evedz (4b) l. evez

evez ige 4bevedz (rég)

1. tn ’vízi járművet evezővel hajt(va halad a vízen), ill. így vhova jut vki’ ❖ [Krisztus] parantsolá Péternek, hogy a’ tenger mélyére evedzene (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | borravalót ada hajósainak, hogy lassan evezzenek (1837 Vörösmarty Mihály 8524423, 109) | napi munkája végeztével haza felé evező legény (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Valami kis fekete madarak jönnek – mondta Bütyök, és Gyula a part mellé evezett (1956 Fekete István 9142003, 246) | A tengeren nem jó egyedül evezni, a tavon lehet (2005 Spiró György 3283004, 492).

2. tn (tárgyragos határozóval is) (Sp is) ’ezt a cselekvést sportként v. szabadidős tevékenységként űzi vki, ill. 〈sportoló(k csoportja)〉 evezős hajót v. kajakot, kenut stb. versenyen, edzésen evezővel hajt’ ❖ Főuraink most is vívnak, úsznak, eveznek, vadásznak (1866 Fővárosi Lapok C8082, 947) | Vadas Pál magánhivatalnok, a BBTE. és Hungária Evezős Egylet tagja, 1913 telén kezdett evezni (1915 Pesti Hírlap júl. 7. C5663, 20) | Öt pár állt rajthoz a kajak kettesben. Igen jó iramban evezett a mezőny (1964 Népsport júl. 20. C8035, [5]) | Aki rászánja magát, és evezni akar egyet, [...] sétáljon le a Római-partra (1997 Népszabadság jún. 20. C7847, 28) | [Gretchen] kint úszott vagy evezett a gyerekekkel a tavon (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3233001, 186).

2a. ts (Sp) ’〈vmilyen távolságot〉 vmely vízi járművel így megtesz v. 〈versenyszámot〉 így teljesít, leevez, ill. 〈vmilyen időeredményt〉 evezős- v. kajak-kenu versenyen evezéssel elér vki’ ❖ A vándordijat turaevezésre tüzik ki; nyertese az, a ki szeptember 1-től augusztus 31-ig a legtöbb kilométert evezi (1910 Budapesti Hírlap nov. 2. C4698, 12) | két futam első három helyezettje evezi a döntőt (1936 Nemzeti Sport aug. 13. C7075, 2) | A kenu egyesek között [...] Detlef Lewe evezte a legjobb időt az előfutamok során (1971 Népsport aug. 27. C8040, 7) | [Haller Ákos és Pető Tibor a kétpárevezőssel a 2000 méteres számban] 1:34.86-tal messze a legjobb ötszázas időt evezték (2001 Nemzeti Sport aug. 26. C8070, 13).

2b. ts (Sp) ’〈vmilyen evezési stílust, tempót evezős-, ill. kajak-kenu sportban v. versenyen〉 képvisel, alkalmaz vki’ ❖ Belga stilust eveznek ők [ti. az olaszok] is, a franciák is. Egyedül a Pannonia evezi az orthodox angol stilust (1910 Pesti Hírlap aug. 14. C5658, 16) | Parfenovicsék azonban nem zavartatták magukat, evezték a saját iramukat (1981 Népsport aug. 2. C8050, 4) | [Benedek Dalma:] a német Katrin Wagner-Augustin tempóját eveztem, csak egy hajóval előtte (2006 Nemzeti Sport aug. 21. C8075, 17).

2c. ts evezi magát ’〈evezős- v. kajak-kenu versenyen〉 evezésével vmilyen eredményt elér, helyezést megszerez’ ❖ csak jót mondhatok a Darvas, Povázsay pár szerepléséről, a C II-ben, a Pfeffer, Hollósy pár teljesítményéről a K II-ben, valamint a négyesünk eredményéről is. Mert ezek a hajók is nagyon „közel” evezték magukat a dobogóhoz (1972 Népsport szept. 12. C8041, 2) | [Kovács Katalin a kajak-kenu világkupán] az előcsatározásból rögvest a döntőbe evezte magát (2007 Népszabadság máj. 19. C7855, 20).

2d. ts (eredményhatározóval) evezi magát ’〈mértéktelenül sok evezés miatt vmilyen állapotba kerül vki〉’ ❖ Túlzás amit ön tesz, mikor fáradttá evezi magát. – Töltse pihenéssel a weekendet. Szereltessen csónakjára Terta 2 HP motort (1933 Nemzeti Sport júl. 10. C7156, 3) | De nem is kell halálra eveznünk magunkat, nem hosszútávra készülünk, hanem ötszázra (1980 Népsport máj. 23. C8049, 5).

3. ts (rég) ’〈vízi járművet〉 evezővel hajt, ill. így eljuttat vhova vki’ ❖ [egy] Muſzka hajó edgy Ráguſai pénzel és egyéb pórtékákkal meg-rakott hajót, mellyet Smirnába eveznek vala, a’ múlt hónapban el-fogott (1788 Magyar Kurír C0313, 467) | a kik nagy-hajót eveznek, Ha visszatértek, a bért megadom (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 93) | a dereglyét Ujpestig a férfiak evezték, Ujpesten túl a nők vették át az evezést (1905 Pesti Napló okt. 11. C6634, 11).

4. tn (kissé rég) ’〈evezővel hajtott jármű〉 a vízen halad, ill. így eljut vhova’ ❖ két Frantzia hajókra akadtak, mellyek Tulonból Indiába eveztek (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 208) | Egy csinos sajka evez a’ tó közepén (1848 Sepsy Károly 8406002, 62) | A hajó egy hamuszínű hegyóriás felé evezett (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 96).

5. tn ’〈ember v. állat〉 magát v. vmely vízen úszó járművet, tárgyat, amelyen ül v. fekszik, úszó mozdulatokat végezve a víz felszínén hajtja, ill. így halad v. jut vhova’ ❖ [a vízbe esett ember] két karjait hányja, Lábbal evez, fenn tartja fejét (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 11) | [a rákok] hátra pedig a’ farkokkal viſzik magokat; mellyel az úſzás közben-is eveznek (1787 Mátyus István 7222025, 379) | a kormányos csónakon sietett utána [ti. a vízbe esett lakatos után], s evező hiányában, két kezével evezett (1874 Fővárosi Lapok C8090, 432) | [Johnny Weissmuller] a 400 méteres gyorsúszás egyik előfutamában jóval a cél előtt abbahagyta a tempózást, és csak lábbal „evezett” célba – persze elsőként (1999 Nemzeti Sport jan. 20. C8068, 14).

6. tn ’〈madár〉 szélesre kiterjesztett szárnyakkal, ütemesen csapkodva száll’ ❖ Magos repülésre elindult sok szarka, De heába evez, nem birja a farka (1775 k. Faludi Ferenc CD01) | szabad szárnyakkal evez vala égnek A’ kis tarka madár (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 67) | Lassú, fenséges szárnycsapással gólya evez (1965 Népszava ápr. 25. C4829, 9) | [az ólmos eső] meglepi a tollát szegénynek [ti. a túzoknak], alig mozog. Vagyis hát szalad ő még, de a szárnyával már nem evez (2001 Szilágyi István² 3301002, 199).

7. tn (tréf is) ’〈végtagjaival〉(járás v. futás közben) nagy ívben mozgató, lóbáló mozdulatokat végez vki’ ❖ Nem annyiban a nagyságos ur jött, mint hatalmasan sarkantyúzott paripája, bár ő méltósága is kézzel lábbal evedzett (1859 Jósika Miklós C2428, 32) | [a síugró] szinte repülni látszik a levegőben. Repül is: két kezével újra evezni kezd (1926 Pesti Hírlap márc. 10. C5674, 10) | [a] férfiak és nők nagyrésze rettenetesen jár. Tipeg, csoszog, [...] s némelyik a kezeivel is evez a levegőben (1933 Pesti Hírlap okt. 1. C5681, 7) | A második kör [futás] már kegyetlenebb [...]. Az energiám fogyóban van, de még bírom, kezemmel evezek (1990 Népsport jan. 27. C8059, 2).

8. tn (argó) ’〈zsebtolvaj〉 zsebből, kézitáskából lop’ ❖ Evezni tulajdonképen azt a műveletet jelenti, mikor a zsebtolvaj a két ujjával kihúzza a zsebből a zsákmányt (1924 A magyar tolvajnyelv szótára C6806, 23) | evezni ’lopni’ (1932 Bárczi Géza C5873, 93).

Ö: át, be~, el¹, ki~, le~.

ÖU: által~, fel~, oda~, tovább~, végig~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

evedz lásd evez
evez ige 4b
evedz 4b (rég)
1. tárgyatlan
vízi járművet evezővel hajt(va halad a vízen), ill. így vhova jut vki
[Krisztus] parantsolá Péternek, hogy a’ tenger mélyére evedzene
(1772 Vajda Sámuel)
borravalót ada hajósainak, hogy lassan evezzenek
(1837 Vörösmarty Mihály)
napi munkája végeztével haza felé evező legény
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Valami kis fekete madarak jönnek – mondta Bütyök, és Gyula a part mellé evezett
(1956 Fekete István)
A tengeren nem jó egyedül evezni, a tavon lehet
(2005 Spiró György)
2. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) (Sp is)
ezt a cselekvést sportként v. szabadidős tevékenységként űzi vki, ill. 〈sportoló(k csoportja) evezős hajót v. kajakot, kenut stb. versenyen, edzésen evezővel hajt
Főuraink most is vívnak, úsznak, eveznek, vadásznak
(1866 Fővárosi Lapok)
Vadas Pál magánhivatalnok, a BBTE.Budapesti Budai Tornaegylet és Hungária Evezős Egylet tagja, 1913 telén kezdett evezni
(1915 Pesti Hírlap júl. 7.)
Öt pár állt rajthoz a kajak kettesben. Igen jó iramban evezett a mezőny
(1964 Népsport júl. 20.)
Aki rászánja magát, és evezni akar egyet, [...] sétáljon le a Római-partra
(1997 Népszabadság jún. 20.)
[Gretchen] kint úszott vagy evezett a gyerekekkel a tavon
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
2a. tárgyas (Sp)
〈vmilyen távolságot〉 vmely vízi járművel így megtesz v. 〈versenyszámot〉 így teljesít, leevez, ill. 〈vmilyen időeredményt〉 evezős- v. kajak-kenu versenyen evezéssel elér vki
A vándordijat turaevezésre tüzik ki; nyertese az, a ki szeptember 1-től augusztus 31-ig a legtöbb kilométert evezi
(1910 Budapesti Hírlap nov. 2.)
két futam első három helyezettje evezi a döntőt
(1936 Nemzeti Sport aug. 13.)
A kenu egyesek között [...] Detlef Lewe evezte a legjobb időt az előfutamok során
(1971 Népsport aug. 27.)
[Haller Ákos és Pető Tibor a kétpárevezőssel a 2000 méteres számban] 1:34.86-tal messze a legjobb ötszázas időt evezték
(2001 Nemzeti Sport aug. 26.)
2b. tárgyas (Sp)
〈vmilyen evezési stílust, tempót evezős-, ill. kajak-kenu sportban v. versenyen〉 képvisel, alkalmaz vki
Belga stilust eveznek ők [ti. az olaszok] is, a franciák is. Egyedül a Pannonia evezi az orthodox angol stilust
(1910 Pesti Hírlap aug. 14.)
Parfenovicsék azonban nem zavartatták magukat, evezték a saját iramukat
(1981 Népsport aug. 2.)
[Benedek Dalma:] a német Katrin Wagner-Augustin tempóját eveztem, csak egy hajóval előtte
(2006 Nemzeti Sport aug. 21.)
2c. tárgyas evezi magát
〈evezős- v. kajak-kenu versenyen〉 evezésével vmilyen eredményt elér, helyezést megszerez
csak jót mondhatok a Darvas, Povázsay pár szerepléséről, a C II-ben, a Pfeffer, Hollósy pár teljesítményéről a K II-ben, valamint a négyesünk eredményéről is. Mert ezek a hajók is nagyon „közel” evezték magukat a dobogóhoz
(1972 Népsport szept. 12.)
[Kovács Katalin a kajak-kenu világkupán] az előcsatározásból rögvest a döntőbe evezte magát
(2007 Népszabadság máj. 19.)
2d. tárgyas (eredményhatározóval) evezi magát
〈mértéktelenül sok evezés miatt vmilyen állapotba kerül vki〉
Túlzás amit ön tesz, mikor fáradttá evezi magát. – Töltse pihenéssel a weekendet. Szereltessen csónakjára Terta 2 HP motort
(1933 Nemzeti Sport júl. 10.)
De nem is kell halálra eveznünk magunkat, nem hosszútávra készülünk, hanem ötszázra
(1980 Népsport máj. 23.)
3. tárgyas (rég)
〈vízi járművet〉 evezővel hajt, ill. így eljuttat vhova vki
[egy] Muſzka hajó edgy Ráguſai pénzel és egyéb pórtékákkal meg-rakott hajót, mellyet Smirnába eveznek vala, a’ múlt hónapban el-fogott
(1788 Magyar Kurír)
a kik nagy-hajót eveznek, Ha visszatértek, a bért megadom
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
a dereglyét Ujpestig a férfiak evezték, Ujpesten túl a nők vették át az evezést
(1905 Pesti Napló okt. 11.)
4. tárgyatlan (kissé rég)
〈evezővel hajtott jármű〉 a vízen halad, ill. így eljut vhova
két Frantzia hajókra akadtak, mellyek Tulonból Indiába eveztek
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Egy csinos sajka evez a’ tó közepén
(1848 Sepsy Károly)
A hajó egy hamuszínű hegyóriás felé evezett
(1931 Herczeg Ferenc)
5. tárgyatlan
〈ember v. állat〉 magát v. vmely vízen úszó járművet, tárgyat, amelyen ül v. fekszik, úszó mozdulatokat végezve a víz felszínén hajtja, ill. így halad v. jut vhova
[a vízbe esett ember] két karjait hányja, Lábbal evez, fenn tartja fejét
(1777 Baróti Szabó Dávid)
[a rákok] hátra pedig a’ farkokkal viſzik magokat; mellyel az úſzás közben-is eveznek
(1787 Mátyus István)
a kormányos csónakon sietett utána [ti. a vízbe esett lakatos után], s evező hiányában, két kezével evezett
(1874 Fővárosi Lapok)
[Johnny Weissmuller] a 400 méteres gyorsúszás egyik előfutamában jóval a cél előtt abbahagyta a tempózást, és csak lábbal „evezett” célba – persze elsőként
(1999 Nemzeti Sport jan. 20.)
6. tárgyatlan
〈madár〉 szélesre kiterjesztett szárnyakkal, ütemesen csapkodva száll
Magos repülésre elindult sok szarka, De heába evez, nem birja a farka
(1775 k. Faludi Ferenc)
szabad szárnyakkal evez vala égnek A’ kis tarka madár
(1826 Vörösmarty Mihály)
Lassú, fenséges szárnycsapással gólya evez
(1965 Népszava ápr. 25.)
[az ólmos eső] meglepi a tollát szegénynek [ti. a túzoknak], alig mozog. Vagyis hát szalad ő még, de a szárnyával már nem evez
(2001 Szilágyi István²)
7. tárgyatlan (tréf is)
〈végtagjaival〉 (járás v. futás közben) nagy ívben mozgató, lóbáló mozdulatokat végez vki
Nem annyiban a nagyságos ur jött, mint hatalmasan sarkantyúzott paripája, bár ő méltósága is kézzel lábbal evedzett
(1859 Jósika Miklós)
[a síugró] szinte repülni látszik a levegőben. Repül is: két kezével újra evezni kezd
(1926 Pesti Hírlap márc. 10.)
[a] férfiak és nők nagyrésze rettenetesen jár. Tipeg, csoszog, [...] s némelyik a kezeivel is evez a levegőben
(1933 Pesti Hírlap okt. 1.)
A második kör [futás] már kegyetlenebb [...]. Az energiám fogyóban van, de még bírom, kezemmel evezek
(1990 Népsport jan. 27.)
8. tárgyatlan (argó)
〈zsebtolvaj〉 zsebből, kézitáskából lop
Evezni tulajdonképen azt a műveletet jelenti, mikor a zsebtolvaj a két ujjával kihúzza a zsebből a zsákmányt
(1924 A magyar tolvajnyelv szótára)
evezni ’lopni’
(1932 Bárczi Géza)
ÖU: általevez, felevez, odaevez, továbbevez, végigevez, visszaevez
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások