évnap fn 3A1 (kissé rég)

(rendsz. birtokszóként v. jelzővel) ’az a nap, amely vmely (nevezetes) esemény után vhány év elteltével következik el, ill. az ehhez kapcsolódó rendezvény(sorozat), évforduló’ ❖ ki piroslott a’ 2-ik Decembernek hajnala, a’ Tsáſzár koronázásának é-napja [!] (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 171) | [Párizsban] a’ juliusi évnapokban tartatandó concertről beszél néhány nap óta a’ hangászatkedvellő közönség (1833 Hazai és Külföldi Tudósítások C8288, 92) | S a nemzetnek legnagyobb napjai közé tartozik az ez évi 21-dik julius, mint a nándorfejérvári győzelem négyszázados évnapja! (1856 Vasárnapi Újság CD56) | 80-ik születési évnapom alkalmából (1882 Kossuth Lajos CD32) | Akadémiánk […] részt vett az évnapon Mohács mezején rendezett emlékünnepélyen is (1926 Budapesti Szemle C7737, 287).

a. (/ritk) ’vki születésének, ill. vmi megalakulásának, létrejöttének az évfordulója’ ❖ Szerafine ma, élete’ huszonkettedik […] évnapját ünneplé (1839 Athenaeum C0018, 62) | A’ ministerium’ hatodik évnapján, oct. 29-én, a’ királynál St. Cloudban nagy lakoma volt, hol mindenik minister jelenvolt (1846 Pesti Hírlap C8012, 315) | fohászkodjunk a Mindenható nagy kegyelméhez, hogy felséges királyunk úgy eme, mint még sok következő évnapja boldog legyen (1910 Budapesti Hírlap aug. 11. C4698, 8).

Sz: évnapi.

Vö. CzF.

évnap főnév 3A1 (kissé rég)
(rendsz. birtokszóként v. jelzővel)
az a nap, amely vmely (nevezetes) esemény után vhány év elteltével következik el, ill. az ehhez kapcsolódó rendezvény(sorozat), évforduló
ki piroslott a’ 2-ik Decembernek hajnala, a’ Tsáſzár koronázásának é-napja [!]
(1808 Farkas Ferenc ford.)
[Párizsban] a’ juliusi évnapokban tartatandó concertről beszél néhány nap óta a’ hangászatkedvellő közönség
(1833 Hazai és Külföldi Tudósítások)
S a nemzetnek legnagyobb napjai közé tartozik az ez évi 21-dik julius, mint a nándorfejérvári győzelem négyszázados évnapja!
(1856 Vasárnapi Újság)
80-ik születési évnapom alkalmából
(1882 Kossuth Lajos)
Akadémiánk […] részt vett az évnapon Mohács mezején rendezett emlékünnepélyen is
(1926 Budapesti Szemle)
a. (/ritk)
vki születésének, ill. vmi megalakulásának, létrejöttének az évfordulója
Szerafine ma, élete’ huszonkettedik […] évnapját ünneplé
(1839 Athenaeum)
A’ ministerium’ hatodik évnapján, oct.október 29-én, a’ királynál St. CloudSaint-Cloudban nagy lakoma volt, hol mindenik minister jelenvolt
(1846 Pesti Hírlap)
fohászkodjunk a Mindenható nagy kegyelméhez, hogy felséges királyunk úgy eme, mint még sok következő évnapja boldog legyen
(1910 Budapesti Hírlap aug. 11.)
Sz: évnapi
Vö. CzF.

Beállítások