észtehetség fn 3B8

1. (kissé rég)(kiváló) észbeli, értelmi képesség, ill. ilyen képességek együttese’ ❖ A’ teſti kívánáſok közöſök a’ barmokkal-is [...]. De az  felsbb Éſztehetségei és ſzabadsága, ha azokkal jól él, minden barmok felibe emelik-fel tet [ti. az embert] (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 34) | A’ Times és a’ Courier nagy dicséretekkel említik Dedel ur characterét ’s észtehetségit (1833 Jelenkor C0225, 204) | egyike volt ő [ti. Mártonfi József] az életerős székely nemzet azon fiainak, kik a Gondviseléstől rendkivüli észtehetségekkel megáldva, majdnem a semmiségből küzdötték fel magokat azon fényfokra, hová csak kitünő szellemerővel párosult magas születés törhet szakadatlan munkásság közt (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Maxentius római császár, I. Maximianus fia, apja és Diocletianus leköszönésekor (305.) csekély észtehetsége miatt nem vették fel az uralkodók sorába (1915 RévaiNagyLex. C5709, 506) | A képzelő-erő nem mindig társul kiváló észtehetséggel: vannak nagyeszű költők s vannak közepes értelműek, sőt tagadhatatlanul ostobák is (1938 Weöres Sándor 9788144, 9).

2. (rég) ’kiváló szellemi képességekkel rendelkező személy’ ❖ nincs honunkban párt, mely igen jeles, kitünő észtehetségekkel nem birna (1843 Kossuth Lajos CD32) | Nem vonatnak e el olly intézet’ hiánya miatt, melly a’ szerencsétlent ’s szolgálatra alkalmatlant legalább élelemgondok ellen védje, számos jeles észtehetségek az álladalmi per e’ legfontosb ágától? (1844 Pesti Hírlap CD61) | oly nagy emlékezetű észtehetség mint amilyen Felséged (1857 Széchenyi István CD1501) | Apáczai annyira kitünő észtehetség volt, hogy Hollandiában tanári állomással kinálták meg, de őt 1653-ban honszerelme haza hozta (1873 Orbán Balázs CD22).

Vö. ÚMTsz.

észtehetség főnév 3B8
1. (kissé rég)
(kiváló) észbeli, értelmi képesség, ill. ilyen képességek együttese
A’ teſti kívánáſok közöſök a’ barmokkal-is [...]. De az  felsbb Éſztehetségei és ſzabadsága, ha azokkal jól él, minden barmok felibe emelik-fel tet [ti. az embert]
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
A’ Times és a’ Courier nagy dicséretekkel említik Dedel ur characterét ’s észtehetségit
(1833 Jelenkor)
egyike volt ő [ti. Mártonfi József] az életerős székely nemzet azon fiainak, kik a Gondviseléstől rendkivüli észtehetségekkel megáldva, majdnem a semmiségből küzdötték fel magokat azon fényfokra, hová csak kitünő szellemerővel párosult magas születés törhet szakadatlan munkásság közt
(1858 Vasárnapi Újság)
Maxentius római császár, I. Maximianus fia, apja és Diocletianus leköszönésekor (305.) csekély észtehetsége miatt nem vették fel az uralkodók sorába
(1915 RévaiNagyLex.)
A képzelő-erő nem mindig társul kiváló észtehetséggel: vannak nagyeszű költők s vannak közepes értelműek, sőt tagadhatatlanul ostobák is
(1938 Weöres Sándor)
2. (rég)
kiváló szellemi képességekkel rendelkező személy
nincs honunkban párt, mely igen jeles, kitünő észtehetségekkel nem birna
(1843 Kossuth Lajos)
Nem vonatnak e el olly intézet’ hiánya miatt, melly a’ szerencsétlent ’s szolgálatra alkalmatlant legalább élelemgondok ellen védje, számos jeles észtehetségek az álladalmi per e’ legfontosb ágától?
(1844 Pesti Hírlap)
oly nagy emlékezetű észtehetség mint amilyen Felséged
(1857 Széchenyi István)
Apáczai annyira kitünő észtehetség volt, hogy Hollandiában tanári állomással kinálták meg, de őt 1653-ban honszerelme haza hozta
(1873 Orbán Balázs)
Vö. ÚMTsz.

Beállítások