyzés, hozzászólás
Bertiernek Oratoriumi Papnak éſzre vételi a’ vonó erönek elé-adott reguláji ellen
(1783 Molnár János)
[a kiadó] a magyar literaturának észrevehetőbb lépteit bírói figyelemmel kíséri, s mindenről, ami tekintetet érdemel, kritikai észrevételeket közöl
(1831 Bajza József)
bölcs tanácsokkal, megjegyzésekkel és észrevételekkel kísérte Katalin autóvezetését
(1937 Zsigray Julianna)
Az az érdekelt, akit a tárgyalásról értesiteni kell, a perorvoslatra irásban észrevételeket tehet
(1950 Fehérváry Jenő)
reklamáció, úriemberesen észrevétel, közönségesebben panasz
(2009 Zápor György)
ÖU: ellenészrevétel
Vö. CzF. észrevét · észrevétel; ÉrtSz.; TESz. észrevesz; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások