álnok mn és fn 

I. mn 13A1

1. (alattomosan) gonosz v. csalárd, képmutató 〈személy〉’ ❖ Jesushoz folyamodgyunk tehát, és ha ö oldala mellé helyheztet bennünket, haſzontalan tsatáz ellenünk akár melly álnok, és hatalmas ellenség (1773 Vajda Sámuel 7365002, 116) | óltatlan meſzed Hogy ha belé téſzed, Füſtölvén ki-mutattya, Hogy […] az álnok bor-áros A’ bort vizzel itattya (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225011, 56) | Atya, s király [vagyok], kitől a koronát Egy álnok testvér elrabolni készül! (1867 Rákosi Jenő 8385001, 202) | Ravasz és álnok, mint a kígyó vagy a róka (1919 Oláh Gábor 9487061, 37) | Sylvanus […] álnok barát: elhagyja régi szeretőjét, Galantheát, s magának akarja megszerezni Júlia kezét (1958 Csanda Sándor 2025129, 756).

1a. ’ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, magatartás〉’ ❖ A’ Farizeuſok álnok igyekezettel járultak hozzája (1773 Vajda Sámuel 7365002, 112) | [A bán] álnok hazugsággal szedi rá a népet (1849 Sárosi Gyula 8404001, 99) | Hűségem jutalma álnok csapodárság! (1913 e. Rudnyánszky Gyula 8400035, 30) | Nem hittük el álnok szavát (1961 e. Havas Ervin 9231001, 8).

2. ’hamis, megbízhatatlan, kiszámíthatatlan 〈jelenség, dolog〉’ ❖ Óh álnok ſzerentse! koronát mért adál? Ha tündér ſzárnyaddal tlem el-ſzaladál? (1792 Etédi Sós Márton 7296001, 99) | az álnok visszhang […] csak csonkítva, elferdítve adja vissza a feléje dörgött szózatot (1889 Tábori Róbert 8459002, 58) | az álnok életösztön mindjárt kifogást is keritett neki, hogy miért nem szabad meghalnia (1903 Kóbor Tamás 1081002, 145) | Ravasz remény s álnok hit csal oda: a Menny nem bűvös türkizpalota és ha szárnyas lelked bejárta: csak akkor látod, mily szörnyű Kaloda! (1922 Szabó Lőrinc ford.–Omar Khajjám 9629279, 64) | sárga levelek álnok vidámsága (1961 e. Havas Ervin 9231035, 57).

II. fn 3A (rég)

’gonosztevő, gazember’ ❖ Nagy átok ez fölötted, ó hazánk! öled Sok álnokot nevel ma is, Ki dúlva dúl, ’s javidban ellened veszélyt Szerez, ’s egedre gyászt lehel (1819 Vörösmarty Mihály 8524060, 141) | Mielőtt az álnokok leleplezését folytatnám, … előbb elmondom, miért nem irtam… birálatom alá nevemet (1911 Endrődi Sándor C1573, 72) | kudarccal végződik az álnokok terve (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

álnok melléknév és főnév
I. melléknév 13A1
1.
(alattomosan) gonosz v. csalárd, képmutató 〈személy〉
Jesushoz folyamodgyunk tehát, és ha ö oldala mellé helyheztet bennünket, haſzontalan tsatáz ellenünk akár melly álnok, és hatalmas ellenség
(1773 Vajda Sámuel)
óltatlan meſzed Hogy ha belé téſzed, Füſtölvén ki-mutattya, Hogy […] az álnok bor-áros A’ bort vizzel itattya
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Atya, s király [vagyok], kitől a koronát Egy álnok testvér elrabolni készül!
(1867 Rákosi Jenő)
Ravasz és álnok, mint a kígyó vagy a róka
(1919 Oláh Gábor)
Sylvanus […] álnok barát: elhagyja régi szeretőjét, Galantheát, s magának akarja megszerezni Júlia kezét
(1958 Csanda Sándor)
1a.
ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, magatartás〉
A’ Farizeuſok álnok igyekezettel járultak hozzája
(1773 Vajda Sámuel)
[A bán] álnok hazugsággal szedi rá a népet
(1849 Sárosi Gyula)
Hűségem jutalma álnok csapodárság!
(1913 e. Rudnyánszky Gyula)
Nem hittük el álnok szavát
(1961 e. Havas Ervin)
2.
hamis, megbízhatatlan, kiszámíthatatlan 〈jelenség, dolog〉
Óh álnok ſzerentse! koronát mért adál? Ha tündér ſzárnyaddal tlem el-ſzaladál?
(1792 Etédi Sós Márton)
az álnok visszhang […] csak csonkítva, elferdítve adja vissza a feléje dörgött szózatot
(1889 Tábori Róbert)
az álnok életösztön mindjárt kifogást is keritett neki, hogy miért nem szabad meghalnia
(1903 Kóbor Tamás)
Ravasz remény s álnok hit csal oda: a Menny nem bűvös türkizpalota és ha szárnyas lelked bejárta: csak akkor látod, mily szörnyű Kaloda!
(1922 Szabó Lőrinc ford.Omar Khajjám)
sárga levelek álnok vidámsága
(1961 e. Havas Ervin)
II. főnév 3A (rég)
gonosztevő, gazember
Nagy átok ez fölötted, ó hazánk! öled Sok álnokot nevel ma is, Ki dúlva dúl, ’s javidban ellened veszélyt Szerez, ’s egedre gyászt lehel
(1819 Vörösmarty Mihály)
Mielőtt az álnokok leleplezését folytatnám, … előbb elmondom, miért nem irtam… birálatom alá nevemet
(1911 Endrődi Sándor)
kudarccal végződik az álnokok terve
(1996 Katolikus Biblia ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások