észszerűsít ige 4b4

1. ts (tárgy n. is) ’〈tevékenységet, eljárást, rendszert stb. személy v. intézmény〉(gazdaságilag) észszerűen, célszerűen, a körülményekhez igazodva szervez (át), alakít (át), ill. 〈vmely dolgot, módszert stb.〉 így változtat, módosít (vmivé)’ ❖ [A háztartási számadó naptár] táblázatosan, tartósságuk szerint csoportosítja és elszámolja szükségleteinket. Ésszerűsíti, racionalizálja fogyasztásunkat (1931 Budapesti Hírlap jan. 3. C4719, 8) | [a főmérnök] számos javaslatot terjesztett elő, amellyel a termelést racionalizálni, észszerűsíteni lehetett volna (1948 Népszava jún. 20. C4838, [10]) | a végtelenségig ésszerűsített és a végletekig leegyszerűsített házgyári konyhát (1998 Lakáskultúra CD39) | Egyetlen kórház sem kerül csődbe, amelyik alkalmazkodik a valóságos és nem a presztízsszempontok szerint indokolt szükséglethez, ésszerűsít, kapacitásait, profilját összehangolja a térség más intézményeinek teljesítőképességével (2004 Országgyűlési Napló CD62).

1a. tn (ritk) ’úgy változtat, módosít, alakít vmin, hogy az v. annak működése, szerkezete stb. észszerűbbé, célszerűbbé, funkciójára alkalmasabbá válik’ ❖ a sztahánovistát az jellemzi, hogy mindig újat keres, állandóan észszerűsít, javít a munkáján (1952 Szabad Nép jan. 6. C4875, 7) | felkérték az intézményvezetőket, hogy mérjék fel, hol lehetne csökkenteni vagy ésszerűsíteni kiadásaikon (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (tárgy n. is) (ritk) ’az ész, a logika törvényeihez igazít v. ésszel, értelemmel beláthatóvá, felfoghatóvá formál, ill. így alakít vmivé vmit vki’ ❖ Művészek ajkán a zsolozsma, Nekem olyan csinált, hideg; A pap örökké „észszerűsít”, S tudássá gyötri a hitet (1891 Fővárosi Lapok C0160, [633]) | a gondolatot kereső, filozóf természetű német addig fog töprengni rajta [ti. a valláson], mig Lutherben megteremti az észszerüsitett keresztyénséget (1898 Budapesti Napló máj. 7. C4881, 3) | A kik az orvost még legény korában ismerték, midőn ép annyi, de másféle elméleteket hánytorgatott, mostani philosophiáját Anastásia természete tanúlmányának tulajdonították. Az ő nyers élvező képességét észszerűsítette és talán hasztalanúl utánozta (1900 Budapesti Szemle C0079, 95) | a műbírálói kátévá észszerűsített vallomást (1936 Ignotus Pál 9271001, 97).

Sz: észszerűsítés.

Vö. ÉrtSz. ésszerűsít; ÉKsz. ésszerűsít

észszerűsít ige 4b4
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈tevékenységet, eljárást, rendszert stb. személy v. intézmény〉 (gazdaságilag) észszerűen, célszerűen, a körülményekhez igazodva szervez (át), alakít (át), ill. 〈vmely dolgot, módszert stb.〉 így változtat, módosít (vmivé)
[A háztartási számadó naptár] táblázatosan, tartósságuk szerint csoportosítja és elszámolja szükségleteinket. Ésszerűsíti, racionalizálja fogyasztásunkat
(1931 Budapesti Hírlap jan. 3.)
[a főmérnök] számos javaslatot terjesztett elő, amellyel a termelést racionalizálni, észszerűsíteni lehetett volna
(1948 Népszava jún. 20.)
a végtelenségig ésszerűsített és a végletekig leegyszerűsített házgyári konyhát
(1998 Lakáskultúra)
Egyetlen kórház sem kerül csődbe, amelyik alkalmazkodik a valóságos és nem a presztízsszempontok szerint indokolt szükséglethez, ésszerűsít, kapacitásait, profilját összehangolja a térség más intézményeinek teljesítőképességével
(2004 Országgyűlési Napló)
1a. tárgyatlan (ritk)
úgy változtat, módosít, alakít vmin, hogy az v. annak működése, szerkezete stb. észszerűbbé, célszerűbbé, funkciójára alkalmasabbá válik
a sztahánovistát az jellemzi, hogy mindig újat keres, állandóan észszerűsít, javít a munkáján
(1952 Szabad Nép jan. 6.)
felkérték az intézményvezetőket, hogy mérjék fel, hol lehetne csökkenteni vagy ésszerűsíteni kiadásaikon
(1995 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (tárgy n. is) (ritk)
az ész, a logika törvényeihez igazít v. ésszel, értelemmel beláthatóvá, felfoghatóvá formál, ill. így alakít vmivé vmit vki
Művészek ajkán a zsolozsma, Nekem olyan csinált, hideg; A pap örökké „észszerűsít”, S tudássá gyötri a hitet
(1891 Fővárosi Lapok)
a gondolatot kereső, filozóf természetű német addig fog töprengni rajta [ti. a valláson], mig Lutherben megteremti az észszerüsitett keresztyénséget
(1898 Budapesti Napló máj. 7.)
A kik az orvost még legény korában ismerték, midőn ép annyi, de másféle elméleteket hánytorgatott, mostani philosophiáját Anastásia természete tanúlmányának tulajdonították. Az ő nyers élvező képességét észszerűsítette és talán hasztalanúl utánozta
(1900 Budapesti Szemle)
a műbírálói kátévá észszerűsített vallomást
(1936 Ignotus Pál)
Sz: észszerűsítés
Vö. ÉrtSz. ésszerűsít; ÉKsz. ésszerűsít

Beállítások