esztétikum fn 3A

1. (az) esztétikai érték, kül. a művészi szép (mint az esztétika tudományának tárgya)’ ❖ [a mai művészgeneráció egy része] a művészetet csak mint esztétikumot fogja föl (1925 Népszava júl. 30. C7493, 2) | Arany lírájának hatása ezen a ponton túlgyűrűzik az esztétikum területén, át az etikáéra (1932 Császár Elemér C7761, 357) | [az Akadémiai Kiadó] közeli terveiben szerepel Lukács Györgynek Az esztétikum sajátossága című kétkötetes munkája is (1965 Magyar Nemzet márc. 11. C4802, 4) | A népköltészet és az etnográfiai tények funkcióit esztétikaiakra és az esztétikumon kívüliekre oszthatjuk (1969 Voigt Vilmos C7103, 395) | ha egy drámai mű nem adható jól elő, akkor minden további nélkül kilép az esztétikum világából és csak úgy érdekes, mint egy, a nemzeti kultúra világába tartozó kultikus tárgy (2002 Bíró Ferenc 3045001, 118).

2. ’a valóság jelenségeiben, az anyagi világban, a természetben v. vmely műalkotásban megnyilvánuló, érzékelhető esztétikai érték, kül. szépség’ ❖ a társadalmon keresztül az újabb meg újabb emberi szükséglet kielégítési módok hatnak mindenre, ami emberi és lelki, tehát az esztétikumra is (1912 Ignotus CD10) | Vajda-Hunyad látványnak is gyönyörködtető, de nem szabad felejtenünk, hogy az esztétikum sohasem mehet a gyakorlati cél rovására; sőt maguk a díszek is többnyire gyakorlati hasznú részletekből fejlődtek ki (1939 Elekes Lajos CD43) | S ahogy Goethe nem szerette a politikai költészetet, Arany is kijelentette: a költőnek nem kell politizálnia, elég, ha az esztétikum eszközeivel hat (1971 Keresztury Dezső CD30) | a képzőművészeti alkotások csak egy-egy kisebb-nagyobb szeletet mutathatnak be az olyan sorskérdésekből, mint az élet, a szerelem, a háború, a halál, avagy ezeknek összefüggései a szépséggel, a rúttal, valamint a megjelenítés módjával, tehát általában a művészi esztétikummal (1992 Ligetiné Verebély Anna 2050003, 26).

Vö. IdSz.; ÉKsz.².

esztétikum főnév 3A
1.
(az) esztétikai érték, kül. a művészi szép (mint az esztétika tudományának tárgya)
[a mai művészgeneráció egy része] a művészetet csak mint esztétikumot fogja föl
(1925 Népszava júl. 30.)
Arany lírájának hatása ezen a ponton túlgyűrűzik az esztétikum területén, át az etikáéra
(1932 Császár Elemér)
[az Akadémiai Kiadó] közeli terveiben szerepel Lukács Györgynek Az esztétikum sajátossága című kétkötetes munkája is
(1965 Magyar Nemzet márc. 11.)
A népköltészet és az etnográfiai tények funkcióit esztétikaiakra és az esztétikumon kívüliekre oszthatjuk
(1969 Voigt Vilmos)
ha egy drámai mű nem adható jól elő, akkor minden további nélkül kilép az esztétikum világából és csak úgy érdekes, mint egy, a nemzeti kultúra világába tartozó kultikus tárgy
(2002 Bíró Ferenc)
2.
a valóság jelenségeiben, az anyagi világban, a természetben v. vmely műalkotásban megnyilvánuló, érzékelhető esztétikai érték, kül. szépség
a társadalmon keresztül az újabb meg újabb emberi szükséglet kielégítési módok hatnak mindenre, ami emberi és lelki, tehát az esztétikumra is
(1912 Ignotus)
Vajda-Hunyad látványnak is gyönyörködtető, de nem szabad felejtenünk, hogy az esztétikum sohasem mehet a gyakorlati cél rovására; sőt maguk a díszek is többnyire gyakorlati hasznú részletekből fejlődtek ki
(1939 Elekes Lajos)
S ahogy Goethe nem szerette a politikai költészetet, Arany is kijelentette: a költőnek nem kell politizálnia, elég, ha az esztétikum eszközeivel hat
(1971 Keresztury Dezső)
a képzőművészeti alkotások csak egy-egy kisebb-nagyobb szeletet mutathatnak be az olyan sorskérdésekből, mint az élet, a szerelem, a háború, a halál, avagy ezeknek összefüggései a szépséggel, a rúttal, valamint a megjelenítés módjával, tehát általában a művészi esztétikummal
(1992 Ligetiné Verebély Anna)
Vö. IdSz.; ÉKsz.²

Beállítások