észrevételez ts ige 4b (hiv)

1. ’〈szöveget, dokumentumot személy, intézmény〉 megvizsgálva (kritikai) észrevételekkel, (szakmai) megjegyzésekkel ellát’ ❖ a’ nyerendő dolgozatok birálására azután alakítson az Egyesület ismét vizsgáló bizottságot szakonként, melly észrevételeit irásba foglaltan adja be; végül az így irott, megbirált ’s észrevételezett dolgozatok szerkesztésére, hogy t. i. a’ nyelv, gondolat és szerkezet-egység meglegyen, bizzon meg valakit (1845 Társalkodó C7982, 331) | A járási számvevő végzi a szolgabiró hatásköréhez tartozó ügyeknél a számvevői és nyilvántartási teendőket: [...] c) megvizsgálja és észrevételezi a községi költségvetéseket és zárszámadásokat, úgy közigazgatási, mint számtani szempontból (1891 Budapesti Hírlap márc. 8. C4738, 21) | Az állatvédelem terén rendkívül érdekes Lorenz Ofner városi tanácsosnak 1838. május 23-án, a városi tanácshoz intézett beadványa a madárfogók (Vogelfang) eltiltása ügyében. A beadványt Lőbl tanácstag észrevételezte s a kérésnek helyt adva azt javasolja a városi tanácsnak, hogy tiltsa meg az énekes madaraknak, elsősorban a tengelicének, csíznek, a különféle cinkéknek, fülemüléknek és fürjeknek a kertekben, gyümölcsösökben, szabad mezőkön és a város erdőségeiben való összefogását éppen úgy, mint árusítását (1956 Csapody István CD52) | Nekünk [ti. az ügyészségnek] a jogalkotási törvény alapján észrevételeznünk kell a törvénytervezeteket. Álláspontunkat ilyenkor a kormány elé tárjuk (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely tényt, dolgot, jelenséget〉(észlelve, megfigyelve) észrevételben megállapít, rögzít vki’ ❖ [a pesti levegőben a por] oly feltünő tömegesen jelentkezik, hogy még a helyi hatóságok is kénytelenek voltak észrevételezni s a patkányok, férgek és korom mellett, mint negyedik pesti csapást, fölfektetni és elkönyvelni (1929 Pesti Hírlap máj. 29. C5677, 12) | Ugyanezen évi Canonica Visitatio még azt is észrevételezte a lozsi tanítóról, hogy „egyéb elfoglaltságok miatt hanyagul tanít.” (1970 Mikó Sándor CD52) | Azt mondom tehát, hogy a jegyzőkönyvet, ebben a formájában, nem írom alá. Miért? Mert nem felel meg a valóságnak, hogy a felszólítása előtt ismertette volna velem a törvényt. De igenis, ismertette. Jó, mondom, aláírom, ha kiegészíthetem a saját észrevételemmel. Mit akarok észrevételezni? Azt, hogy a felszólítása előtt semmi esélyt nem adott nekem a megfontolásra, a gondolkodásra, hogy a józan értelmem kerekedjen felül az első érzéseimen (1993 Kertész Imre² CD41) | Előfordul, hogy könyvtárból lopnak el könyveket; a jelzetet lemeszelik, kismirglizik, kivágják. Az antikváriumok ezt nemcsak a könyvtár felé, de a rendőrségnek is észrevételezik (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az Állami Számvevőszék már 1990-ben észrevételezte a pártok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos joghézagokat, de azóta sem történt változás (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (tárgy n. is) ’vmihez fűzött észrevételként v. észrevételben kifejt(ve javasol) vmit vki’ ❖ Azután eszükbe jön az elnöknek köszönetet szavazni [az országgyűlésen]. Majd az alelnöknek. Valaki észrevételezi, hogy a napisajtónak is szavazzunk köszönetet. Hiszen úgyis benne vannak már (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | [Lóránt Ödön] mint meghívott vendég nemegyszer részt vett a városi tanács ülésein, javasolt, észrevételezett, minden mondatával szeretett városa fejlesztésén fáradozott (1972 Augusztinovicz Elemér CD52) | A bánfalvi jobbágyok a kihirdetés alkalmával észrevételezték, hogy ők a zsellérektől elvett és a nekik adott szőlők helyett szántóföldeket kérnek, a szőlők pedig maradjanak a zsellérek tulajdonában. Kívánalmukat a város a szolgabíróhoz továbbította (1972 Mikó Sándor CD52).

Sz: észrevételezés.

észrevételez tárgyas ige 4b (hiv)
1.
〈szöveget, dokumentumot személy, intézmény〉 megvizsgálva (kritikai) észrevételekkel, (szakmai) megjegyzésekkel ellát
a’ nyerendő dolgozatok birálására azután alakítson az Egyesület ismét vizsgáló bizottságot szakonként, melly észrevételeit irásba foglaltan adja be; végül az így irott, megbirált ’s észrevételezett dolgozatok szerkesztésére, hogy t. i.tudniillik a’ nyelv, gondolat és szerkezet-egység meglegyen, bizzon meg valakit
(1845 Társalkodó)
A járási számvevő végzi a szolgabiró hatásköréhez tartozó ügyeknél a számvevői és nyilvántartási teendőket: [...] c) megvizsgálja és észrevételezi a községi költségvetéseket és zárszámadásokat, úgy közigazgatási, mint számtani szempontból
(1891 Budapesti Hírlap márc. 8.)
Az állatvédelem terén rendkívül érdekes Lorenz Ofner városi tanácsosnak 1838. május 23-án, a városi tanácshoz intézett beadványa a madárfogók (Vogelfang) eltiltása ügyében. A beadványt Lőbl tanácstag észrevételezte s a kérésnek helyt adva azt javasolja a városi tanácsnak, hogy tiltsa meg az énekes madaraknak, elsősorban a tengelicének, csíznek, a különféle cinkéknek, fülemüléknek és fürjeknek a kertekben, gyümölcsösökben, szabad mezőkön és a város erdőségeiben való összefogását éppen úgy, mint árusítását
(1956 Csapody István)
Nekünk [ti. az ügyészségnek] a jogalkotási törvény alapján észrevételeznünk kell a törvénytervezeteket. Álláspontunkat ilyenkor a kormány elé tárjuk
(2002 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely tényt, dolgot, jelenséget〉 (észlelve, megfigyelve) észrevételben megállapít, rögzít vki
[a pesti levegőben a por] oly feltünő tömegesen jelentkezik, hogy még a helyi hatóságok is kénytelenek voltak észrevételezni s a patkányok, férgek és korom mellett, mint negyedik pesti csapást, fölfektetni és elkönyvelni
(1929 Pesti Hírlap máj. 29.)
Ugyanezen évi Canonica Visitatio még azt is észrevételezte a lozsi tanítóról, hogy „egyéb elfoglaltságok miatt hanyagul tanít.”
(1970 Mikó Sándor)
Azt mondom tehát, hogy a jegyzőkönyvet, ebben a formájában, nem írom alá. Miért? Mert nem felel meg a valóságnak, hogy a felszólítása előtt ismertette volna velem a törvényt. De igenis, ismertette. Jó, mondom, aláírom, ha kiegészíthetem a saját észrevételemmel. Mit akarok észrevételezni? Azt, hogy a felszólítása előtt semmi esélyt nem adott nekem a megfontolásra, a gondolkodásra, hogy a józan értelmem kerekedjen felül az első érzéseimen
(1993 Kertész Imre²)
Előfordul, hogy könyvtárból lopnak el könyveket; a jelzetet lemeszelik, kismirglizik, kivágják. Az antikváriumok ezt nemcsak a könyvtár felé, de a rendőrségnek is észrevételezik
(1995 Magyar Hírlap)
Az Állami Számvevőszék már 1990-ben észrevételezte a pártok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos joghézagokat, de azóta sem történt változás
(2002 Magyar Hírlap)
3. (tárgy n. is)
vmihez fűzött észrevételként v. észrevételben kifejt(ve javasol) vmit vki
Azután eszükbe jön az elnöknek köszönetet szavazni [az országgyűlésen]. Majd az alelnöknek. Valaki észrevételezi, hogy a napisajtónak is szavazzunk köszönetet. Hiszen úgyis benne vannak már
(1881 Mikszáth Kálmán)
[Lóránt Ödön] mint meghívott vendég nemegyszer részt vett a városi tanács ülésein, javasolt, észrevételezett, minden mondatával szeretett városa fejlesztésén fáradozott
(1972 Augusztinovicz Elemér)
A bánfalvi jobbágyok a kihirdetés alkalmával észrevételezték, hogy ők a zsellérektől elvett és a nekik adott szőlők helyett szántóföldeket kérnek, a szőlők pedig maradjanak a zsellérek tulajdonában. Kívánalmukat a város a szolgabíróhoz továbbította
(1972 Mikó Sándor)
Sz: észrevételezés

Beállítások