évlap fn 3A1 (rendsz. tbsz-ban) (rég)

1. (tulajdonnév részeként is) ’〈vmely intézmény, egyesület éves működését, eredményeit bemutató, rendsz. annak kiadásában (füzetenként) megjelenő kiadvány megnevezéseként〉’ ❖ figyelmeztetnek az ifjak a pesti képző intézet tanfolyama iránti azon tervezetre s illetőleg szabályokra, mellyek az egyesület 1845-ki évlapjaiba iktatvák (1846 Hetilap CD61) | Alszögi történet, megjelent a Kisf. Társ. Évlapjai XIII. kötetében (1891 Magyar írók élete CD27) | [a módosított formájú erdélyi ekékről] az Erdélyi Gazdasági Egylet Évlapja 1854–1867. évi I–X. füzetei is rendszeresen beszámoltak (2003 Természet Világa CD50).

2. (birtokszóként) (vál) ’〈a történelem, ill. a vmire vonatk. történelmi v. kollektív emlékezet jelképeként〉’ ❖ [Mátészalka] nem egészen nevezetlen történetünk évlapjaiban (1836 Gaal József C1789, XIV) | [sok nemzet] karddal metszé be nevét az évlapokba (1864–1868 Erdélyi János² 8131104, 244) | Haddsáds, kinek emléke az iszlám évlapján mint a legfélelmetesebb zsarnokok egyike van megörökítve, még rémítőbb kegyetlenséggel dühöngött (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | a tudomány évlapjaiban ritka jelenség, hogy valaki abban a korban, mikor rendesen billiárdozásra vagy verselésre visz bennünket az ambició, egy kérdés fejtegetésébe mélyedjen el (1911 Radó Sámuel CD10).

Vö. CzF. évlapok; ÉrtSz.

évlap főnév 3A1 (rendsz. tbsz-ban) (rég)
1. (tulajdonnév részeként is)
〈vmely intézmény, egyesület éves működését, eredményeit bemutató, rendsz. annak kiadásában (füzetenként) megjelenő kiadvány megnevezéseként〉
figyelmeztetnek az ifjak a pesti képző intézet tanfolyama iránti azon tervezetre s illetőleg szabályokra, mellyek az egyesület 1845-ki évlapjaiba iktatvák
(1846 Hetilap)
Alszögi történet, megjelent a Kisf. Társ.Kisfaludy Társaság Évlapjai XIII. kötetében
(1891 Magyar írók élete)
[a módosított formájú erdélyi ekékről] az Erdélyi Gazdasági Egylet Évlapja 1854–1867. évi I–X. füzetei is rendszeresen beszámoltak
(2003 Természet Világa)
2. (birtokszóként) (vál)
〈a történelem, ill. a vmire vonatk. történelmi v. kollektív emlékezet jelképeként〉
[Mátészalka] nem egészen nevezetlen történetünk évlapjaiban
(1836 Gaal József)
[sok nemzet] karddal metszé be nevét az évlapokba
(1864–1868 Erdélyi János²)
Haddsáds, kinek emléke az iszlám évlapján mint a legfélelmetesebb zsarnokok egyike van megörökítve, még rémítőbb kegyetlenséggel dühöngött
(1900 Nagy képes világtörténet)
a tudomány évlapjaiban ritka jelenség, hogy valaki abban a korban, mikor rendesen billiárdozásra vagy verselésre visz bennünket az ambició, egy kérdés fejtegetésébe mélyedjen el
(1911 Radó Sámuel)
Vö. CzF. évlapok; ÉrtSz.

Beállítások