evokál ige 1a

1. ts (Irodt) ’〈irodalmi mű(ben vki) vmely ismerős dolgot, érzést stb.〉 megidéz, előszólít, ill. 〈szöveg vmely szöveghelyet〉 arra visszautalva felidéz’ ❖ Az evokáló erő jelenléte érzik [a versben] (1930 Szabó Lőrinc CD10) | az ancien régime Franciaországát [...] evokáló rokokó-tanulmány (1997 Új Könyvek CD29) | Maeterlinck éppen azzal vált naggyá, hogy a lélek ismeretlen [...], csak épp a tudatküszöb alá szorított érzelmeit, vágyait, ellentmondásait tudta kimondani, evokálni (1999 Új Könyvek CD29) | Végül a két világháború között megszületik [Babitsnak] a Petőfit evokáló nagy verse, a Petőfi koszorúi (1999 Magyar Hírlap CD09) | [Kovács András Ferenc versében] a szöveg tonalitása olykor Aranyt, olykor a kései Babitsot, képisége pedig Tóth Árpádot evokálja (2006 Horváth Kornélia 3155001, 45).

1a. tn (ritk) ’allúzióval felidézve utal, rájátszik vmire, vkire’ ❖ [Arany János] saját korábbi szerepvállalását vizsgálja az ugyancsak létösszegző versnek tekinthető Mindvégig című költeményben. A költő az 1850-es Letészem a lantot lemondó kiábrándultságára evokál (1999 Magyar Hírlap CD09) | 1. Nevezze meg az idézett részlet szerzőjét, a vers címét és műfaját! 2. Kire evokál a költő? (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (rég, Jog) ’hivatalos ügyben berendel, beidéz (vhova), ill. perbe hív vkit’ ❖ az emlitett Fiſcuſt abban az Orſzágban, az hol itilet tétetet, [...] trvényeſen evocaltathattya (1788 Harmincadi rendtartás C2813, r[1r]) | Most nem rég jött haza Somsits Collegám és már ismét evocáltatott a Regnicolaris Deputatioba [= országos bizottságba] Palatin. Urunk ő Herczegsége által (1828 Sárközy István C4937, 459) | átterjedt a család Ugocsa megyébe is, hol Ficza Demeter birtokos volt, és 1489-ben több társával Károlyi Lászlóné birtokait hatalmasul elfoglalta, miért 1501-ben evocálta őt Verbőczy István (1858 Nagy Iván CD31) | [a torockóiak] a földesurak erőszakos zsarolása ellen pert kezdettek, minek folytán országgyülés elibe evocáltattak (1871 Orbán Balázs CD22) | A húszéves fiatal jogtudós gyereket egyszerre megteszik olyan nagy úrrá, [...] akinek joga volt pecsétes levéllel berontani a nemesi udvarra, s annak birtokosát evocálni, megcitálni (1872 Jókai Mór CD18) | Császi pedig panaszát megtevén azon erősködött, hogy a várost deputáczióra a Tábla eleibe evokálják (1900 Móricz Pál² C3210, 14).

Vö. IdSz.

evokál ige 1a
1. tárgyas (Irodt)
〈irodalmi mű(ben vki) vmely ismerős dolgot, érzést stb.〉 megidéz, előszólít, ill. 〈szöveg vmely szöveghelyet〉 arra visszautalva felidéz
Az evokáló erő jelenléte érzik [a versben]
(1930 Szabó Lőrinc)
az ancien régime Franciaországát [...] evokáló rokokó-tanulmány
(1997 Új Könyvek)
Maeterlinck éppen azzal vált naggyá, hogy a lélek ismeretlen [...], csak épp a tudatküszöb alá szorított érzelmeit, vágyait, ellentmondásait tudta kimondani, evokálni
(1999 Új Könyvek)
Végül a két világháború között megszületik [Babitsnak] a Petőfit evokáló nagy verse, a Petőfi koszorúi
(1999 Magyar Hírlap)
[Kovács András Ferenc versében] a szöveg tonalitása olykor Aranyt, olykor a kései Babitsot, képisége pedig Tóth Árpádot evokálja
(2006 Horváth Kornélia)
1a. tárgyatlan (ritk)
allúzióval felidézve utal, rájátszik vmire, vkire
[Arany János] saját korábbi szerepvállalását vizsgálja az ugyancsak létösszegző versnek tekinthető Mindvégig című költeményben. A költő az 1850-es Letészem a lantot lemondó kiábrándultságára evokál
(1999 Magyar Hírlap)
1. Nevezze meg az idézett részlet szerzőjét, a vers címét és műfaját! 2. Kire evokál a költő?
(1999 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (rég, Jog)
hivatalos ügyben berendel, beidéz (vhova), ill. perbe hív vkit
az emlitett Fiſcuſt abban az Orſzágban, az hol itilet tétetet, [...] trvényeſen evocaltathattya
(1788 Harmincadi rendtartás)
Most nem rég jött haza Somsits Collegám és már ismét evocáltatott a Regnicolaris Deputatioba [= országos bizottságba] Palatin.palatínus Urunk ő Herczegsége által
(1828 Sárközy István)
átterjedt a család Ugocsa megyébe is, hol Ficza Demeter birtokos volt, és 1489-ben több társával Károlyi Lászlóné birtokait hatalmasul elfoglalta, miért 1501-ben evocálta őt Verbőczy István
(1858 Nagy Iván)
[a torockóiak] a földesurak erőszakos zsarolása ellen pert kezdettek, minek folytán országgyülés elibe evocáltattak
(1871 Orbán Balázs)
A húszéves fiatal jogtudós gyereket egyszerre megteszik olyan nagy úrrá, [...] akinek joga volt pecsétes levéllel berontani a nemesi udvarra, s annak birtokosát evocálni, megcitálni
(1872 Jókai Mór)
Császi pedig panaszát megtevén azon erősködött, hogy a várost deputáczióra a Tábla eleibe evokálják
(1900 Móricz Pál²)
Vö. IdSz.

Beállítások