esztétikus mn és fn 

I. mn 18A

1. ’az esztétika normáit követő, az esztétika elveinek megfelelő, ill. esztétikai értéket hordozó, művészi 〈dolog〉’ ❖ [A zongorista] játékában több a dynamikus, mint az esztetikus elem, mintha a fiatal virtuoz a hangerő előidézésének munkájában nem érne rá érezni (1883 Budapesti Hírlap nov. 10. C4730, 2) | A filozófusi kételyre, az esztétikus formában megjelenő iróniára minden korban, de különösen minden válságos korban szükség van (1924 Benedek Marcell CD10) | az egyetlen pozitív értéket, az esztétikusan kellemeset (1928 Rabinovszky Máriusz CD10) | a poézis esztétikus és erkölcsi értelmezésének lehetséges élménytartalmai keverednek egymással (1986 Kis Pintér Imre CD53) | A szép természetesen nem idillit jelent, hanem akár a komor érzések hiteles-esztétikus megfogalmazását (2000 Új Könyvek CD29).

2. ’az esztétikai minőség, kül. a (művészi) szépség iránti érzék igényét kielégítő, annak megfelelő 〈dolog〉, ill. ilyen dolog létrehozását, kialakítását célzó 〈tevékenység〉’ ❖ Ami a karmester esztétikus mozdulatait illeti, azok úgyis csupán csak a játszó muzsikus számára vannak (1916 Molnár Antal² CD10) | A modern iparművészet és formakultúra híve: az embert körülvevő használati tárgyak – bútorok, ruházat, könyv – esztétikus megtervezésére, formai megújítására törekedett (1972 Tüskés Tibor 2021020, 924) | A művészet maga az esztétikum. Az igazi művészetben ezért lehet a csúnya is esztétikus. Az igazi szerelemben semmi sem rút, mint ahogyan az igazi művészetben sem az (1982 Lux Elvira 1099002, 110) | az Apáczai-tankönyvek esztétikusak, logikus felépítésűek és viszonylag olcsók (1996 Magyar Hírlap CD09) | a dévaványai gyermekotthon munkatársai esztétikusan berendezett lakást alakítottak ki az ott nevelkedő gyermekek számára (2005 Országgyűlési Napló CD62) | a Fortuna tér felőli részen a szemetes konténerek el lesznek kerítve, s így a közterület esztétikusabbá válik (2010 Mezőberényi Hírmondó 3237001, 2).

3. ’a szépérzékre irányuló 〈hatás, benyomás〉’ ❖ [A kiállításokon] mindig bizonyos esztetikus hatás [...] fejlődik ott ki (1898 Hock János C2093, 153) | [leányhajviselet] a gyakran igen esztétikusan ható Grätchen-frizura, amely nem egyéb, mint kontyba tűzött kettős hajág (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 68) | [az edényre felszerelt fülekkel] az ötvösnek mégiscsak esztétikusabb benyomást sikerült elérni, mint ha a szomszédos másik két ornamentikai egység egy-egy részletét hagyta volna díszítetlenül (1998 Bálint Csanád CD58).

4. (rég) ’az esztétika tárgykörében alkotó, esztétikával mint tudománnyal foglalkozó 〈személy, kül. író, esztéta〉’ ❖ Az Aestheticus Irónak nem azt kell kérdeni: szóllanak e így, és szóllott e már így más? […], hanem ezt: lehet e nekem így szóllani, hogy szóllásom elegans, energicus, új zengésű szóllás legyen? (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 303) | Buezy aestheticus ember ugyan, de a festések és áltáljába a mesterségek mívei meg itélésihez a mint meg valja, nem ért (1812 Cserey Farkas² C2562, 481) | E bölcs és komoly sorokat írja Péterfy Jenő, a legnagyobb magyar esztétikus tanár (1906 Juhász Gyula¹ 9284829, 79) | [Reinitz Béla] száz esztétikus-írónál elevenebben magyarázta meg az Ady-verseket (1910 Ady Endre CD0801).

II. fn 4A (jelzőként is)

’esztéta’ ❖ két dolog kiváltképpen, a’ mit [...] meg kivánnak az Aeſtheticusok (1792 Magyar Hírmondó C5808, 35) | [Homérosz a] filologus és eszthetikus mellett a költők részéről is folytonos és méltó figyelemben részesült (1894 Hazánk 8634001, 9) | Gyulai Pál esetében már nem is kétséges, hogy nagyobb volt irodalomtörténésznek, esztétikusnak és kritikusnak, mint költőnek és regényírónak (1942 Mátrai László CD43) | [Hevesi Andrásból nevelőapja] színházi és irodalmi kritikust, esztétikust akart nevelni (1973 Gál István 9164003, 254) | [Kölcsey] kezdetben Boileau-t és Voltaire-t, később a német esztétikusokat tanulmányozta (2001 Gyapay László 3127002, 53).

Vö. ÉrtSz.; TESz. esztétika; ÉKsz.; IdSz.

esztétikus melléknév és főnév
I. melléknév 18A
1.
az esztétika normáit követő, az esztétika elveinek megfelelő, ill. esztétikai értéket hordozó, művészi 〈dolog〉
[A zongorista] játékában több a dynamikus, mint az esztetikus elem, mintha a fiatal virtuoz a hangerő előidézésének munkájában nem érne rá érezni
(1883 Budapesti Hírlap nov. 10.)
A filozófusi kételyre, az esztétikus formában megjelenő iróniára minden korban, de különösen minden válságos korban szükség van
(1924 Benedek Marcell)
az egyetlen pozitív értéket, az esztétikusan kellemeset
(1928 Rabinovszky Máriusz)
a poézis esztétikus és erkölcsi értelmezésének lehetséges élménytartalmai keverednek egymással
(1986 Kis Pintér Imre)
A szép természetesen nem idillit jelent, hanem akár a komor érzések hiteles-esztétikus megfogalmazását
(2000 Új Könyvek)
2.
az esztétikai minőség, kül. a (művészi) szépség iránti érzék igényét kielégítő, annak megfelelő 〈dolog〉, ill. ilyen dolog létrehozását, kialakítását célzó 〈tevékenység〉
Ami a karmester esztétikus mozdulatait illeti, azok úgyis csupán csak a játszó muzsikus számára vannak
(1916 Molnár Antal²)
A modern iparművészet és formakultúra híve: az embert körülvevő használati tárgyak – bútorok, ruházat, könyv – esztétikus megtervezésére, formai megújítására törekedett
(1972 Tüskés Tibor)
A művészet maga az esztétikum. Az igazi művészetben ezért lehet a csúnya is esztétikus. Az igazi szerelemben semmi sem rút, mint ahogyan az igazi művészetben sem az
(1982 Lux Elvira)
az Apáczai-tankönyvek esztétikusak, logikus felépítésűek és viszonylag olcsók
(1996 Magyar Hírlap)
a dévaványai gyermekotthon munkatársai esztétikusan berendezett lakást alakítottak ki az ott nevelkedő gyermekek számára
(2005 Országgyűlési Napló)
a Fortuna tér felőli részen a szemetes konténerek el lesznek kerítve, s így a közterület esztétikusabbá válik
(2010 Mezőberényi Hírmondó)
3.
a szépérzékre irányuló 〈hatás, benyomás〉
[A kiállításokon] mindig bizonyos esztetikus hatás [...] fejlődik ott ki
(1898 Hock János)
[leányhajviselet] a gyakran igen esztétikusan ható Grätchen-frizura, amely nem egyéb, mint kontyba tűzött kettős hajág
(1927 TolnaiÚjLex.)
[az edényre felszerelt fülekkel] az ötvösnek mégiscsak esztétikusabb benyomást sikerült elérni, mint ha a szomszédos másik két ornamentikai egység egy-egy részletét hagyta volna díszítetlenül
(1998 Bálint Csanád)
4. (rég)
az esztétika tárgykörében alkotó, esztétikával mint tudománnyal foglalkozó 〈személy, kül. író, esztéta〉
Az Aestheticus Irónak nem azt kell kérdeni: szóllanak e így, és szóllott e már így más? […], hanem ezt: lehet e nekem így szóllani, hogy szóllásom elegans, energicus, új zengésű szóllás legyen?
(1805 Kazinczy Ferenc)
Buezy aestheticus ember ugyan, de a festések és áltáljába a mesterségek mívei meg itélésihez a mint meg valja, nem ért
(1812 Cserey Farkas²)
E bölcs és komoly sorokat írja Péterfy Jenő, a legnagyobb magyar esztétikus tanár
(1906 Juhász Gyula¹)
[Reinitz Béla] száz esztétikus-írónál elevenebben magyarázta meg az Ady-verseket
(1910 Ady Endre)
II. főnév 4A (jelzőként is)
két dolog kiváltképpen, a’ mit [...] meg kivánnak az Aeſtheticusok
(1792 Magyar Hírmondó)
[Homérosz a] filologus és eszthetikus mellett a költők részéről is folytonos és méltó figyelemben részesült
(1894 Hazánk)
Gyulai Pál esetében már nem is kétséges, hogy nagyobb volt irodalomtörténésznek, esztétikusnak és kritikusnak, mint költőnek és regényírónak
(1942 Mátrai László)
[Hevesi Andrásból nevelőapja] színházi és irodalmi kritikust, esztétikust akart nevelni
(1973 Gál István)
[Kölcsey] kezdetben Boileau-t és Voltaire-t, később a német esztétikusokat tanulmányozta
(2001 Gyapay László)
Vö. ÉrtSz.; TESz. esztétika; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások