észszerűtlen mn 14B

1. ’az ész, a logika törvényeinek v. a józan megfontolás(ok)nak ellentmondó 〈dolog, jelenség〉, ill. az ész, a logika törvényeihez nem igazodó v. értelmetlen, a valóságot, az emberi tapasztalatokat figyelmen kívül hagyó 〈cselekvés, működés, magatartás stb.〉’ ❖ észszerütlen czélok nem is czélok, mert az ész nem ismérheti el azoknak (1845 Jelenkor C8311, [13]) | [a drámában] a kifejlés sem szorúl a fátum észszerütlen elvére: a való élet sarkpontján fordúl meg az egész (1869 Fővárosi Lapok C8085, 1140) | azt állítjuk, és ebben a tapasztalás igazol bennünket, hogy a nyelvérzék ellen vagy nélküle járni el a nyelvújításban […] czéltévesztő és észszerűtlen dolog (1873 Imre Sándor² C7549, 77) | az észszerűtlen termelés miatt szinte nyom nélkül tűnt el az az 1500 millió pengős hatalmas összeg, amelyet 1925 óta a kisbirtokosaink hitelként vettek igénybe (1937 Adorján János 2045041, 143) | ésszerűtlen táplálkozás (1980 Angeli István 2206012, 54) | [Alexander Bernát szerint] a freudizmus leple alatt harc indult meg minden ellen, ami világos, ami ésszerű, ami érthető, és felmagasztaltatott minden, ami ésszerűtlen, ami homályos (1986 Gábor Éva CD30) | időnként ésszerűtlenül ragaszkodunk filléres emlékeinkhez (1999 Lakáskultúra CD39).

2. ’célszerűtlen, alkalmatlan 〈szerkezet, rend stb.〉, ill. ilyen (szerkezetű, felépítésű) 〈dolog〉’ ❖ A régiek lámpája mint lámpa épen annyira ésszerűtlen, a menynyire mint művészi tárgy nem egyszer csodálatra méltó (1890 Természettudományi Közlöny C7914, 33) | A kis, észszerütlen háztartás ez, amelybe a modern munkamódszerek a legnehezebben tudnak behatolni (1928 Népszava márc. 4. C7496, 12) | Egy ilyen mutatványos bódén a látogató aligha azt nézi, hogy mi benne az ésszerű, ha egyszer a dolga éppen az, hogy ésszerűtlen legyen (1968 Mátrai Betegh Béla² 9430001, 130) | mi a helyzet a fürdőszoba–WC-vel? – Az eredeti elrendezés teljesen ésszerűtlen volt (1997 Lakáskultúra CD39) | Reformra szorul az ésszerűtlen díjfizetési szerkezet is (1999 Magyar Hírlap CD09).

Sz: észszerűtlenség.

Vö. ÉrtSz. ésszerűtlen; TESz. ész; ÉKsz. ésszerűtlen

észszerűtlen melléknév 14B
1.
az ész, a logika törvényeinek v. a józan megfontolás(ok)nak ellentmondó 〈dolog, jelenség〉, ill. az ész, a logika törvényeihez nem igazodó v. értelmetlen, a valóságot, az emberi tapasztalatokat figyelmen kívül hagyó 〈cselekvés, működés, magatartás stb.〉
észszerütlen czélok nem is czélok, mert az ész nem ismérheti el azoknak
(1845 Jelenkor)
[a drámában] a kifejlés sem szorúl a fátum észszerütlen elvére: a való élet sarkpontján fordúl meg az egész
(1869 Fővárosi Lapok)
azt állítjuk, és ebben a tapasztalás igazol bennünket, hogy a nyelvérzék ellen vagy nélküle járni el a nyelvújításban […] czéltévesztő és észszerűtlen dolog
(1873 Imre Sándor²)
az észszerűtlen termelés miatt szinte nyom nélkül tűnt el az az 1500 millió pengős hatalmas összeg, amelyet 1925 óta a kisbirtokosaink hitelként vettek igénybe
(1937 Adorján János)
ésszerűtlen táplálkozás
(1980 Angeli István)
[Alexander Bernát szerint] a freudizmus leple alatt harc indult meg minden ellen, ami világos, ami ésszerű, ami érthető, és felmagasztaltatott minden, ami ésszerűtlen, ami homályos
(1986 Gábor Éva)
időnként ésszerűtlenül ragaszkodunk filléres emlékeinkhez
(1999 Lakáskultúra)
2.
célszerűtlen, alkalmatlan 〈szerkezet, rend stb.〉, ill. ilyen (szerkezetű, felépítésű) 〈dolog〉
A régiek lámpája mint lámpa épen annyira ésszerűtlen, a menynyire mint művészi tárgy nem egyszer csodálatra méltó
(1890 Természettudományi Közlöny)
A kis, észszerütlen háztartás ez, amelybe a modern munkamódszerek a legnehezebben tudnak behatolni
(1928 Népszava márc. 4.)
Egy ilyen mutatványos bódén a látogató aligha azt nézi, hogy mi benne az ésszerű, ha egyszer a dolga éppen az, hogy ésszerűtlen legyen
(1968 Mátrai Betegh Béla²)
mi a helyzet a fürdőszoba–WC-vel? – Az eredeti elrendezés teljesen ésszerűtlen volt
(1997 Lakáskultúra)
Reformra szorul az ésszerűtlen díjfizetési szerkezet is
(1999 Magyar Hírlap)
Sz: észszerűtlenség
Vö. ÉrtSz. ésszerűtlen; TESz. ész; ÉKsz. ésszerűtlen

Beállítások