évkör fn 4C8

1. (rendsz. minőségjelzővel) ’〈az idő, ill. a szövegkörnyezetben meghatározott ciklikusan ismétlődő folyamat, tevékenység stb. tagolásának egységeként:〉 legalább egyéves szakasz, ciklus, időegység’ ❖ A husvét, a feltámadás ünnepe, a kereszténység örömünnepe, minden felekezet, nép és nemzetiség előtt kiválóan kedves és kitünő napja a polgári és egyházi évkörnek (1883 Vasárnapi Újság C7397, 189) | szt. György (ápr. 24.), a népies naptárban a tavasz kezdete és a gazdasági évkörhöz alkalmazkodó két nagy felmondási nap egyike (1897 PallasLex. CD02) | Az évkör kezdőpontját, akár az egyházi év elejétől (advent kezdete), akár a természet újjáéledésétől, vagy a téli napfordulattól is lehet és szokás is számítani (1897 PallasLex. CD02) | a körnek 360 fokra való fölosztása egyezik az évkör 12 hónapja napjainak számával, ha a hónapokat átlagosan 30 naposaknak vesszük (1903 Akadémiai Értesítő C8532, 147) | [Kustaa Vilkuna művében] a naptári évkör jeles napjaihoz fűződő szokásokról és ünnepekről ad képet (1972 Ethnographia C7105, 542).

1a. (ritk) ’a Napnak látszólagos évi útja v. pályája’ ❖ a german népszellem is költői alakító erővel ruházta föl a természeti és családi élet minden nyilvánúlását, főleg a téli és a nyári napfordúlat két legnevezetesb éjszakájának, mint a föl- és leszálló évkör két válságos határpontjának idejére (1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Költségén meglaktam sorra Velence vidékét, épp tizenegy évkört járt be eközben a Nap (1976 Csorba Győző ford.–Janus Pannonius 9091072, 145).

2. ’bizonyos szempontból egységet, ciklust alkotó(, két meghatározott időpont közé eső) évek sor(ozat)a’ ❖ Helyes, és egy valóságos új évkört formáló Intézet ez, és minden gondolkodó lélek figyelmét tellyes mértékben megérdemli annál is inkább, minthogy ez által egyszersmind az Orosz Birodalomnak nemtsak eredeti, hanem valóságos különös saját pénze is leszen (1828 Hasznos Mulatságok C8328, 351) | mig Francziaországban 1850–56-ig 35 milliónyi népesség mellett átméröleg évenkint 54 halálitéletböl 29-30 hajtatott végre; Angliában pedig 58 halálra itélt közöl ugyanazon évkörben évenkint csak 8-9 végeztetett ki (1859 Budapesti Hírlap ápr. 8. C7817, 3) | befizetés a Kisfaludy-társaság pártolói illetményére a most folyamatban levő három éves évkörre (1868 Vasárnapi Újság C7382, 205) | van még az egész csapatnak – egyetlen játékost sem véve ki – legalább egy olimpiai évköre a visszavonulásra (1936 Nemzeti Sport szept. 1. C7075, 7) | a megbírálásra kijelölt évkör legkiválóbb munkáiról (1939 Soproni Szemle CD52) | Betűrendben tájékozódhatunk az első kötetben előforduló kb. 5550 személyről, a tisztségük évkörével együtt (1997 Századok CD58).

2a. (birtokszóként) ’vmely esemény, időpont által meghatározott, időben azt megelőző és követő évek csoportja’ ❖ éppen akkortájt, amikor először kerül pénz – a korábbi időkhöz képest tömegével – a szobrokra, abban az eufórikus időszakában a hazai és a fővárosi történetnek, amelyet a millennium évkörével szoktunk megfeleltetni (1997 Magyar Nemzet aug. 23. C6354, 24) | a „Kockás báró”, ahogy kortársai nevezték, a Közmunkatanács nagy hatalmú vezetőjeként sokat tett az egyesítés évköre Budapestjének fejlődéséért (1999 Népszabadság aug. 24. C6989, [23]) | [ami Söjtör] régión belüli, a közigazgatási hierarchiában elfoglalt státusát illeti, az is csak a századforduló évkörére alakult át előnyére (2000 Buza Péter CD36).

Sz: évköri, évkörű.

évkör főnév 4C8
1. (rendsz. minőségjelzővel)
〈az idő, ill. a szövegkörnyezetben meghatározott ciklikusan ismétlődő folyamat, tevékenység stb. tagolásának egységeként:〉 legalább egyéves szakasz, ciklus, időegység
A husvét, a feltámadás ünnepe, a kereszténység örömünnepe, minden felekezet, nép és nemzetiség előtt kiválóan kedves és kitünő napja a polgári és egyházi évkörnek
(1883 Vasárnapi Újság)
szt.Szent György (ápr.április 24.), a népies naptárban a tavasz kezdete és a gazdasági évkörhöz alkalmazkodó két nagy felmondási nap egyike
(1897 PallasLex.)
Az évkör kezdőpontját, akár az egyházi év elejétől (advent kezdete), akár a természet újjáéledésétől, vagy a téli napfordulattól is lehet és szokás is számítani
(1897 PallasLex.)
a körnek 360 fokra való fölosztása egyezik az évkör 12 hónapja napjainak számával, ha a hónapokat átlagosan 30 naposaknak vesszük
(1903 Akadémiai Értesítő)
[Kustaa Vilkuna művében] a naptári évkör jeles napjaihoz fűződő szokásokról és ünnepekről ad képet
(1972 Ethnographia)
1a. (ritk)
a Napnak látszólagos évi útja v. pályája
a german népszellem is költői alakító erővel ruházta föl a természeti és családi élet minden nyilvánúlását, főleg a téli és a nyári napfordúlat két legnevezetesb éjszakájának, mint a föl- és leszálló évkör két válságos határpontjának idejére
(1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Költségén meglaktam sorra Velence vidékét, épp tizenegy évkört járt be eközben a Nap
(1976 Csorba Győző ford.Janus Pannonius)
2.
bizonyos szempontból egységet, ciklust alkotó(, két meghatározott időpont közé eső) évek sor(ozat)a
Helyes, és egy valóságos új évkört formáló Intézet ez, és minden gondolkodó lélek figyelmét tellyes mértékben megérdemli annál is inkább, minthogy ez által egyszersmind az Orosz Birodalomnak nemtsak eredeti, hanem valóságos különös saját pénze is leszen
(1828 Hasznos Mulatságok)
mig Francziaországban 1850–56-ig 35 milliónyi népesség mellett átméröleg évenkint 54 halálitéletböl 29-30 hajtatott végre; Angliában pedig 58 halálra itélt közöl ugyanazon évkörben évenkint csak 8-9 végeztetett ki
(1859 Budapesti Hírlap ápr. 8.)
befizetés a Kisfaludy-társaság pártolói illetményére a most folyamatban levő három éves évkörre
(1868 Vasárnapi Újság)
van még az egész csapatnak – egyetlen játékost sem véve ki – legalább egy olimpiai évköre a visszavonulásra
(1936 Nemzeti Sport szept. 1.)
a megbírálásra kijelölt évkör legkiválóbb munkáiról
(1939 Soproni Szemle)
Betűrendben tájékozódhatunk az első kötetben előforduló kb.körülbelül 5550 személyről, a tisztségük évkörével együtt
(1997 Századok)
2a. (birtokszóként)
vmely esemény, időpont által meghatározott, időben azt megelőző és követő évek csoportja
éppen akkortájt, amikor először kerül pénz – a korábbi időkhöz képest tömegével – a szobrokra, abban az eufórikus időszakában a hazai és a fővárosi történetnek, amelyet a millennium évkörével szoktunk megfeleltetni
(1997 Magyar Nemzet aug. 23.)
a „Kockás báró”, ahogy kortársai nevezték, a Közmunkatanács nagy hatalmú vezetőjeként sokat tett az egyesítés évköre Budapestjének fejlődéséért
(1999 Népszabadság aug. 24.)
[ami Söjtör] régión belüli, a közigazgatási hierarchiában elfoglalt státusát illeti, az is csak a századforduló évkörére alakult át előnyére
(2000 Buza Péter)
Sz: évköri, évkörű

Beállítások