évtized fn 3B

(jelzőként is)(nagyjából) tízévnyi időtartam, ill. 〈az időszámításban az idő tagolására:〉 az első és minden tizedik évtől számított tízéves időszak’ ❖ a’ mit századok ki nem vihettek, azt egykét évtized kivinni nem fogja, ’s így jelenben egy év annyit adhat, mennyit ennekelőtte tíz-húsztól várni vakmerészség lett volna (1825 Bajza József C4936, 482) | 1805-öt és a legközelebbi évtizedet tekintjük tisztulásunk idejéül (1835 Széchenyi István 8429016, 42) | A magyar szociálpolitika évtizedekkel elmaradt a többi kulturállamoktól (1927 Weltner Jakab 9787008, 248) | Másfél évtized gürcölés nem csekélység (1976 Népszabadság dec. 28. C7826, 4) | Versritmus és metrum oppozíciójának elméletét a század harmadik évtizedében a maga részéről mind Tomasevszkij, mind Zsirmunszkij kidolgozta (2006 Horváth Kornélia 3155001, 19).

a. (ritk) ’ez alatt az idő alatt élő, alkotó emberek összessége’ ❖ a restauráczióra következő néhány évtized páratlan irodalmi szemérmetlensége (1904 Jászi Oszkár 9277001, 348) | [A per] sokáig fog húzódni, a jelenben, az adott valóságban, később az emberek tudatában és emlékeiben, még később az egymást váltó évtizedek itéletében (1945 Magyar Nemzet okt. 30. C4808, 2).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

évtized főnév 3B
(jelzőként is)
(nagyjából) tízévnyi időtartam, ill. 〈az időszámításban az idő tagolására:〉 az első és minden tizedik évtől számított tízéves időszak
a’ mit századok ki nem vihettek, azt egykét évtized kivinni nem fogja, ’s így jelenben egy év annyit adhat, mennyit ennekelőtte tíz-húsztól várni vakmerészség lett volna
(1825 Bajza József)
1805-öt és a legközelebbi évtizedet tekintjük tisztulásunk idejéül
(1835 Széchenyi István)
A magyar szociálpolitika évtizedekkel elmaradt a többi kulturállamoktól
(1927 Weltner Jakab)
Másfél évtized gürcölés nem csekélység
(1976 Népszabadság dec. 28.)
Versritmus és metrum oppozíciójának elméletét a század harmadik évtizedében a maga részéről mind Tomasevszkij, mind Zsirmunszkij kidolgozta
(2006 Horváth Kornélia)
a. (ritk)
ez alatt az idő alatt élő, alkotó emberek összessége
a restauráczióra következő néhány évtized páratlan irodalmi szemérmetlensége
(1904 Jászi Oszkár)
[A per] sokáig fog húzódni, a jelenben, az adott valóságban, később az emberek tudatában és emlékeiben, még később az egymást váltó évtizedek itéletében
(1945 Magyar Nemzet okt. 30.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások