evégből mut hsz 0 (/kissé vál)

’evégett’ ❖ Julis, a’ ki tkélletesen meg-vólt tanítva azon Személy’ Játſzására, a’ mellyet Idvel játſzott, el-kerlhetetlen Eſzköz vólt a’ Gróf’ Tzéljainak El-érésére, és inkább e’ Végbl jött a’ Házba, mintsem hogy Nagyságodnak Társalkodónéja légyen (1794 Kármán József² ford.–Tschink 7491005, 4) | A jezsuita, midőn a szerzetbe lép, valóságos lelki dressurán megy keresztül, hogy a társaság szellemét magába felvegye s jóban roszban feltétlen híve és szolgája legyen. E végből elszigeteltetik vérrokonaitól (1873 Toldy István 8482012, 38) | A vízi démonokat el kellett űzni, s evégből könyörgéseket tartottak, és áldozatokat mutattak be (1972 Várkonyi Nándor 9758003, 365).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

evégből mutató névmási határozószó 0 (/kissé vál)
Julis, a’ ki tkélletesen meg-vólt tanítva azon Személy’ Játſzására, a’ mellyet Idvel játſzott, el-kerlhetetlen Eſzköz vólt a’ Gróf’ Tzéljainak El-érésére, és inkább e’ Végbl jött a’ Házba, mintsem hogy Nagyságodnak Társalkodónéja légyen
(1794 Kármán József² ford.Tschink)
A jezsuita, midőn a szerzetbe lép, valóságos lelki dressurán megy keresztül, hogy a társaság szellemét magába felvegye s jóban roszban feltétlen híve és szolgája legyen. E végből elszigeteltetik vérrokonaitól
(1873 Toldy István)
A vízi démonokat el kellett űzni, s evégből könyörgéseket tartottak, és áldozatokat mutattak be
(1972 Várkonyi Nándor)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások