esztelenség fn 3B8

1. (rég) ’zavarodottság, elmeháborodottság, ill. elbutulás’ ❖ A téboly féleségei volnának; kábaság (ecnoia, Wahnwitz.) balgaság (paraphrosyne. Aberwitz), esztelenség (moria. Narrheit.) (1857 Orvosi Hetilap C8107, 186) | F. Mária 45 éves nő; tíz év óta mint elmebeteg – teljes esztelenség (Narrheit) – ápoltatott a kórházban (1867 Orvosi Hetilap C8117, 132) | A beteg átalános hűdésben, előhaladt észtelenségben szenvedett (1869 Orvosi Hetilap C8119, 10) | dementia, esztelenség, dőreség, butaság (1893 PallasLex. CD02) | A dementia (esztelenség) főnévre csak a 145. sor „tudatlannak” kifejezése alapján gondolhatnánk (1964 Schram Ferenc 7487003, 501).

2. ’az a tulajdonság v. állapot, hogy vki esztelen, nem körültekintő, a józan észnek ellentmondóan cselekszik, v. hogy vmi észszerűtlen, megfontolatlan v. elhamarkodott, ill. vkinek, vminek ilyen volta’ ❖ káros alvásra húnyott ſzemem’ vettem. Mert addig Evrilok nagy eſztelenséggel Mondgya Tárſaimnak: lennének kéſséggel, Hoznának egy ökröt ide ſietséggel, Hogy ne küſzködnének annyit az éhséggel (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 120) | Látni kellett őket, hogy égtek szembeszállani azon gaz csoporttal, melly esztelenségében a magyar elleni harczra vetemedett (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Franciaország és Olaszország államcsőd előtt áll, ezt a politikusok rövidlátása úgy akarta elhárítani, hogy deficitjüket Németország zsebéből szedik ki. Keynes statisztikai adatokkal bizonyítja e cél esztelenségét (1920 Zsadányi Henrik CD10) | keveredett benne ez az esztelenség meg a jó családból való, jólnevelt fiú szelíd érzékenysége (1990 Nemes Anna ford.–Kazan 2011014, 52).

3. ’esztelen, meggondolatlan v. helytelen megnyilatkozás, cselekedet stb.’ ❖ Az illyetén haſznos izzadáſt pedig ſemmiképen [!] nem kell akadályozni, mert e’ ſzintén olly eſztelenſég vólna, mint izzaſztani a’ hol nem ſzükſég (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 39) | [A plébános] képtelennek, való esztelenségnek nevezte a gondolatot, hogy a gyermek, kit annyira kerestek, s kinek elsikkasztása senkinek érdekében nem lehetett, még életben van (1857 Eötvös József 8126017, 152) | A minő esztelenség a magunk és kedveseink boldogságát a szerencse megütésétől, például a lutrin való nyeréstől, hogy sorsjegyünkkel első nyereményt nyerünk, vagy valamely véletlen örökléstől várni, éppen oly esztelenség valamely véletlen lehető csapástól való féltünkben a józanokosság által elönkbe szabott utról letérnünk (1888 Kovácsi Antal 8670001, 52) | – Mit morogsz mindig ilyen esztelenségeket a vállalkozásról? (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | Gyomorforgató dolog arra sétálni, Jocó esztelenségnek találta, hogy kimenjenek oda (2008 Grecsó Krisztián 3123001, 10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ész; ÉKsz.; SzT.

esztelenség főnév 3B8
1. (rég)
zavarodottság, elmeháborodottság, ill. elbutulás
A téboly féleségei volnának; kábaság (ecnoia, Wahnwitz.) balgaság (paraphrosyne. Aberwitz), esztelenség (moria. Narrheit.)
(1857 Orvosi Hetilap)
F. Mária 45 éves nő; tíz év óta mint elmebeteg – teljes esztelenség (Narrheit) – ápoltatott a kórházban
(1867 Orvosi Hetilap)
A beteg átalános hűdésben, előhaladt észtelenségben szenvedett
(1869 Orvosi Hetilap)
dementia, esztelenség, dőreség, butaság
(1893 PallasLex.)
A dementia (esztelenség) főnévre csak a 145. sor „tudatlannak” kifejezése alapján gondolhatnánk
(1964 Schram Ferenc)
2.
az a tulajdonság v. állapot, hogy vki esztelen, nem körültekintő, a józan észnek ellentmondóan cselekszik, v. hogy vmi észszerűtlen, megfontolatlan v. elhamarkodott, ill. vkinek, vminek ilyen volta
káros alvásra húnyott ſzemem’ vettem. Mert addig Evrilok nagy eſztelenséggel Mondgya Tárſaimnak: lennének kéſséggel, Hoznának egy ökröt ide ſietséggel, Hogy ne küſzködnének annyit az éhséggel
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Látni kellett őket, hogy égtek szembeszállani azon gaz csoporttal, melly esztelenségében a magyar elleni harczra vetemedett
(1848 Kossuth Hírlapja)
Franciaország és Olaszország államcsőd előtt áll, ezt a politikusok rövidlátása úgy akarta elhárítani, hogy deficitjüket Németország zsebéből szedik ki. Keynes statisztikai adatokkal bizonyítja e cél esztelenségét
(1920 Zsadányi Henrik)
keveredett benne ez az esztelenség meg a jó családból való, jólnevelt fiú szelíd érzékenysége
(1990 Nemes Anna ford.Kazan)
3.
esztelen, meggondolatlan v. helytelen megnyilatkozás, cselekedet stb.
Az illyetén haſznos izzadáſt pedig ſemmiképen [!] nem kell akadályozni, mert e’ ſzintén olly eſztelenſég vólna, mint izzaſztani a’ hol nem ſzükſég
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[A plébános] képtelennek, való esztelenségnek nevezte a gondolatot, hogy a gyermek, kit annyira kerestek, s kinek elsikkasztása senkinek érdekében nem lehetett, még életben van
(1857 Eötvös József)
A minő esztelenség a magunk és kedveseink boldogságát a szerencse megütésétől, például a lutrin való nyeréstől, hogy sorsjegyünkkel első nyereményt nyerünk, vagy valamely véletlen örökléstől várni, éppen oly esztelenség valamely véletlen lehető csapástól való féltünkben a józanokosság által elönkbe szabott utról letérnünk
(1888 Kovácsi Antal)
– Mit morogsz mindig ilyen esztelenségeket a vállalkozásról?
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
Gyomorforgató dolog arra sétálni, Jocó esztelenségnek találta, hogy kimenjenek oda
(2008 Grecsó Krisztián)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ész; ÉKsz.; SzT.

Beállítások