évnegyed fn 3B

1. (/vál)(nagyjából) három hónapnyi időtartam, ill. az ilyen hosszúságú időszakokra tagolt naptári év egy szakasza’ ❖ minden évnegyedben egy kötet jelenik meg (1830 Bajza József C0236, 213) | A’ közgyülést évnegyedenként a’ kir. biztos tartaná (1841 Pesti Hírlap CD61) | Félve nézem meg leveled dátumát: ide s tova egy évnegyed mulik, a mióta halogatom a válaszolást (1854 Arany János 8014023, 444) | a határidő hetekben, hónapokban vagy több hónapra terjedő időszakban, évben, félévben vagy évnegyedben állapíttatott meg (1925 RévaiNagyLex. C5714, 750) | A KSH-nak a második évnegyedre vonatkozó adataiban megjelennek a passzív munkanélküliek is (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kissé rég) ’két ilyen időszak v. szakasz fordulópontja’ ❖ kis tőkepénzesek volnának a’ részvénybirtokosak, kik részenkinti befizetésöket évnegyedtül évnegyedig takarítgatják össze (1841 Jelenkor C8307, 27) | azok, kik fölebbeznek, még az évnegyed előtt nyerjenek végleges határozatot (1889 Pesti Napló okt. 12. C8671, 2) | [az adóalanyok] évnegyedenként – az évnegyedet követő hó tizenötödik napjáig tartoznak nyersbevételüket havonkénti részletezéssel bejelenteni (1947 Szabad Nép ápr. 18. C1539, 6).

2. (rég, Isk) ’a tanév negyede mint a tanítási időszak egysége’ ❖ [a növendékek] csak három évnegyed óta tanulnak, még is […] a’ zsidó bibliai történetet is, német és héber nyelven, könyv nélkül ’s alaposan értve mondták-el (1839 Hazai és Külföldi Tudósítások C8299, 212) | Tiszta bukásra álltam, s minden évnegyedben meg voltam róva (1914 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

J: negyedév.

Sz: évnegyedes, évnegyedi, évnegyednyi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

évnegyed főnév 3B
1. (/vál)
(nagyjából) három hónapnyi időtartam, ill. az ilyen hosszúságú időszakokra tagolt naptári év egy szakasza
minden évnegyedben egy kötet jelenik meg
(1830 Bajza József)
A’ közgyülést évnegyedenként a’ kir.királyi biztos tartaná
(1841 Pesti Hírlap)
Félve nézem meg leveled dátumát: ide s tova egy évnegyed mulik, a mióta halogatom a válaszolást
(1854 Arany János)
a határidő hetekben, hónapokban vagy több hónapra terjedő időszakban, évben, félévben vagy évnegyedben állapíttatott meg
(1925 RévaiNagyLex.)
A KSHKözponti Statisztikai Hivatal-nak a második évnegyedre vonatkozó adataiban megjelennek a passzív munkanélküliek is
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (kissé rég)
két ilyen időszak v. szakasz fordulópontja
kis tőkepénzesek volnának a’ részvénybirtokosak, kik részenkinti befizetésöket évnegyedtül évnegyedig takarítgatják össze
(1841 Jelenkor)
azok, kik fölebbeznek, még az évnegyed előtt nyerjenek végleges határozatot
(1889 Pesti Napló okt. 12.)
[az adóalanyok] évnegyedenként – az évnegyedet követő hó tizenötödik napjáig tartoznak nyersbevételüket havonkénti részletezéssel bejelenteni
(1947 Szabad Nép ápr. 18.)
2. (rég, Isk)
a tanév negyede mint a tanítási időszak egysége
[a növendékek] csak három évnegyed óta tanulnak, még is […] a’ zsidó bibliai történetet is, német és héber nyelven, könyv nélkül ’s alaposan értve mondták-el
(1839 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Tiszta bukásra álltam, s minden évnegyedben meg voltam róva
(1914 Tersánszky Józsi Jenő)
Sz: évnegyedes, évnegyedi, évnegyednyi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások