észrevetet ts ige 5b8

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. érzékelés arra késztet, ill. vmely dolog, jelenség, tulajdonság stb. arra indít vkit v. vmely csoportot, hogy észrevegyen, észleljen, egyszersmind felismerjen, felfogjon, tudatosítson vmit〉’ ❖ [volt barátaim] imígy-amúgy viſeltetnek hozzám, ’s úgy ſzólván, majd reám pöknek: és éſzre vétetik vélem, hogy ugyan valóſágos igaz az a’ Spanyol köz-mondás: […] A’ ki ſzegényben bízik, nádra támaſzkodik (1788 Illei János ford.–Oxenstierna 7151008, 34) | halvány arczod bágyadt mosolya is észrevéteti velem, hogy egyike vagyok legszivesebben látott vendégeidnek (1851 Remény C1523, 124) | A jó asszonyság elfogadta mentségemet, és az egyforintost, s elég kegyes volt nem vetetni velem észre, ha netalán megsértettem (1886 Jókai Mór CD18) | Éles látása és jó hallása észrevéteti vele [ti. a békával] a körülötte zümmögő szúnyogot vagy legyet (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Néhány elegánsan, üdén öltözött, csinos párisi nő szomszédsága észrevétette vele, hogy mily elavult Bargetonné ruhája (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 137) | Még a süket emberen is segít a bőr, amikor a kifinomult tapintásérzés olyan rezgéseket is észrevétet vele, amire a halló ember sohasem figyel fel (1986 Az emberi test 1114003, 980).

2. észreveteti magát ’〈annak kif-ére, hogy felhívja magára a figyelmet (vmivel) vki, ill. vkinek, ritk. vminek a viselkedése, tette, állapota stb. azt idézi elő, hogy felfigyelnek rá〉’ ❖ [A királyné] utjába akarék lépni – mert féltém őt – de eszembe jutott, hogy ma választ férjet, – s ha ekkor észrevétetem vele magamat, véget vetek minden reményemnek (1842 Eördegh István C5777, 107) | hogy észre vétessük magunkat, [...] harsány életjelekkel vonjuk a figyelmet a tulajdon kis hitványságainkra (1906 Ambrus Zoltán C0591, 309) | az egész estének talán a legkülönösebb élménye maradt számomra nagyapámnak az egyetlen tette, amivel észrevétette magát (1975 Kertész Imre² 1078001, 29) | A kipufogó azok közé az autóalkatrészek közé tartozik, amelyek szerényen húzódnak meg a karosszéria alatt, és – leginkább szörnyű hanghatása révén – csak akkor veteti magát észre, ha megsérül vagy működésében valami zavar keletkezik (2000 Magyar Hírlap CD09).

Sz: észrevetetik.

Vö. ÉKsz.

észrevetet tárgyas ige 5b8
1.
〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. érzékelés arra késztet, ill. vmely dolog, jelenség, tulajdonság stb. arra indít vkit v. vmely csoportot, hogy észrevegyen, észleljen, egyszersmind felismerjen, felfogjon, tudatosítson vmit〉
[volt barátaim] imígy-amúgy viſeltetnek hozzám, ’s úgy ſzólván, majd reám pöknek: és éſzre vétetik vélem, hogy ugyan valóſágos igaz az a’ Spanyol köz-mondás: […] A’ ki ſzegényben bízik, nádra támaſzkodik
(1788 Illei János ford.Oxenstierna)
halvány arczod bágyadt mosolya is észrevéteti velem, hogy egyike vagyok legszivesebben látott vendégeidnek
(1851 Remény)
A jó asszonyság elfogadta mentségemet, és az egyforintost, s elég kegyes volt nem vetetni velem észre, ha netalán megsértettem
(1886 Jókai Mór)
Éles látása és jó hallása észrevéteti vele [ti. a békával] a körülötte zümmögő szúnyogot vagy legyet
(1933 Az állatok világa ford.)
Néhány elegánsan, üdén öltözött, csinos párisi nő szomszédsága észrevétette vele, hogy mily elavult Bargetonné ruhája
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
Még a süket emberen is segít a bőr, amikor a kifinomult tapintásérzés olyan rezgéseket is észrevétet vele, amire a halló ember sohasem figyel fel
(1986 Az emberi test)
2. észreveteti magát
〈annak kif-ére, hogy felhívja magára a figyelmet (vmivel) vki, ill. vkinek, ritk. vminek a viselkedése, tette, állapota stb. azt idézi elő, hogy felfigyelnek rá〉
[A királyné] utjába akarék lépni – mert féltém őt – de eszembe jutott, hogy ma választ férjet, – s ha ekkor észrevétetem vele magamat, véget vetek minden reményemnek
(1842 Eördegh István)
hogy észre vétessük magunkat, [...] harsány életjelekkel vonjuk a figyelmet a tulajdon kis hitványságainkra
(1906 Ambrus Zoltán)
az egész estének talán a legkülönösebb élménye maradt számomra nagyapámnak az egyetlen tette, amivel észrevétette magát
(1975 Kertész Imre²)
A kipufogó azok közé az autóalkatrészek közé tartozik, amelyek szerényen húzódnak meg a karosszéria alatt, és – leginkább szörnyű hanghatása révén – csak akkor veteti magát észre, ha megsérül vagy működésében valami zavar keletkezik
(2000 Magyar Hírlap)
Sz: észrevetetik
Vö. ÉKsz.

Beállítások