évszázados mn 2A6

1. (Vmilyen állapotban) vhány v. egy évszázada, ill. nagyon régóta meglevő.’

1a. ’vhány v. (nagyjából) egy évszázada (meg)levő, létező, ill. nagyon öreg v. régi, ősi’ ❖ a’ piacz keleti szárnyát ’s az ennek oldalag eső hosszú utczát ugy elboriták a’ lángok, hogy fél óra mulva 150–160 évszázados faházak, hozzátartozó csüreikkel együtt egekig feltornyosuló egyetemes tüzoszlopot képezének (1842 Pesti Hírlap CD61) | 3 palack 1792 diki, tehát majdnem egy évszázados bor (1882 Pesti Hírlap júl. 26. C5630, 7) | Anglia évszázados ellensége Irhonnak (1905 Pesti Napló júl. 22. C6634, 10) | az évszázados szlavón tölgyekkel tarkított ártéri erdők (2003 Természet Világa CD50) | A regény az apa életrajzát ígéri, ám őt a sok évszázados család szűrőjén át látjuk (2008 Földényi F. László 3110002, 151).

1b. ’vhány v. (nagyjából) egy évszázada, ill. nagyon régóta zajló, tartó v. érvényben levő, ható’ ❖ [az] elcsapott kóbor oláh papok, buta véreiknek, általok igen jól ismert babonás előitéleteit, a hosszas szolgaság alatti elkeseredését s a magyarok iránt innét eredett, évszázados gyűlöletét, eszélyes ravaszsággal önczéljaikra használva fel: oda fanatizálták e népet, hogy legnagyob jótevőjében, a magyarban, legnagyobb ellenét képzelje rejleni (1848 Pesti Hírlap C8016, 1028) | Ruházat és lakás, igaz, legtöbb helytt az égalji viszonyok kifolyása és évszázados szokásokon alapulva, csak lassan változik (1873 Keleti Károly 8233007, 159) | [a szifilisz kezelésében a salvarsan nevű arzénes keverék] fölébe helyezhető-e az évszázadosan használt kénesőnek? (1911 Orvosi Hetilap C8161, 402) | A mai zűrzavarban, ebben a talán egy-két évszázados haldoklási folyamatban egyelőre nem látjuk az új világrend irányát (1922 Kosztolányi Dezső CD10) | A tudomány és vallás viszonyának vitái évszázadosak, a tudományos gondolkodás megjelenése óta tartanak (2003 Természet Világa CD50).

1c. ’az az 〈(élet)kor〉, amelyben vhány évszázadot elér, betölt vmi, vki’ ❖ nagyon sok olyan ember élt, a kiről hiteles okmányok igazolják, hogy az évszázados kort csakugyan el is érte (1911 Budapesti Hírlap jún. 29. C4699, 4) | a Poppea megkoronázása átütő sikernek bizonyult, annak ellenére, hogy a mű közel jár a három és fél évszázados életkorhoz (1968 Magyar Nemzet jún. 29. C4805, 4) | Öreg autó nem vén autó: fél évszázados korban a VW Transporter (2003 Népszava jún. 6. C7466, 5).

2. ’vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány(adik) évszázad leteltekor bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évszázaddal korábbi 〈esemény〉’ ❖ Múlt aug. 25kén ünneplők az 1739ben […] városunkba hozott Calasantius sz. József az ifjúság nevelésivel fáradhatatlanul munkáló ’s azért méltán ájtatosnak neveztetett szerzetének évszázados napját (1839 Jelenkor C8305, 293) | 1617 október 31-ikén [...] a reformatio első évszázados fordulóját megülték (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a réztáblán] a történelmi dátum emlékeztet a több, mint egy évszázados eseményre (1925 Pesti Hírlap aug. 29. C5673, 6) | azt a két és fél évszázados esetet idézném fel, amely Lagadóban történt Gulliver vendéglátójával (1986 Beszélő 2003006, 372) | A fél évszázados jubileum alkalmából sokan megpróbálták meghatározni, mi is volt voltaképpen a Gruppe 47 (1997 Népszabadság szept. 10. C7847, 12).

2a. ’vmely esemény évfordulója alkalmából egy v. vhány(adik) évszázad elmúltával történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, ünnepség〉’ ❖ Pestalozzi’ évszázados emlékünnepélyének ügyében (1845 Pesti Hírlap C8010, 592) | [Észak-Amerika] függetlensége első évszázados ünnepélyére a megnyilt nagy kiállítást rendezte (1876 Vasárnapi Újság C7390, 321) | kollégiumunknak négy évszázados emlékünnepségeit egyelőre oly időre halasztottuk el, amikor majd ők is velünk együtt örvendezhetnek (1938 Budapesti Hírlap okt. 4. C4726, 8) | Talpra magyart hallgatni megyünk a múzeumkertbe, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc másfél évszázados ünnepségére (1998 Magyar Nemzet márc. 16. C6508, 4).

3. ’vhány v. egy évszázadot kitevő 〈időtartam, időszak〉’ ❖ Ugyanazon egy nemzetnek bünügyi statisztikája azonban tényleg csak azon – elvégre mégis csak évtizedes v. évszázados időközökben beálló – idöpontokban válik kérdésessé midőn a büntető törvénykönyv megváltozik (1893 PallasLex. CD02) | Erdély nyugalma, aranykora nem lehetett évszázados időszak (1929 Szekfű Gyula CD42) | Alig fél évszázados lappangási periódus után a modern tudomány kezdte megváltoztatni az emberi életet (1983 Szabó T. E. Attila ford.–Szent-Györgyi 9661003, 247) | Utalnunk kell feltétlenül a két [szőlőművelési] típus között húzódó, több évszázados időbeli távolságra is, ami eleve kizárja bármiféle folytonosság létezését (2009 Ethnographia C7994, 281).

3a. ’ennyi évszázadnyi időtartamú v. több száz évig, hosszú ideig tartó 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi évszázadon v. hosszú időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ ha a’ nemzetek boldogsága csupán codexek által megalapítható volna, úgy nem kivántatnának ehez évszázados munka és törekvés (1844 Jelenkor C8310, 93) | Felső-Olaszország volt a harcztér, az a föld, mely annyiszor szolgált a Habsburgok és a franczia királyok közötti évszázados háborúk színhelyéül (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Leó császár egy nagy hadtudományi munkában foglalta össze a bizánci taktika évszázados tapasztalatainak kincsestárát (1936 Váczy Péter CD42) | egy asszonynak első fokon megítélte a bíróság rég elveszettnek hitt pénzét, a múlt század negyvenes éveiben a Magyar Olasz Bank Rt.-ben még édesapja által elhelyezett, 5500 dolláros takarékbetétjét – annak több mint fél évszázados kamatával együtt (2004 Népszava ápr. 3. C7467, 12).

3b. ’vhány v. egy évszázadra vonatk., szóló’ ❖ 1958: a naptevékenység évszázados maximumának éve (1958 Magyar Nemzet máj. 27. C0354, 4) | [a napi középhőmérséklet vasárnapi szintje] 0,9 fokkal magasabb, a hétfői viszont 4,5 fokkal alacsonyabb volt a csaknem évszázados átlagnál (1968 Magyar Nemzet márc. 12. C4805, 3) | [a mezőgazdasági minisztériumban] a fél évszázados szerződést a törvénymódosításban javasolt 20 éves időtartamra változtathatják (2002 Népszava dec. 27. C7465, 4).

4. (jelző n.) ’egy adott évszázadot v. évszázadnyi időt tekintve kiemelkedő 〈jelentőség〉, ill. ilyen jelentőségű 〈dolog, esemény〉’ ❖ egy nap évszázados műt alapít (1842 Népszerűség ford. C5779, 536) | évszázados csodának egyszer megesik, hogy egy mészáros négy fillérrel leszálitja a marhacomb árát (1915 Budapesti Hírlap máj. 9. C4703, 16) | A sztálini Párttörténet megjelenése óta, a rövid tizenkét esztendő alatt – évszázados jelentőségü munkát végzett (1950 Népszava okt. 1. C4840, 4) | Bécset keddre virradó éjszaka érte el a Duna hatalmas árhulláma, amelyet másodpercenként 9,5 millió literes átfolyásával évszázados eseménynek tartanak (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

évszázados melléknév 2A6
1.
(Vmilyen állapotban) vhány v. egy évszázada, ill. nagyon régóta meglevő.
1a.
vhány v. (nagyjából) egy évszázada (meg)levő, létező, ill. nagyon öreg v. régi, ősi
a’ piacz keleti szárnyát ’s az ennek oldalag eső hosszú utczát ugy elboriták a’ lángok, hogy fél óra mulva 150–160 évszázados faházak, hozzátartozó csüreikkel együtt egekig feltornyosuló egyetemes tüzoszlopot képezének
(1842 Pesti Hírlap)
3 palack 1792 diki, tehát majdnem egy évszázados bor
(1882 Pesti Hírlap júl. 26.)
Anglia évszázados ellensége Irhonnak
(1905 Pesti Napló júl. 22.)
az évszázados szlavón tölgyekkel tarkított ártéri erdők
(2003 Természet Világa)
A regény az apa életrajzát ígéri, ám őt a sok évszázados család szűrőjén át látjuk
(2008 Földényi F. László)
1b.
vhány v. (nagyjából) egy évszázada, ill. nagyon régóta zajló, tartó v. érvényben levő, ható
[az] elcsapott kóbor oláh papok, buta véreiknek, általok igen jól ismert babonás előitéleteit, a hosszas szolgaság alatti elkeseredését s a magyarok iránt innét eredett, évszázados gyűlöletét, eszélyes ravaszsággal önczéljaikra használva fel: oda fanatizálták e népet, hogy legnagyob jótevőjében, a magyarban, legnagyobb ellenét képzelje rejleni
(1848 Pesti Hírlap)
Ruházat és lakás, igaz, legtöbb helytt az égalji viszonyok kifolyása és évszázados szokásokon alapulva, csak lassan változik
(1873 Keleti Károly)
[a szifilisz kezelésében a salvarsan nevű arzénes keverék] fölébe helyezhető-e az évszázadosan használt kénesőnek?
(1911 Orvosi Hetilap)
A mai zűrzavarban, ebben a talán egy-két évszázados haldoklási folyamatban egyelőre nem látjuk az új világrend irányát
(1922 Kosztolányi Dezső)
A tudomány és vallás viszonyának vitái évszázadosak, a tudományos gondolkodás megjelenése óta tartanak
(2003 Természet Világa)
1c.
az az (élet)kor〉, amelyben vhány évszázadot elér, betölt vmi, vki
nagyon sok olyan ember élt, a kiről hiteles okmányok igazolják, hogy az évszázados kort csakugyan el is érte
(1911 Budapesti Hírlap jún. 29.)
a Poppea megkoronázása átütő sikernek bizonyult, annak ellenére, hogy a mű közel jár a három és fél évszázados életkorhoz
(1968 Magyar Nemzet jún. 29.)
Öreg autó nem vén autó: fél évszázados korban a VWVolkswagen Transporter
(2003 Népszava jún. 6.)
2.
vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány(adik) évszázad leteltekor bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évszázaddal korábbi 〈esemény〉
Múlt aug.augusztus 25kén ünneplők az 1739ben […] városunkba hozott Calasantius sz.Szent József az ifjúság nevelésivel fáradhatatlanul munkáló ’s azért méltán ájtatosnak neveztetett szerzetének évszázados napját
(1839 Jelenkor)
1617 október 31-ikén [...] a reformatio első évszázados fordulóját megülték
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a réztáblán] a történelmi dátum emlékeztet a több, mint egy évszázados eseményre
(1925 Pesti Hírlap aug. 29.)
azt a két és fél évszázados esetet idézném fel, amely Lagadóban történt Gulliver vendéglátójával
(1986 Beszélő)
A fél évszázados jubileum alkalmából sokan megpróbálták meghatározni, mi is volt voltaképpen a Gruppe 47
(1997 Népszabadság szept. 10.)
2a.
vmely esemény évfordulója alkalmából egy v. vhány(adik) évszázad elmúltával történő, akkor rendezett 〈megemlékezés, ünnepség〉
Pestalozzi’ évszázados emlékünnepélyének ügyében
(1845 Pesti Hírlap)
[Észak-Amerika] függetlensége első évszázados ünnepélyére a megnyilt nagy kiállítást rendezte
(1876 Vasárnapi Újság)
kollégiumunknak négy évszázados emlékünnepségeit egyelőre oly időre halasztottuk el, amikor majd ők is velünk együtt örvendezhetnek
(1938 Budapesti Hírlap okt. 4.)
Talpra magyart hallgatni megyünk a múzeumkertbe, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc másfél évszázados ünnepségére
(1998 Magyar Nemzet márc. 16.)
3.
vhány v. egy évszázadot kitevő 〈időtartam, időszak〉
Ugyanazon egy nemzetnek bünügyi statisztikája azonban tényleg csak azon – elvégre mégis csak évtizedes v.vagy évszázados időközökben beálló – idöpontokban válik kérdésessé midőn a büntető törvénykönyv megváltozik
(1893 PallasLex.)
Erdély nyugalma, aranykora nem lehetett évszázados időszak
(1929 Szekfű Gyula)
Alig fél évszázados lappangási periódus után a modern tudomány kezdte megváltoztatni az emberi életet
(1983 Szabó T. E. Attila ford.Szent-Györgyi)
Utalnunk kell feltétlenül a két [szőlőművelési] típus között húzódó, több évszázados időbeli távolságra is, ami eleve kizárja bármiféle folytonosság létezését
(2009 Ethnographia)
3a.
ennyi évszázadnyi időtartamú v. több száz évig, hosszú ideig tartó 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi évszázadon v. hosszú időn át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
ha a’ nemzetek boldogsága csupán codexek által megalapítható volna, úgy nem kivántatnának ehez évszázados munka és törekvés
(1844 Jelenkor)
Felső-Olaszország volt a harcztér, az a föld, mely annyiszor szolgált a Habsburgok és a franczia királyok közötti évszázados háborúk színhelyéül
(1904 Nagy képes világtörténet)
Leó császár egy nagy hadtudományi munkában foglalta össze a bizánci taktika évszázados tapasztalatainak kincsestárát
(1936 Váczy Péter)
egy asszonynak első fokon megítélte a bíróság rég elveszettnek hitt pénzét, a múlt század negyvenes éveiben a Magyar Olasz Bank Rt.Részvénytársaság-ben még édesapja által elhelyezett, 5500 dolláros takarékbetétjét – annak több mint fél évszázados kamatával együtt
(2004 Népszava ápr. 3.)
3b.
vhány v. egy évszázadra vonatk., szóló
1958: a naptevékenység évszázados maximumának éve
(1958 Magyar Nemzet máj. 27.)
[a napi középhőmérséklet vasárnapi szintje] 0,9 fokkal magasabb, a hétfői viszont 4,5 fokkal alacsonyabb volt a csaknem évszázados átlagnál
(1968 Magyar Nemzet márc. 12.)
[a mezőgazdasági minisztériumban] a fél évszázados szerződést a törvénymódosításban javasolt 20 éves időtartamra változtathatják
(2002 Népszava dec. 27.)
4. (jelző n.)
egy adott évszázadot v. évszázadnyi időt tekintve kiemelkedő 〈jelentőség〉, ill. ilyen jelentőségű 〈dolog, esemény〉
egy nap évszázados műt alapít
(1842 Népszerűség ford.)
évszázados csodának egyszer megesik, hogy egy mészáros négy fillérrel leszálitja a marhacomb árát
(1915 Budapesti Hírlap máj. 9.)
A sztálini Párttörténet megjelenése óta, a rövid tizenkét esztendő alatt – évszázados jelentőségü munkát végzett
(1950 Népszava okt. 1.)
Bécset keddre virradó éjszaka érte el a Duna hatalmas árhulláma, amelyet másodpercenként 9,5 millió literes átfolyásával évszázados eseménynek tartanak
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások