évrajz fn 3A (rég)

’vminek a történetét időrendben(, évenkénti bontásban) tárgyaló történeti munka, krónika (mint műfaj)’ ❖ Magyar nyelvünk bizonyos lépcsőig ki van fejtve költésre, dramára, évrajzra (1831 Széchenyi István 8429008, 258) | a’ hires „Sah Nameh”, a’ régi persa királyok bajnoki tetteiknek’ s csatáiknak évrajza, melly chinai modorban festményekkel készült (1838 Honművész C6072, 156) | nemzeti történetrajz, melly őseink’ tetteit és érzelmeit, kiküzdött veszélyeit és átörökitett reményeit hiven, lángbetűkkel tüntesse elő, hogy, mint Homér’ énekei a’ hellen miveltségnek, ugy legyenek azon évrajzok, a’ mi hajnalló miveltségünk’ szilárd talpköve (1844 Pesti Hírlap CD61).

a. (birtokszóként v. minőségjelzővel) ’vminek a történelme, története’ ❖ A’ világ évrajzibul azt tanuljuk, hogy a’ jobb, engedőbb ’s szelidebb földesur mindég legvagyonosb ’s legboldogabb birtokos is (1830 Széchenyi István 8429003, 105) | A város’ [ti. Köln] évrajzai, római uralkodás alatt, egyazok a nagy birodalom’ évrajzaival (1843 Honderű C6252, 568) | Istenek ellen hiába küzd a’ gyarló ember! Mit minden fanatismusnak évrajza untig bizonyít (1845 Jelenkor C8311, 98) | nem is emlitve a magyar évrajzokhoz nem tartozó római időt, midőn a dácziai aranybányák már teljes virágzásban voltak (1866 Vasárnapi Újság C7380, 230).

Sz: évrajzi.

évrajz főnév 3A (rég)
vminek a történetét időrendben(, évenkénti bontásban) tárgyaló történeti munka, krónika (mint műfaj)
Magyar nyelvünk bizonyos lépcsőig ki van fejtve költésre, dramára, évrajzra
(1831 Széchenyi István)
a’ hires „Sah Nameh”, a’ régi persa királyok bajnoki tetteiknek’ s csatáiknak évrajza, melly chinai modorban festményekkel készült
(1838 Honművész)
nemzeti történetrajz, melly őseink’ tetteit és érzelmeit, kiküzdött veszélyeit és átörökitett reményeit hiven, lángbetűkkel tüntesse elő, hogy, mint Homér’ énekei a’ hellen miveltségnek, ugy legyenek azon évrajzok, a’ mi hajnalló miveltségünk’ szilárd talpköve
(1844 Pesti Hírlap)
a. (birtokszóként v. minőségjelzővel)
vminek a történelme, története
A’ világ évrajzibul azt tanuljuk, hogy a’ jobb, engedőbb ’s szelidebb földesur mindég legvagyonosb ’s legboldogabb birtokos is
(1830 Széchenyi István)
A város’ [ti. Köln] évrajzai, római uralkodás alatt, egyazok a nagy birodalom’ évrajzaival
(1843 Honderű)
Istenek ellen hiába küzd a’ gyarló ember! Mit minden fanatismusnak évrajza untig bizonyít
(1845 Jelenkor)
nem is emlitve a magyar évrajzokhoz nem tartozó római időt, midőn a dácziai aranybányák már teljes virágzásban voltak
(1866 Vasárnapi Újság)
Sz: évrajzi

Beállítások