étet (5b) l. etet

etet ts ige 5bétet (kissé rég)

1. ’〈Személy, állat stb.〉 táplálékkal, tápanyaggal ellát vkit v. vmit.’

1a. ’〈kül. kisgyermeket v. magatehetetlen személyt〉 úgy táplál, hogy az ételt a szájába ad(ogat)ja, juttatja, ill. 〈régen vesztegetési céllal is:〉 étellel (rendszeresen) ellát vkit’ ❖ ſzolgát rendel melléje, a’ ki t’ éteti, ha éhezik, és itatja, ha ſzomjúhozik (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess 7377003, 5) | Ezért tartottalak? ezért etettelek? (1844 Petőfi Sándor C3506, 184) | Kis koromban dédelgettél, Saját emlődből etettél (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521007, 174) | az ifjú báró Podmaniczky Frigyes heteken át ingyen etette és itatta a váci választókat (1933 Szekfű Gyula CD42) | Etess, nézd – éhezem. Takarj be – fázom. Ostoba vagyok – foglalkozz velem (1936 József Attila 9282133, 284) | miből étetem a családot? (1964 Sánta Ferenc 9585001, 59) | Van [olyan beteg], akit etetni kell, a másiknak felaprítani, a harmadik cukros (2007 Polcz Alaine 3150002, 13).

1b. (tárgy n. is) ’〈állat a kicsinyét〉 úgy táplálja, hogy a táplálékot elé hordja, odagyűjti, ill. a szájába ad(ogat)ja’ ❖ [a vadgerle] fiait galambmódra szájábol éteti (1829 Pák Dienes 8346010, 173) | [Sarkad pecsétje] fiait vérével etető pelikánt ábrázol (1878 Haan Lajos CD57) | kis bocsait brummogva etette a nőstény (1978 Tandori Dezső ford.–Donelaitis 9703043, 112) | [a holló]fiókákat anyjuk eleinte éjjel-nappal melengeti, később már mindkét szülő etet (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1c. (tárgy n. is) ’〈állatot〉 élelemmel, takarmánnyal (rendszeresen) ellát vki, enni ad neki’ ❖ az egybe-botsátás elött, leg-alább 14. nappal, zab-ſzemmel tartaſſanak és étetteſſenek [a kosok] (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 48) | ki-pihenték magokat ſeregeink, ’s etettek a’ Lovasok (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419010, 330) | [tyúkanyót] nem verik ki a szobábol. Dehogy verik, dehogy verik! Mint a galambot etetik (1848 Petőfi Sándor 8366336, 31) | [a tanyás] gondozza, éteti a kint maradt rideg jószágot és az ökröket (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [A kísérletben Bruce-ék] napról-napra etették fogságba esett cecelegyeiket haldokló álomkóros betegek vérével (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Két újszülött macskát etetnek tejjel a betegek (2003 Spiró György 3147003, 254).

1d. (Hal) ’〈vízfelületet〉 élelemmel beszór abból a célból, hogy a halak oda gyűljenek és könnyebb legyen kifogni őket’ ❖ A Velencei-tavon már eredményesebb volt a horgászat, különösen azok számára, akik napokkal előbb tudták előre etetni helyeiket (1960 Népszava aug. 18. C4824, 6) | Akik rendszeresen horgásznak, azok a nád melletti, rendszeresen etetett helyeken foghatják [a pontyot a Tiszaugi-holtágban] (1996 Természet Világa CD50).

1e. (ritk) ’〈növényt, ill. termőföldet〉 tápanyaggal ellát’ ❖ az istállótrágya miatt is [tartott tehenet]. Mert etetni kell a földet, hogyha jó munkát, szép termést várunk tőle… (1958 Népszabadság nov. 18. C1499, 11) | [a humusz kialakításával kapcsolatos] kísérlet szerint a növényeket radioaktív szénnel „etetik”, a növényt learatják, a maradványokat a talajba helyezik és ott mesterségesen érlelik (1960 Magyar Nemzet máj. 22. C0355, 5) | Az öntözővízhez adagolt tápanyaggal lehet etetni a növényeket (2008 Népszabadság jan. 18. C7856, 18).

1f. (ritk) ’〈terület embereket v. állatokat〉 számukra élelmet biztosítva eltart, ellát’ ❖ Nyilvánvaló, hogy a – nálunk – 0,95 kh háztáji föld nem etetheti a rajta élő hatalmas állatlétszámot (1956 Ordas Iván 2005080, 730) | Étessen e szép föld sóval, pogácsával, itasson a mennyég jó remény borával (1980 Népszava aug. 23. C7445, 7).

2. (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy arra késztet vkit vki, hogy az ételt a szájába adva tápláljon vkit, vmit, ill. állat hagyja, hogy másik állat táplálékkal így ellássa〉’ ❖ [a fiókák megtanulták] saját csőrüket használni, de, mint minden kis madár, azért mégis örömestebb etették magukat (1865 Fővárosi Lapok C8081, 828) | csak nem akarja az öreget minden héten, pár napon át velünk etetni? Hagyjon nekünk békét! (1889 Budapesti Hírlap jan. 25. C4736, 11) | [a gyerekek] katonáim ölébe ülnek és etetik magukat, amíg csak a készlet tart (1914 Népszava okt. 21. C7482, 7).

3. eteti magát (biz) ’〈annak kif-ére, hogy vmely étel nagyon finom, ezért könnyen fogy, nehéz ellenállni neki, nehéz abbahagyni az evését〉’ ❖ Efajta ünnepi fogásokon már nem szabad szó nélkül átsiklanunk. Mert ezek úgy-ahogy „etetik magukat(1932 Tóth Aladár CD10) | csak úgy eteti magát a jó sós szalonna (1968 Balázs Lajos² C7102, 595) | [az olajos magvak] könnyen csúsznak, úgymond, „etetik magukat(1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈élelmet, ételt, es. egyéb anyagot vmely személynek v. állatnak〉 táplálékul ad, ill. megetet vele’ ❖ [a bazsarózsa]magokat öſzve törik, és [a gyermek] kásájába néha vele étetik (1775 Csapó József 7062001, 31) | A lencse-szalmát csak két nap is egymás után ne étesd a lóval (1826 Fáy András¹ 8139012, 105) | [az ún. kenyérdiófa] takarmánynak etetett lombjával is hasznos (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 9) | Aszpirint etettem vele vacsora közben (1967 Vágó Márta 1158002, 215) | Kísérője dinnyét etetett vele [ti. a futóval] (2002 Magyar Hírlap CD09) | A vadkacsa indítótápot lapos tálcákról etetjük (2007 Kristó László 3197002, 158).

5. (kissé rég, átv is) ’〈mérgező anyaggal v. mérgezett étellel, itallal〉 beteggé tesz v. megöl vkit’ ❖ [a] hazát hitszegés mérgével Étetik (1781 Ányos Pál CD01) | Gennaro a barátjait méreggel étető Lucretián bosszúját akarván állni (1834–1835 Ormós Zsigmond 8341009, 204) | mint etetik magukat a méreggel Uzselác kapitány miatt (1891 Budapesti Hírlap aug. 22. C4738, [1]) | Mint lassú gyilkost, nézem a vidéket, amely bágyasztó mákonyával étet (1939 Kálnoky László 9298007, 20).

5a. (kissé rég, átv is) ’〈mérgező anyagot〉 étellel, itallal a szervezetébe juttatva megetet vkivel’ ❖ a’ kis ötseteket főzetve, mindenkor mérget étetnek embereikkel […]. Minek a’ magva az efféle kis ötset? A’ kék búzavirágnak (1831 Hasznos Mulatságok C8335, 188) | Meglehet, etetett velök valamit. Mind bele voltak bolondulva (1882–1883 Mikszáth Kálmán CD04) | még azt kívánják, hogy a sok mérget, amit etet velem, szó nélkül nyeljem el (1886 Budapesti Hírlap okt. 15. C4733, 10) | Bocskait is méreggel rontották meg, a beleit, etettek vele tudtán kivül valamit (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 158).

6. ’Alapanyaggal, nyersanyaggal, üzemanyaggal ellát, táplál vmit vki.’

6a. (tárgy n. is) (Mezőg v. Ipar) ’〈megmunkáló- v. feldolgozógépet〉 a nyersanyagot, alapanyagot stb. adagolva (meg)rak, ill. 〈nyersanyaggal, alapanyaggal〉(meg)tölt’ ❖ mikor a masinát etettem, már nagyon elálmosodtam s egy csöppbe múlt, hogy a kerékszíj el nem kapott (1878 Fővárosi Lapok C8094, 1227) | már messziről megismeri az ember, hogy [a cséplőgépen] a Parázs Pali etet (1881 Abonyi Lajos C0484, 51) | [a munkás] ujabb előfonattal eteti a [fonó]gépet (1894 PallasLex. CD02) | [az embereket elviszik] a mezei munkától, hogy a gyárakban a hengerműveket lennel etessék (1948 Nagy Tamás ford.–Marx C5061, 521) | kerítünk két lapátot, és avval etetjük a mohó [papír]darálót (2002 Magyar Hírlap CD09).

6b. (Inf) ’〈annak kif-ére, hogy vki a számítógépbe a feldolgozandó adatokat betáplálja, feltölti〉’ ❖ [A „gondolkodó gép”] mégsem nélkülözheti az embert, jelen esetben száz-százhúsz kékköpenyes lányt, asszonyt. Ők etetik adattal, vagy állítják át gondolkodását újabb feladatok megoldására (1963 Népszava okt. 3. C4827, [8]) | A világkríziseket számítja ki a Crisi Com nevű új elektronikus gép. 1500 adattal „etetve” legelőször is meg kellett állapítania, hogy milyen okok vezettek az első világháborúra (1965 Magyar Nemzet aug. 29. C4802, 4) | Az Óriás az AT&T telefontársaság bemérő kocsiját akarta hamis adatokkal etetni (1997 Népszava nov. 6. C6366, 7).

6c. ’〈gépet, tüzet stb.〉 a működéséhez v. fennmaradásához szükséges (üzem)anyaggal ellát’ ❖ a calorimozdonyt nem etetik; a lég mozdítja. […] Az én gépemnek nem kell fűtés (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Fűtsetek, fiuk, piszkáljátok, rakjátok, etessétek a tüzet [!] (1910 Budapesti Hírlap febr. 20. C4698, 2) | éteti a lángokat (1929 Gulyás Pál CD10) | A cserépkályhát azonban hiába etetik vastag fahasábokkal, nem fűti át (1950 Népszava jan. 29. C4840, 10) | A Bosch Motronic vezérlésű benzinbefecskendezők gálánsan etetik az öt hengert (1994 Népszava ápr. 15. C7459, 18).

7. (Mezőg v. Ipar) ’〈nyersanyagot, alapanyagot gépbe〉 nyílásán keresztül (be)juttat, (be)tölt vki’ ❖ Ennél a készüléknél [ti. a gőzcséplőgépnél] a kukoricaszárat épp úgy etetik a gépbe, mint a szalmásgabonát (1905 Budapesti Hírlap júl. 6. C4693, 15) | ha a szükségesnél kevesebb a fonal a gyűrűscsévén, akkor hamarább elfogy, s több csévét kell a gépbe „etetni(1977 Népszava jan. 9. C7442, 4) | [a kötélnek összefont pálmalevélbálákat] először kézzel szét kell sodorni, majd kötélbontó kártológépbe etetni, és „kifésülni” (1998 Lakáskultúra CD39).

8. (ritk, irod) ’〈érzést〉 felerősít, fokoz, táplál vmi(vel vki)’ ❖ Az én küzdelmem végén nem vár görögtűz s reményt etető szép mondatok (1922 Szabó Dezső 9623014, 48) | [a 16. századi Itália művészei] a türelmetlen kéjenc vágyakat villogó husokkal, fénylő brokátokkal és vaskos domborúságokkal etették... (1930 Nagy Endre CD10) | Kristófnét elfutja a méreg […]. Juli után kap, aki fürgén kisiklik a kezéből, s ez még jobban eteti a mérgét (1951 Szabad Nép jún. 6. C4874, 2).

9. (pejor is) ’〈szellemi táplálékkal〉 ellát, ill. 〈érdektelen v. értéktelen információval, mondanivalóval, művel stb.〉 terhel, traktál vkit’ ❖ Mivel fogja etetni ezeket a lírai Titánok számára nevelt idegeket a mikroszkopikusan reális realitás? (1913 Szabó Dezső CD10) | a gyors, egyöntetű mozgás szépségekkel s ujdonságokkal etette a szemeimet (1927 Kassák Lajos CD10) | az emberből éppen csak kitör néha a méltatlankodás, hogy mivel etetik színházaink a pesti közönséget (1942 Népszava nov. 21. C7510, 6) | lelki atyám vett gondos pártfogásba s hitvédő könyveivel tömött, etetett (1951 Pákozdy Ferenc 9508013, 64) | ma már nem lehet táncdalfesztivállal etetni a népet (1994 Népszava febr. 7. C7459, 11).

10. (ritk, Sp) ’〈csapattárs csatárt〉 jó átadásokkal, passzokkal gyakran helyzetbe hoz’ ❖ [Hildebrand] csatárait valósággal etette olyan labdákkal, melyeknél jobbat kivánni sem lehetett (1907 Nemzeti Sport ápr. 21. C7141, 11) | Hidegkúti technikájával élt és sok labdával etette Sándort (1948 Népsport febr. 29. C5349, [1]) | Hörömpő, az előretolt csatár például sérelmezte, hogy játékostársa túl pontos passzokkal eteti, […] így őneki csak be kell rúgnia a kapuba (1981 Népszabadság jan. 1. C7831, 16).

11. (szleng) ’félrevezet, rászed vmivel vkit, ill. valótlanságokat állítva megtéveszt, ámít vkit’ ❖ Működik is már a szemfényvesztés: szervezik a mű-ellenzéket. Népgyülésekkel etetik az országot (1899 Népszava aug. 31. C7886, 2) | az ördög se tudná megmondani, hogy melyik butikban vagy zugkimérésben eteti Csokit szoknyaügyeivel és légiós kalandjaival Puklér (1962 Népszabadság okt. 14. C4814, 9) | Persze Péter – mondjuk –, jó a fantáziád, minket ne etess, miközben fülig ér a szád. Aztán kiderül, hogy mindez igaz (1998 Magyar Hírlap CD09) | Ne etessük tovább a magyar társadalmat ezekkel a téves vagy tudatosan megtévesztő állításokkal! (2004 Országgyűlési Napló CD62).

12. (kissé rég, Ipar) ’〈szilárd anyagot vmely maró anyaggal〉 ki- v. megmarat’ ❖ [a fluorit] a könfolsav előállítására használtatik, melylyel az üveget szokás étetni (1844 Nendtvich Károly 8330006, 185) | [az üvegnyomás nevű eljárás során a másolatot] átviszik rézre v. horganyra s a szokásos módon domborúra étetik (1914 RévaiNagyLex. C5706, 52) | Ha a meteorvas megcsiszolt felületét salétromsavval étetik, a nikkelben gazdagabb rétegek kevésbé maródnak meg (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 41).

12a. (kissé rég) ’〈mélyedést, mintát szilárd felületen〉 ilyen módon létrehoz, kimarat, ill. 〈ilyen mintát〉 marat vmire’ ❖ egy sebhely az arcon – az üldözöttek szoktak hamis ráncokat etetni az arcaikra pokolkővel (1888 Jókai Mór CD18) | A fémkorong vékony réteggel van bevonva, hogy a hullámrajzot étetni lehessen (1894 PallasLex. CD02).

12b. (kissé rég) ’〈a testen vmely elváltozást, kinövést stb. maró hatású szerrel〉 eltüntet, gyógyít’ ❖ A’ mi a’ ránczokat, a’ vénség fogának nyomait illeti, próbálták régenten ezeket is orvosolni, még pedig úgy, hogy fel etetnék a’ bőrt étető plánta levelekkel, kutya tejjel (1818 Hasznos Mulatságok C0177, 45) | a vérző helyet pokolkővel erősen étetjük (1868 Orvosi Hetilap C8118, 810) | scarifikálni fogja [= be fogja metszeni] az infiltrált helyeket és így etetni tejsavval (1902 Orvosi Hetilap C8152, 652).

13. (szitokszói határozóval) (kissé rég v. nyj) ’〈annak kif-ére, hogy a fene, rosseb egye v. egyen meg stb. káromkodással szidalmaz vkit v. vmit vki〉’ ❖ Az ő felesége rettenetes rosz nyelvű es ötet […] szemtöl szemibe fenével eteti (1810 Magyar Nyelv C5926, 252) | a fenével étet kend?! (1879 Teleki Sándor C4112, 169) | Nem hallottam, hogy valami külön névvel nevezték volna az ilyen [ti. élére fordult, összefagyott táblákból álló] jeget. Csak a „rossebbel etetik(1926 Cholnoky Jenő C7737, 338) | Kati néni a rossebekkel etette a padlást és a papokat is, hogy nem tudtak több ablakot vágatni (1965 Fekete István 9142004, 15).

Ö: be~, meg~.

ÖU: fel~, ki~, túl~.

Sz: etetget.

Vö. CzF. ėtet, étet; ÉrtSz. ~, étet; TESz. eszik; ÉKsz. ~, étet; SzT. etet · étet, etetett, etethet, etettet; ÚMTsz. etet¹

étet lásd etet
etet tárgyas ige 5b
étet 5b (kissé rég)
1.
〈Személy, állat stb.〉 táplálékkal, tápanyaggal ellát vkit v. vmit.
1a.
〈kül. kisgyermeket v. magatehetetlen személyt〉 úgy táplál, hogy az ételt a szájába ad(ogat)ja, juttatja, ill. 〈régen vesztegetési céllal is:〉 étellel (rendszeresen) ellát vkit
ſzolgát rendel melléje, a’ ki t’ éteti, ha éhezik, és itatja, ha ſzomjúhozik
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
Ezért tartottalak? ezért etettelek?
(1844 Petőfi Sándor)
Kis koromban dédelgettél, Saját emlődből etettél
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
az ifjú báró Podmaniczky Frigyes heteken át ingyen etette és itatta a váci választókat
(1933 Szekfű Gyula)
Etess, nézd – éhezem. Takarj be – fázom. Ostoba vagyok – foglalkozz velem
(1936 József Attila)
miből étetem a családot?
(1964 Sánta Ferenc)
Van [olyan beteg], akit etetni kell, a másiknak felaprítani, a harmadik cukros
(2007 Polcz Alaine)
1b. (tárgy n. is)
〈állat a kicsinyét〉 úgy táplálja, hogy a táplálékot elé hordja, odagyűjti, ill. a szájába ad(ogat)ja
[a vadgerle] fiait galambmódra szájábol éteti
(1829 Pák Dienes)
[Sarkad pecsétje] fiait vérével etető pelikánt ábrázol
(1878 Haan Lajos)
kis bocsait brummogva etette a nőstény
(1978 Tandori Dezső ford.Donelaitis)
[a holló]fiókákat anyjuk eleinte éjjel-nappal melengeti, később már mindkét szülő etet
(1995 Magyarország állatvilága)
1c. (tárgy n. is)
〈állatot〉 élelemmel, takarmánnyal (rendszeresen) ellát vki, enni ad neki
az egybe-botsátás elött, leg-alább 14. nappal, zab-ſzemmel tartaſſanak és étetteſſenek [a kosok]
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
ki-pihenték magokat ſeregeink, ’s etettek a’ Lovasok
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[tyúkanyót] nem verik ki a szobábol. Dehogy verik, dehogy verik! Mint a galambot etetik
(1848 Petőfi Sándor)
[a tanyás] gondozza, éteti a kint maradt rideg jószágot és az ökröket
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[A kísérletben Bruce-ék] napról-napra etették fogságba esett cecelegyeiket haldokló álomkóros betegek vérével
(1933 Az állatok világa ford.)
Két újszülött macskát etetnek tejjel a betegek
(2003 Spiró György)
1d. (Hal)
〈vízfelületet〉 élelemmel beszór abból a célból, hogy a halak oda gyűljenek és könnyebb legyen kifogni őket
A Velencei-tavon már eredményesebb volt a horgászat, különösen azok számára, akik napokkal előbb tudták előre etetni helyeiket
(1960 Népszava aug. 18.)
Akik rendszeresen horgásznak, azok a nád melletti, rendszeresen etetett helyeken foghatják [a pontyot a Tiszaugi-holtágban]
(1996 Természet Világa)
1e. (ritk)
〈növényt, ill. termőföldet〉 tápanyaggal ellát
az istállótrágya miatt is [tartott tehenet]. Mert etetni kell a földet, hogyha jó munkát, szép termést várunk tőle…
(1958 Népszabadság nov. 18.)
[a humusz kialakításával kapcsolatos] kísérlet szerint a növényeket radioaktív szénnel „etetik”, a növényt learatják, a maradványokat a talajba helyezik és ott mesterségesen érlelik
(1960 Magyar Nemzet máj. 22.)
Az öntözővízhez adagolt tápanyaggal lehet etetni a növényeket
(2008 Népszabadság jan. 18.)
1f. (ritk)
〈terület embereket v. állatokat〉 számukra élelmet biztosítva eltart, ellát
Nyilvánvaló, hogy a – nálunk – 0,95 khkatasztrális hold háztáji föld nem etetheti a rajta élő hatalmas állatlétszámot
(1956 Ordas Iván)
Étessen e szép föld sóval, pogácsával, itasson a mennyég jó remény borával
(1980 Népszava aug. 23.)
2. (ritk)
〈annak kif-ére, hogy arra késztet vkit vki, hogy az ételt a szájába adva tápláljon vkit, vmit, ill. állat hagyja, hogy másik állat táplálékkal így ellássa〉
[a fiókák megtanulták] saját csőrüket használni, de, mint minden kis madár, azért mégis örömestebb etették magukat
(1865 Fővárosi Lapok)
csak nem akarja az öreget minden héten, pár napon át velünk etetni? Hagyjon nekünk békét!
(1889 Budapesti Hírlap jan. 25.)
[a gyerekek] katonáim ölébe ülnek és etetik magukat, amíg csak a készlet tart
(1914 Népszava okt. 21.)
3. eteti magát (biz)
〈annak kif-ére, hogy vmely étel nagyon finom, ezért könnyen fogy, nehéz ellenállni neki, nehéz abbahagyni az evését〉
Efajta ünnepi fogásokon már nem szabad szó nélkül átsiklanunk. Mert ezek úgy-ahogy „etetik magukat
(1932 Tóth Aladár)
csak úgy eteti magát a jó sós szalonna
(1968 Balázs Lajos²)
[az olajos magvak] könnyen csúsznak, úgymond, „etetik magukat
(1997 Magyar Hírlap)
4.
〈élelmet, ételt, es. egyéb anyagot vmely személynek v. állatnak〉 táplálékul ad, ill. megetet vele
[a bazsarózsa]magokat öſzve törik, és [a gyermek] kásájába néha vele étetik
(1775 Csapó József)
A lencse-szalmát csak két nap is egymás után ne étesd a lóval
(1826 Fáy András¹)
[az ún. kenyérdiófa] takarmánynak etetett lombjával is hasznos
(1930 TolnaiÚjLex.)
Aszpirint etettem vele vacsora közben
(1967 Vágó Márta)
Kísérője dinnyét etetett vele [ti. a futóval]
(2002 Magyar Hírlap)
A vadkacsa indítótápot lapos tálcákról etetjük
(2007 Kristó László)
5. (kissé rég, átv is)
〈mérgező anyaggal v. mérgezett étellel, itallal〉 beteggé tesz v. megöl vkit
[a] hazát hitszegés mérgével Étetik
(1781 Ányos Pál)
Gennaro a barátjait méreggel étető Lucretián bosszúját akarván állni
(1834–1835 Ormós Zsigmond)
mint etetik magukat a méreggel Uzselác kapitány miatt
(1891 Budapesti Hírlap aug. 22.)
Mint lassú gyilkost, nézem a vidéket, amely bágyasztó mákonyával étet
(1939 Kálnoky László)
5a. (kissé rég, átv is)
〈mérgező anyagot〉 étellel, itallal a szervezetébe juttatva megetet vkivel
a’ kis ötseteket főzetve, mindenkor mérget étetnek embereikkel […]. Minek a’ magva az efféle kis ötset? A’ kék búzavirágnak
(1831 Hasznos Mulatságok)
Meglehet, etetett velök valamit. Mind bele voltak bolondulva
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
még azt kívánják, hogy a sok mérget, amit etet velem, szó nélkül nyeljem el
(1886 Budapesti Hírlap okt. 15.)
Bocskait is méreggel rontották meg, a beleit, etettek vele tudtán kivül valamit
(1922 Móricz Zsigmond)
6.
Alapanyaggal, nyersanyaggal, üzemanyaggal ellát, táplál vmit vki.
6a. (tárgy n. is) (Mezőg v. Ipar)
〈megmunkáló- v. feldolgozógépet〉 a nyersanyagot, alapanyagot stb. adagolva (meg)rak, ill. 〈nyersanyaggal, alapanyaggal〉 (meg)tölt
mikor a masinát etettem, már nagyon elálmosodtam s egy csöppbe múlt, hogy a kerékszíj el nem kapott
(1878 Fővárosi Lapok)
már messziről megismeri az ember, hogy [a cséplőgépen] a Parázs Pali etet
(1881 Abonyi Lajos)
[a munkás] ujabb előfonattal eteti a [fonó]gépet
(1894 PallasLex.)
[az embereket elviszik] a mezei munkától, hogy a gyárakban a hengerműveket lennel etessék
(1948 Nagy Tamás ford.Marx)
kerítünk két lapátot, és avval etetjük a mohó [papír]darálót
(2002 Magyar Hírlap)
6b. (Inf)
〈annak kif-ére, hogy vki a számítógépbe a feldolgozandó adatokat betáplálja, feltölti〉
[A „gondolkodó gép”] mégsem nélkülözheti az embert, jelen esetben száz-százhúsz kékköpenyes lányt, asszonyt. Ők etetik adattal, vagy állítják át gondolkodását újabb feladatok megoldására
(1963 Népszava okt. 3.)
A világkríziseket számítja ki a Crisi Com nevű új elektronikus gép. 1500 adattal „etetve” legelőször is meg kellett állapítania, hogy milyen okok vezettek az első világháborúra
(1965 Magyar Nemzet aug. 29.)
Az Óriás az AT&TAmerican Telephone and Telegraph Company ’Amerikai Telefon- és Telegráftársaság’ telefontársaság bemérő kocsiját akarta hamis adatokkal etetni
(1997 Népszava nov. 6.)
6c.
〈gépet, tüzet stb.〉 a működéséhez v. fennmaradásához szükséges (üzem)anyaggal ellát
a calorimozdonyt nem etetik; a lég mozdítja. […] Az én gépemnek nem kell fűtés
(1872–1874 Jókai Mór)
Fűtsetek, fiuk, piszkáljátok, rakjátok, etessétek a tüzet [!]
(1910 Budapesti Hírlap febr. 20.)
éteti a lángokat
(1929 Gulyás Pál)
A cserépkályhát azonban hiába etetik vastag fahasábokkal, nem fűti át
(1950 Népszava jan. 29.)
A Bosch Motronic vezérlésű benzinbefecskendezők gálánsan etetik az öt hengert
(1994 Népszava ápr. 15.)
7. (Mezőg v. Ipar)
〈nyersanyagot, alapanyagot gépbe〉 nyílásán keresztül (be)juttat, (be)tölt vki
Ennél a készüléknél [ti. a gőzcséplőgépnél] a kukoricaszárat épp úgy etetik a gépbe, mint a szalmásgabonát
(1905 Budapesti Hírlap júl. 6.)
ha a szükségesnél kevesebb a fonal a gyűrűscsévén, akkor hamarább elfogy, s több csévét kell a gépbe „etetni
(1977 Népszava jan. 9.)
[a kötélnek összefont pálmalevélbálákat] először kézzel szét kell sodorni, majd kötélbontó kártológépbe etetni, és „kifésülni”
(1998 Lakáskultúra)
8. (ritk, irod)
〈érzést〉 felerősít, fokoz, táplál vmi(vel vki)
Az én küzdelmem végén nem vár görögtűz s reményt etető szép mondatok
(1922 Szabó Dezső)
[a 16. századi Itália művészei] a türelmetlen kéjenc vágyakat villogó husokkal, fénylő brokátokkal és vaskos domborúságokkal etették...
(1930 Nagy Endre)
Kristófnét elfutja a méreg […]. Juli után kap, aki fürgén kisiklik a kezéből, s ez még jobban eteti a mérgét
(1951 Szabad Nép jún. 6.)
9. (pejor is)
〈szellemi táplálékkal〉 ellát, ill. 〈érdektelen v. értéktelen információval, mondanivalóval, művel stb.〉 terhel, traktál vkit
Mivel fogja etetni ezeket a lírai Titánok számára nevelt idegeket a mikroszkopikusan reális realitás?
(1913 Szabó Dezső)
a gyors, egyöntetű mozgás szépségekkel s ujdonságokkal etette a szemeimet
(1927 Kassák Lajos)
az emberből éppen csak kitör néha a méltatlankodás, hogy mivel etetik színházaink a pesti közönséget
(1942 Népszava nov. 21.)
lelki atyám vett gondos pártfogásba s hitvédő könyveivel tömött, etetett
(1951 Pákozdy Ferenc)
ma már nem lehet táncdalfesztivállal etetni a népet
(1994 Népszava febr. 7.)
10. (ritk, Sp)
〈csapattárs csatárt〉 jó átadásokkal, passzokkal gyakran helyzetbe hoz
[Hildebrand] csatárait valósággal etette olyan labdákkal, melyeknél jobbat kivánni sem lehetett
(1907 Nemzeti Sport ápr. 21.)
Hidegkúti technikájával élt és sok labdával etette Sándort
(1948 Népsport febr. 29.)
Hörömpő, az előretolt csatár például sérelmezte, hogy játékostársa túl pontos passzokkal eteti, […] így őneki csak be kell rúgnia a kapuba
(1981 Népszabadság jan. 1.)
11. (szleng)
félrevezet, rászed vmivel vkit, ill. valótlanságokat állítva megtéveszt, ámít vkit
Működik is már a szemfényvesztés: szervezik a mű-ellenzéket. Népgyülésekkel etetik az országot
(1899 Népszava aug. 31.)
az ördög se tudná megmondani, hogy melyik butikban vagy zugkimérésben eteti Csokit szoknyaügyeivel és légiós kalandjaival Puklér
(1962 Népszabadság okt. 14.)
Persze Péter – mondjuk –, jó a fantáziád, minket ne etess, miközben fülig ér a szád. Aztán kiderül, hogy mindez igaz
(1998 Magyar Hírlap)
Ne etessük tovább a magyar társadalmat ezekkel a téves vagy tudatosan megtévesztő állításokkal!
(2004 Országgyűlési Napló)
12. (kissé rég, Ipar)
〈szilárd anyagot vmely maró anyaggal〉 ki- v. megmarat
[a fluorit] a könfolsav előállítására használtatik, melylyel az üveget szokás étetni
(1844 Nendtvich Károly)
[az üvegnyomás nevű eljárás során a másolatot] átviszik rézre v.vagy horganyra s a szokásos módon domborúra étetik
(1914 RévaiNagyLex.)
Ha a meteorvas megcsiszolt felületét salétromsavval étetik, a nikkelben gazdagabb rétegek kevésbé maródnak meg
(1928 TolnaiÚjLex.)
12a. (kissé rég)
〈mélyedést, mintát szilárd felületen〉 ilyen módon létrehoz, kimarat, ill. 〈ilyen mintát〉 marat vmire
egy sebhely az arcon – az üldözöttek szoktak hamis ráncokat etetni az arcaikra pokolkővel
(1888 Jókai Mór)
A fémkorong vékony réteggel van bevonva, hogy a hullámrajzot étetni lehessen
(1894 PallasLex.)
12b. (kissé rég)
〈a testen vmely elváltozást, kinövést stb. maró hatású szerrel〉 eltüntet, gyógyít
A’ mi a’ ránczokat, a’ vénség fogának nyomait illeti, próbálták régenten ezeket is orvosolni, még pedig úgy, hogy fel etetnék a’ bőrt étető plánta levelekkel, kutya tejjel
(1818 Hasznos Mulatságok)
a vérző helyet pokolkővel erősen étetjük
(1868 Orvosi Hetilap)
scarifikálni fogja [= be fogja metszeni] az infiltrált helyeket és így etetni tejsavval
(1902 Orvosi Hetilap)
13. (szitokszói határozóval) (kissé rég v. nyj)
〈annak kif-ére, hogy a fene, rosseb egye v. egyen meg stb. káromkodással szidalmaz vkit v. vmit vki〉
Az ő felesége rettenetes rosz nyelvű es ötet […] szemtöl szemibe fenével eteti
(1810 Magyar Nyelv)
a fenével étet kend?!
(1879 Teleki Sándor)
Nem hallottam, hogy valami külön névvel nevezték volna az ilyen [ti. élére fordult, összefagyott táblákból álló] jeget. Csak a „rossebbel etetik
(1926 Cholnoky Jenő)
Kati néni a rossebekkel etette a padlást és a papokat is, hogy nem tudtak több ablakot vágatni
(1965 Fekete István)
ÖU: feletet, kietet, túletet
Sz: etetget
Vö. CzF. ėtet, étet; ÉrtSz. ~, étet; TESz. eszik; ÉKsz. ~, étet; SzT. etet · étet, etetett, etethet, etettet; ÚMTsz. etet¹

Beállítások