észszerű mn 18C

1. ’az ész, a logika törvényein alapuló, azokból következő v. azokra építő, ill. értelemmel, logikus gondolkodással belátható, felfogható 〈dolog, jelenség, eljárás stb.〉’ ❖ az egyéni akaratnak észszerü és megállapitott inditó oka a kötelesség (1843 Purgstaller József 8351006, 174) | Ezen látszólag paradox állitás, betü szerént igaz; s helyessége, észszerüen is kimutatható (1858 Mátyás Flórián ford. 8301006, 106) | Maga a nyelv nem ily észszerű (1933 Kosztolányi Dezső 9359111, 196) | Tagore előkelő indiai családjában már százéves hagyomány az angol civilizáció; egy vallási reformmozgalom hívei, amely a hinduk vallását igyekszik összhangba hozni a liberális protestantizmus leegyszerűsített, észszerű kereszténységével (1941 Szerb Antal 9668027, 214) | létezik ezeknek a szövevényesen egyszerű dolgoknak az intuíciója is, ahogyan van kapaszkodási ösztön, gyermeki szexualitás és korai halálfélelem. Érzéki és megélt gondolattá így válhattak tüstént, olyanná, mely csak később tudható ésszel és fejtegethető többé-kevésbé ésszerűen (1984–1988 Zirkuli Péter 2024002, 12).

2. ’józan megfontolás(ok)on nyugvó, a valósághoz, annak viszonyaihoz, tényeihez célszerűen igazodó, azokat figyelembe vevő 〈cselekvés, működés, magatartás stb.〉’ ❖ [Magda Pál munkája] célúl tűzte ki magának nem annyira a mezei gazdaság kézfogásait ismertetni, mint annak a tudomány eredményein épűlt észszerű vitele által a termesztő erő factorait emelni, s így az ország öszves termesztésére is sokszorozólag hatni (1841 Toldy Ferenc 8481022, 52) | Különcnek tartottak, pedig nagyon is észszerüleg cselekedtem: a jót a jobbért kicseréltem (1879 Lauka Gusztáv 8268039, 32) | Szükség volt észszerű helyesírásra, nyelvtanra, grammatikára (1932 Pintér Jenő CD44) | a megfelelő törvényekre, valamint a tömegek felvilágosítására épülő ésszerű népesedéspolitika (1975 Valóság ford. 2056004, 43) | Az én iskolatársaimat történetesen magyar csendőrök szedték össze, zárták gettóba és zsúfolták be a deportálóvonatokba, hogy őket a Magyar Királyság és a Német Birodalom határán szabályszerű jegyzőkönyvvel a Waffen SS átvegye. A többi a németek dolga. A gázról a csendőr nem tud. A parancsot teljesítette. Ölni sokan öltek, de nem így, nem ilyen ésszerűen (1989 Konrád György 9351005, 49) | Ésszerűbb lett volna Nápolyból kihajózni, de az IRO bürokráciája másképp rendezte (2010 Somssich-Szőgyény Béla 3153002, 549).

2a. ’ilyen megfontolásokhoz igazodó(an), ill. vmely célnak megfelelő(en kialakított v. létrejött) 〈dolog, módszer stb.〉’ ❖ a törvényes kormány észszerű rendeleteit (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | minden céljának megfelelő és ésszerűen tagolt épület (1911 Feleky Géza CD10) | [Wells] álma az elit-emberek nemzetekfölötti összefogása és parancsuralma a világbéke és a többtermelés érdekében, vagyis valami ésszerű és kooperáló világnagykapitalizmus (1941 Szerb Antal 9668027, 209) | a hit, a vallás is ésszerű keretek között kell, hogy megnyilvánuljon (1984 Fried István CD52) | az egyébként a terhek ésszerű határok közé szorítása tárgyában kezdeményezett 1771. évi úrbérrendezés a debrői jobbágyokat rosszul érintette (2002 Zarnóczki Attila CD36).

3. (ritk) ’értelmi megfontolásokra építő, logikusan gondolkodó 〈személy〉’ ❖ Mihelyt teljesen észszerű akarsz lenni, – s nem hallgatsz ösztöneidre, még az anyanyelvedet is elfelejted (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 53) | Az író komolyra fordítva a szót hozzátette: nem akar megváltó lenni, s valójában nem változott meg az elismeréstől, nem lett sem okosabb, sem ésszerűbb, valójában még fel sem fogta, hogy mi történik vele, de abban biztos, hogy a művészi munkáját akarja folytatni (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: észszerűség.

Vö. CzF. észszėrű, észszėrüen, észszėrüleg; ÉrtSz. ésszerű; TESz. ész; ÉKsz. ésszerű

észszerű melléknév 18C
1.
az ész, a logika törvényein alapuló, azokból következő v. azokra építő, ill. értelemmel, logikus gondolkodással belátható, felfogható 〈dolog, jelenség, eljárás stb.〉
az egyéni akaratnak észszerü és megállapitott inditó oka a kötelesség
(1843 Purgstaller József)
Ezen látszólag paradox állitás, betü szerént igaz; s helyessége, észszerüen is kimutatható
(1858 Mátyás Flórián ford.)
Maga a nyelv nem ily észszerű
(1933 Kosztolányi Dezső)
Tagore előkelő indiai családjában már százéves hagyomány az angol civilizáció; egy vallási reformmozgalom hívei, amely a hinduk vallását igyekszik összhangba hozni a liberális protestantizmus leegyszerűsített, észszerű kereszténységével
(1941 Szerb Antal)
létezik ezeknek a szövevényesen egyszerű dolgoknak az intuíciója is, ahogyan van kapaszkodási ösztön, gyermeki szexualitás és korai halálfélelem. Érzéki és megélt gondolattá így válhattak tüstént, olyanná, mely csak később tudható ésszel és fejtegethető többé-kevésbé ésszerűen
(1984–1988 Zirkuli Péter)
2.
józan megfontolás(ok)on nyugvó, a valósághoz, annak viszonyaihoz, tényeihez célszerűen igazodó, azokat figyelembe vevő 〈cselekvés, működés, magatartás stb.〉
[Magda Pál munkája] célúl tűzte ki magának nem annyira a mezei gazdaság kézfogásait ismertetni, mint annak a tudomány eredményein épűlt észszerű vitele által a termesztő erő factorait emelni, s így az ország öszves termesztésére is sokszorozólag hatni
(1841 Toldy Ferenc)
Különcnek tartottak, pedig nagyon is észszerüleg cselekedtem: a jót a jobbért kicseréltem
(1879 Lauka Gusztáv)
Szükség volt észszerű helyesírásra, nyelvtanra, grammatikára
(1932 Pintér Jenő)
a megfelelő törvényekre, valamint a tömegek felvilágosítására épülő ésszerű népesedéspolitika
(1975 Valóság ford.)
Az én iskolatársaimat történetesen magyar csendőrök szedték össze, zárták gettóba és zsúfolták be a deportálóvonatokba, hogy őket a Magyar Királyság és a Német Birodalom határán szabályszerű jegyzőkönyvvel a Waffen SSSchutzstaffel ’Védosztag’ átvegye. A többi a németek dolga. A gázról a csendőr nem tud. A parancsot teljesítette. Ölni sokan öltek, de nem így, nem ilyen ésszerűen
(1989 Konrád György)
Ésszerűbb lett volna Nápolyból kihajózni, de az IROInternational Refugee Organisation ’Nemzetközi Menekültügyi Szervezet’ bürokráciája másképp rendezte
(2010 Somssich-Szőgyény Béla)
2a.
ilyen megfontolásokhoz igazodó(an), ill. vmely célnak megfelelő(en kialakított v. létrejött) 〈dolog, módszer stb.〉
a törvényes kormány észszerű rendeleteit
(1848 Kossuth Hírlapja)
minden céljának megfelelő és ésszerűen tagolt épület
(1911 Feleky Géza)
[Wells] álma az elit-emberek nemzetekfölötti összefogása és parancsuralma a világbéke és a többtermelés érdekében, vagyis valami ésszerű és kooperáló világnagykapitalizmus
(1941 Szerb Antal)
a hit, a vallás is ésszerű keretek között kell, hogy megnyilvánuljon
(1984 Fried István)
az egyébként a terhek ésszerű határok közé szorítása tárgyában kezdeményezett 1771. évi úrbérrendezés a debrői jobbágyokat rosszul érintette
(2002 Zarnóczki Attila)
3. (ritk)
értelmi megfontolásokra építő, logikusan gondolkodó 〈személy〉
Mihelyt teljesen észszerű akarsz lenni, – s nem hallgatsz ösztöneidre, még az anyanyelvedet is elfelejted
(1926 Kosztolányi Dezső)
Az író komolyra fordítva a szót hozzátette: nem akar megváltó lenni, s valójában nem változott meg az elismeréstől, nem lett sem okosabb, sem ésszerűbb, valójában még fel sem fogta, hogy mi történik vele, de abban biztos, hogy a művészi munkáját akarja folytatni
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: észszerűség
Vö. CzF. észszėrű, észszėrüen, észszėrüleg; ÉrtSz. ésszerű; TESz. ész; ÉKsz. ésszerű

Beállítások