évpénz fn 4B8 (rég v. Tört)

’jövedelemként, vmilyen juttatásként évente kapott, ritk. vmilyen kötelezettségként évente fizetett pénz(összeg)’ ❖ Sutton urnak, 16 évi szolgálatiért a’ mult gyülés végin 4,000 font sterlingnyi évpénzt szavazott az alsóház (1833 Jelenkor C0225, 107) | az évpénz-intézet csekély ’s apróbb öszvegekben betett tőkétől bizonyos számu évek elfolyása után holtig tartó nevezetes évpénzt fizet (1843 Pesti Hírlap CD61) | A ministerelnök elnöki titoknokának évpénze 2500, a többi ministerek elnöki titoknokáé 2000 pft (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az örökségből kizárt családi tagokról évpénz (apanage) által szokás gondoskodni (1895 PallasLex. CD02) | a bizánci uralkodó, VII. Konstantinos 948-ban [a béke fejében] újabb 5 évre vállalta évpénz fizetését, sőt a megkeresztelkedő Bulcsúnak és Gyulának patrikioszi méltóságot is adományozott (2002 Tóth Sándor László CD58).

Vö. CzF.

évpénz főnév 4B8 (rég v. Tört)
jövedelemként, vmilyen juttatásként évente kapott, ritk. vmilyen kötelezettségként évente fizetett pénz(összeg)
Sutton urnak, 16 évi szolgálatiért a’ mult gyülés végin 4,000 font sterlingnyi évpénzt szavazott az alsóház
(1833 Jelenkor)
az évpénz-intézet csekély ’s apróbb öszvegekben betett tőkétől bizonyos számu évek elfolyása után holtig tartó nevezetes évpénzt fizet
(1843 Pesti Hírlap)
A ministerelnök elnöki titoknokának évpénze 2500, a többi ministerek elnöki titoknokáé 2000 pftpengő forint
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
az örökségből kizárt családi tagokról évpénz (apanage) által szokás gondoskodni
(1895 PallasLex.)
a bizánci uralkodó, VII. Konstantinos 948-ban [a béke fejében] újabb 5 évre vállalta évpénz fizetését, sőt a megkeresztelkedő Bulcsúnak és Gyulának patrikioszi méltóságot is adományozott
(2002 Tóth Sándor László)
Vö. CzF.

Beállítások