evolúció fn 1A

1. ’bonyolultabb, magasabb rendű minőségi állapot felé irányuló (fokozatos) változás, fejlődés’ ❖ [a Teremtő minden élőlénybe] annyi ſzeméllyeket rejtett-el vagy polált-bé, a’ mennyi fog valaha a’ból ſzaporodni. A’ mellyek-is a’ ſzületéſſel egymásból rendel evolválódnak vagy ki-fejtdnek. Meg-is kell vallanunk, hogy [...] az Iſteni Böltseſég-is e’ben véghetetlenl tündöklik, ha ſzinte mi annak az evolutiónak rendét és módját moſtani véges elméinkel fel-nem érhetjük-is (1787 Mátyus István C3069, XXI) | [a nép] hazánk jobblétét a békés evolutio biztos utján hiszi és várja (1869 Pesti Napló jan. 23. C8651, [2]) | van-e valami haladás, valami evolúció a történelemben – vagy pedig csak vak erők iránytalan játéka az egész? (1918 Babits Mihály C0697, 123) | A XV. század végén az erdélyi gazdasági evolúció eléri tetőpontját (1940 Berlász Jenő CD22) | Az igények evolúciója elvezetett a választékhoz (2001 Figyelő CD2601).

1a. (Biol) ’az a biológiai fejlődési folyamat, amelynek során (élettelenből élő anyag jön létre, ill.) az élőlények egymást követő generációinak genetikai átalakulása révén a törzsfejlődésben az élőlények változatossága kialakul’ ❖ én azt se gondolom, hogy a szerves élet physikai evolutiójának részben már megállapított, részben még csak hypothetikus érvényü törvényeit e tárgyra alkalmazni lehessen (1877 Kossuth Lajos 8250009, 191) | az egyes korszakokból fenmaradt kövült állatok és növények az akkori Flora és Fauna jelentéktelen részét képviselik csak, a legnagyobb rész elenyészett. Egészben véve a kőzetek az evolutio elmélete mellett tanuskodnak (1883 Nemzet júl. 22. C0382, [5]) | Az anyagnak még a sejtstruktúránál jóval primitívebb morfológiai differenciálódása is csak hosszantartó kémiai evolúció alapján jöhetett létre (1952 Orvosi Hetilap C8199, 307) | Az élővilág evolúciójának alapját a különböző fajok génkészlete képezi (1982 Csányi Vilmos 2029006, 560) | A prebiológiai evolúció egyik legfontosabb kérdése, hogy miféle struktúrák alakultak ki és milyen funkciót láttak el az élet megjelenése előtt, majd az élet keletkezése során (1996 Természet Világa CD50) | a nagyon aktív vulkanizmus időszakaiban a légkörbe kerülő por és hamu, kisebb mértéken a különböző gázok hozzájárulhattak a fajkihalásokhoz, ezzel az evolúció megtorpanásához (2002 Kerényi Attila 3173001, 87) | A placebohatás nyilvánvalóan az evolúció során kialakult öngyógyító mechanizmus, amely lehetővé teszi az állatnak vagy embernek, hogy betegségével megküzdjön (2009 Szendi Gábor 3299002, 166).

1b. ’vmely élőlénynek, élőlények vmely csoportjának, szervnek stb. e fejlődési folyamat részeként történő alakulása v. módosulása’ ❖ Azt vártuk ugyanis [a kutatás során], hogy az ember evolúciója nemcsak hogy szabályszerűen egymásra következő fejlődési fokozatok egyenes sorozatából áll, hanem hogy testének minden része – koponya, agyvelő, állkapocs, fogazat, bőr, törzs, karok és lábak – minden egyes fokozaton egyre kevésbbé majomszerű és mindinkább emberszabású lesz. Kutatásaink bebizonyították, hogy ez a folyamat nem halad ilyen szabályszerű úton (1928 Természettudományi Közlöny C7953, 69) | Az élősködő (parazita) életmódot folytató hártyásszárnyú darazsak – elterjedt nevükön fürkészdarazsak – gyors evolúciója hihetetlen fajgazdagságot eredményezett (1995 Természet Világa CD50) | A szem evolúciójának másik útján addig folytatódik a gömbölyödés, amíg már csak egy kis kör alakú nyílás marad szabadon és ezzel kialakul a pupilla (1998 Természet Világa CD50) | A génszekvenciák hasonlósága egyben tükrözi az enzimrendszer evolúcióját is (2007 Magyar Kálmán–Tóthfalusi László 3129001, 70).

1c. ’ennek tudományos megfogalmazása, elmélete’ ❖ Az evolució, a fajok egymásból való keletkezésének és fokozatos fejlődésének tudománya a maga bizonyitékait az állatrendszertanból, az összehasonlitó anatómiából, a fejlődéstanból s a paleontológiából veszi (1905 Budapesti Hírlap jún. 11. C4693, 16) | A pápa a római katolikus egyház történetében először összeegyeztethetőnek mondta a Szentírással az evolúció tanait (1997 Tények könyve CD37).

2. (rég) ’nagy lendülettel végrehajtott ugrás, ill. levegőbe emelkedés’ ❖ Ákos átugrott az árkon, Macskaházy előbb az árok’ közepébe, azután pár csudálatra méltó gymnasticus evolutióval föl másik oldalára (1845 Eötvös József 8126002, 101) | a Campilliszerzette csoportozatos füzértáncz [...] meglepő ügyesség-, szabatosság- és szellemmel volt előadva, s majd minden evolutiója zajosan megtapsoltatott (1847 Pesti Divatlap C5841, 928) | [az öreg úrnak] igen tágas, gyepes udvara tele volt a legczifrább karakallákban bonyolodó ösvényekkel, – s ha aztán a libák – a tollasokat értem – oda jöttek legelni, ezeknek nem volt szabad kitérni a gyepre, hanem mindig az ösvényeken sétáltak, s ugy bele tanultak, hogy csupa mulatság volt őket evolutióik közben szemmel kisérni (1865 e. Jósika Miklós 8212024, 38) | A ballet sokféle evolucióival, szemkápráztató és szép látvány (1887 Fővárosi Lapok C8103, 24) | a szerelmes követségi tanácsos, szokása szerint, a szinpad mellett levő páholyból nagy elragadtatással nézte Barberini kisasszony kecses pirouettejeit és müvészeti evolucióit (1901 Pesti Napló szept. 29. C8683, 18).

3. (rég, Kat) ’nagyobb katonai egység(ek) hadászati célú helyzetváltoztatása, hadmozdulata’ ❖ mi légyen fundamentoma az Evolutio Theoreájának, a’ mellyet Hadaim között fel-állitottam (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 145) | [az állandó katonaságnak] nyilt mező, a fegyverek száz külön neme kell, hol a lovasság rögtönzött rohanásaiban, a gyalogság sebes evolutioiban [...] döl el a győzelem (1848 Március Tizenötödike C3027, 18) | A legénység még több evoluciót, rajvonalharcot és egyéb fegyverjátékot mutat be (1901 Budapesti Hírlap márc. 30. C0056, 10) | A hadmozdulatok, evolúciók eleinte felette komplikáltak voltak, míg végre azokat Daun s később főleg Lacy 1770-ben jóval egyszerűsbítette (1941 Bánlaky József CD16).

ÖE: ~biológia, ~elmélet, ~genetika.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

evolúció főnév 1A
1.
bonyolultabb, magasabb rendű minőségi állapot felé irányuló (fokozatos) változás, fejlődés
[a Teremtő minden élőlénybe] annyi ſzeméllyeket rejtett-el vagy polált-bé, a’ mennyi fog valaha a’ból ſzaporodni. A’ mellyek-is a’ ſzületéſſel egymásból rendel evolválódnak vagy ki-fejtdnek. Meg-is kell vallanunk, hogy [...] az Iſteni Böltseſég-is e’ben véghetetlenl tündöklik, ha ſzinte mi annak az evolutiónak rendét és módját moſtani véges elméinkel fel-nem érhetjük-is
(1787 Mátyus István)
[a nép] hazánk jobblétét a békés evolutio biztos utján hiszi és várja
(1869 Pesti Napló jan. 23.)
van-e valami haladás, valami evolúció a történelemben – vagy pedig csak vak erők iránytalan játéka az egész?
(1918 Babits Mihály)
A XV. század végén az erdélyi gazdasági evolúció eléri tetőpontját
(1940 Berlász Jenő)
Az igények evolúciója elvezetett a választékhoz
(2001 Figyelő)
1a. (Biol)
az a biológiai fejlődési folyamat, amelynek során (élettelenből élő anyag jön létre, ill.) az élőlények egymást követő generációinak genetikai átalakulása révén a törzsfejlődésben az élőlények változatossága kialakul
én azt se gondolom, hogy a szerves élet physikai evolutiójának részben már megállapított, részben még csak hypothetikus érvényü törvényeit e tárgyra alkalmazni lehessen
(1877 Kossuth Lajos)
az egyes korszakokból fenmaradt kövült állatok és növények az akkori Flora és Fauna jelentéktelen részét képviselik csak, a legnagyobb rész elenyészett. Egészben véve a kőzetek az evolutio elmélete mellett tanuskodnak
(1883 Nemzet júl. 22.)
Az anyagnak még a sejtstruktúránál jóval primitívebb morfológiai differenciálódása is csak hosszantartó kémiai evolúció alapján jöhetett létre
(1952 Orvosi Hetilap)
Az élővilág evolúciójának alapját a különböző fajok génkészlete képezi
(1982 Csányi Vilmos)
A prebiológiai evolúció egyik legfontosabb kérdése, hogy miféle struktúrák alakultak ki és milyen funkciót láttak el az élet megjelenése előtt, majd az élet keletkezése során
(1996 Természet Világa)
a nagyon aktív vulkanizmus időszakaiban a légkörbe kerülő por és hamu, kisebb mértéken a különböző gázok hozzájárulhattak a fajkihalásokhoz, ezzel az evolúció megtorpanásához
(2002 Kerényi Attila)
A placebohatás nyilvánvalóan az evolúció során kialakult öngyógyító mechanizmus, amely lehetővé teszi az állatnak vagy embernek, hogy betegségével megküzdjön
(2009 Szendi Gábor)
1b.
vmely élőlénynek, élőlények vmely csoportjának, szervnek stb. e fejlődési folyamat részeként történő alakulása v. módosulása
Azt vártuk ugyanis [a kutatás során], hogy az ember evolúciója nemcsak hogy szabályszerűen egymásra következő fejlődési fokozatok egyenes sorozatából áll, hanem hogy testének minden része – koponya, agyvelő, állkapocs, fogazat, bőr, törzs, karok és lábak – minden egyes fokozaton egyre kevésbbé majomszerű és mindinkább emberszabású lesz. Kutatásaink bebizonyították, hogy ez a folyamat nem halad ilyen szabályszerű úton
(1928 Természettudományi Közlöny)
Az élősködő (parazita) életmódot folytató hártyásszárnyú darazsak – elterjedt nevükön fürkészdarazsak – gyors evolúciója hihetetlen fajgazdagságot eredményezett
(1995 Természet Világa)
A szem evolúciójának másik útján addig folytatódik a gömbölyödés, amíg már csak egy kis kör alakú nyílás marad szabadon és ezzel kialakul a pupilla
(1998 Természet Világa)
A génszekvenciák hasonlósága egyben tükrözi az enzimrendszer evolúcióját is
(2007 Magyar Kálmán–Tóthfalusi László)
1c.
ennek tudományos megfogalmazása, elmélete
Az evolució, a fajok egymásból való keletkezésének és fokozatos fejlődésének tudománya a maga bizonyitékait az állatrendszertanból, az összehasonlitó anatómiából, a fejlődéstanból s a paleontológiából veszi
(1905 Budapesti Hírlap jún. 11.)
A pápa a római katolikus egyház történetében először összeegyeztethetőnek mondta a Szentírással az evolúció tanait
(1997 Tények könyve)
2. (rég)
nagy lendülettel végrehajtott ugrás, ill. levegőbe emelkedés
Ákos átugrott az árkon, Macskaházy előbb az árok’ közepébe, azután pár csudálatra méltó gymnasticus evolutióval föl másik oldalára
(1845 Eötvös József)
a Campilliszerzette csoportozatos füzértáncz [...] meglepő ügyesség-, szabatosság- és szellemmel volt előadva, s majd minden evolutiója zajosan megtapsoltatott
(1847 Pesti Divatlap)
[az öreg úrnak] igen tágas, gyepes udvara tele volt a legczifrább karakallákban bonyolodó ösvényekkel, – s ha aztán a libák – a tollasokat értem – oda jöttek legelni, ezeknek nem volt szabad kitérni a gyepre, hanem mindig az ösvényeken sétáltak, s ugy bele tanultak, hogy csupa mulatság volt őket evolutióik közben szemmel kisérni
(1865 e. Jósika Miklós)
A ballet sokféle evolucióival, szemkápráztató és szép látvány
(1887 Fővárosi Lapok)
a szerelmes követségi tanácsos, szokása szerint, a szinpad mellett levő páholyból nagy elragadtatással nézte Barberini kisasszony kecses pirouettejeit és müvészeti evolucióit
(1901 Pesti Napló szept. 29.)
3. (rég, Kat)
nagyobb katonai egység(ek) hadászati célú helyzetváltoztatása, hadmozdulata
mi légyen fundamentoma az Evolutio Theoreájának, a’ mellyet Hadaim között fel-állitottam
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
[az állandó katonaságnak] nyilt mező, a fegyverek száz külön neme kell, hol a lovasság rögtönzött rohanásaiban, a gyalogság sebes evolutioiban [...] döl el a győzelem
(1848 Március Tizenötödike)
A legénység még több evoluciót, rajvonalharcot és egyéb fegyverjátékot mutat be
(1901 Budapesti Hírlap márc. 30.)
A hadmozdulatok, evolúciók eleinte felette komplikáltak voltak, míg végre azokat Daun s később főleg Lacy 1770-ben jóval egyszerűsbítette
(1941 Bánlaky József)
ÖE: evolúcióbiológia, evolúcióelmélet, evolúciógenetika
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások