évtizedes mn 2B7

1. ’Vhány(adik) évtizede (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) levő, létező.’

1a. ’vhány v. (nagyjából) egy évtizede, ill. hosszú ideje, évtizedek óta (meg)levő, létező’ ❖ Pórhalminé sokat jelentő komolysággal tevé fel orrára évtizedes szemüvegét (1842 Athenaeum C0024, 189) | [a vihar] évtizedes sőt százados cser- és tölgyfákat részint tövestül szaggatott ki, részint pedig derekukon kétfelé tört (1854 Budapesti Hírlap C7812, 2846) | érdekes fellapozni [Szabó Lőrinc fordításának] ötödfél évtizedes elődjét (1923 Görög Imre CD10) | elhelyezkedtek évtizedes törzsasztaluknál (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 111) | alig több mint négy évtizedes cég (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’vhány(adik) v. (nagyjából) egy évtizede, ill. hosszú ideje, évtizedek óta zajló, tartó v. fennálló, érvényben levő, ható’ ❖ Ha a’ nemzet alig évtizedes haladását élénk figyelemmel vizsgáljuk: látni fogjuk, hogy a’ lefolyt két utólsó országgyülésen […] üdvös intézkedések tétettek (1841 Pesti Hírlap CD61) | első évtizedes élete [ti. Deák Ferenc kiegyezési tervéé] csak most fogja ujabb tűzpróbáját kiállani (1876 Fővárosi Lapok C8092, 243) | Általános, az egész világra kiterjedő s minden téren uralkodó, két évtizedes mezőgazdasági válsággal küzd napjainkban az emberiség (1897 PallasLex. CD02) | ezeken az évtizedes szokásokon már nem lehet itt változtatni (1927 Kassák Lajos 9314009, 43) | nem tudták megszakítani a lila-fehérek hosszú, immár harmadik évtizedes elsőségét (1982 Népsport jan. 6. C8051, 9) | A [két város közötti] kapcsolatok fél évtizedesek (1990 Népszabadság máj. 3. C7840, 10).

1c. ’az az 〈(élet)kor〉, amelyben vmely személy v. dolog vhány évtizedet betölt, elér’ ❖ csaknem nyolc és fél évtizedes korban halt meg (1915 Pesti Hírlap jún. 28. C5663, 8) | azok a hajdani debreceni gyakorlóiskolás diákok, akik mindannyian hét évtizedes életkorba léptünk (1938 Budapesti Hírlap jún. 19. C4726, 3) | 1963-ban érte el a kilenc évtizedes kort városunk: Budapest (1963 Esti Hírlap jún. 12. C4752, [3]) | a magyar történelem legnagyobb talajjavítási programja még fél évtizedes kort sem ért meg (1967 Kortárs C6884, 810) | [az erdei fák] csak több évtizedes korukban fordulnak termőre (1987 Magyar Nemzet nov. 14. C8362, 10).

1d. ’vhány v. egy évtizede, ill. hosszú ideje, évtizedek óta vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben levő 〈személy, csoport〉’ ❖ Még az éhség és dögvésznél is nagyobb csapások látogatták Szigetet a tűzvészek által, melyek e várost csaknem évtizedes áldozatul látszanak kiszemelni (1863 Vasárnapi Újság C7377, 415) | De ki hatolhat le oda [ti. a bensőbe] egykönnyen, néhány óra alatt, amikor régi ismerőseinket, évtizedes barátainkat sem ismerjük? (1934 Kosztolányi Dezső 9359246, 215) | Knot Frantisek, az üzem néhány évtizedes alkalmazottja, ez idő szerint egyik legkiválóbb mestere (1970 Moyzes Ilona 2042009, 195) | Ma már pont négy évtizedes házasok vagyunk (1993 Nemzeti Sport ápr. 27. C8062, 8) | Rokkantsági nyugdíjas ő is, Julcsi is, miként Julcsi barátja is, aki évtizedes alkoholista (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány(adik) évtized leteltekor bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évtizeddel korábbi 〈esemény〉’ ❖ A budapesti árviz évtizedes napján az emberek imádkozni szoktak, hogy e vizözöni veszedelem többé meg ne történjék (1848 Március Tizenötödike C3027, 108) | [az előadó] miniszterségének első és remélhetőleg nem utolsó évtizedes fordulóján Kálnoky grófot a legszivélyesebben üdvözli (1891 Budapesti Hírlap nov. 21. C4738, 3) | A négy évtizedes évforduló alkalmából a volt ötvennégy iskolatárs közül […] huszonegyen jelentek meg a találkozón (1908 Budapesti Napló jún. 14. C4890, 13) | az Opel finanszírozó cége ugyancsak fél évtizedes születésnapot ül (1997 Figyelő CD2601) | A mostani paksi történetet egy másfél évtizedes esemény felől lehet alaposabban szemlélni (2003 Népszabadság máj. 14. C7851, 12).

2a. ’vmely esemény évfordulója alkalmából egy v. vhány évtized elmúltával rendezett 〈megemlékezés, ünnepség〉’ ❖ (A miniszterelnök kormányelnökségének évtizedes ünnepélye) […] folyó november hó 20·ikén fog megtartatni (1885 Budapesti Hírlap nov. 21 C4732, 10) | [a holland külügyminiszter] borúlátóan nyilatkozott az úgynevezett „európai parlament” két évtizedes ünnepi ülésén […] a nyugateurópai integráció kilátásairól (1969 Magyar Nemzet jan. 5. C4806, 2) | legutóbbi több évtizedes keszthelyi öregdiák-találkozónk baljóslatú mozzanattal zárult (1970 Szerecz Imre CD52).

3. ’vhány v. egy évtizedet kitevő 〈időtartam, időszak stb.〉’ ❖ ezen élet és elmélet tekintetében egyaránt fontossá lett utolsó két évtizedes időkörnek csak legutolsó szakait, jelesül az 1856–1858 években napvilágot látott szakirodalmi jelesb termékeket tűzzük itt rövid ismertető szemlénk tárgyául (1859 Budapesti Szemle C7517, 120) | a Rákóczi-emigratio több évtizedes tartama (1913 Szekfű Gyula 9652001, 88) | tudjuk a történelemből, hogy néha évtizedes korszakok is igen nagy jelentőségre tesznek szert (1934 Budapesti Hírlap szept. 28. C4722, 3) | a két center közötti másfél évtizedes korkülönbség (1998 Nemzeti Sport ápr. 19. C8067, 9).

3a. ’vhány v. egy évtizedig tartó, ennyi évtizednyi időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi évtizeden át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ 13. 293 folyó öl uj csatornákat építtetvén, a meglevőket az évtizedes iszaptól […] nagy költséggel kitisztítottam (1855 Budapesti Hírlap C7813, 894) | hosszas hányatása s évtizedes nélkülözései után az elhelyezkedhetés jótékony lesz vala (1873 Orbán Balázs CD22) | másfél évtizedes báni pályája alatt (1900 Széchy Károly CD55) | [Pekár Dezső] évtizedes mérési tapasztalataira támaszkodva konstruálta meg kis torziós ingáját (1935 RévaiNagyLex. C5717, 680) | Négy évtizedes késéssel jut el a magyar olvasókhoz [Farley] Mowat regénye (1997 Új Könyvek CD29).

3b. (ritk) ’vhány v. egy évtizedre vonatk., szóló’ ❖ Munkaerőt keresek alakuló vállalathoz, évtizedes szerződéssel, havi 200 kezdő fizetéssel (1933 Pesti Hírlap dec. 7. C5681, 18) | az idei előrejelzések „elképesztő”, 16 millió tonnás gabonatermést valószínűsítenek, ami 43 százalékkal haladná meg az évtizedes átlagot (2008 Népszava máj. 10. C7471, 9).

4. (jelző n.) (rég) ’tízéves gyakoriságú, tízévenkénti 〈esemény, járandóság〉’ ❖ Ma tartatott még a sz.-István-társulat évtizedes nagy gyűlése (1858 Budapesti Hírlap okt. 8. C7816, [2]) | Ezen tanszékekkel, ha rendes tanár által töltetnek be, 2000 frtnyi fizetés, 300 frtnyi lakpénz és 300 frtnyi évtizedes fizetési pótlék […] van összekötve (1872 Orvosi Hetilap C8122, 422) | A budapesti egyetem könyvtárigazgatójának évtizedes pótlékát folyósításra ajánlotta a bizottság (1894 Budapesti Hírlap nov. 28. C4741, 3).

5. (jelző n.) (ritk) ’egy adott évtizedet v. évtizednyi időt tekintve kiemelkedő jelentőségű 〈dolog, esemény〉’ ❖ Magyar-olasz [labdarúgó-mérkőzés]: évtizedes esemény[.] Az utóbbi évtized elővételi jegyeladási rekordja már megdőlt (2000 Népszabadság szept. 2. C5833, 1).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

évtizedes melléknév 2B7
1.
Vhány(adik) évtizede (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) levő, létező.
1a.
vhány v. (nagyjából) egy évtizede, ill. hosszú ideje, évtizedek óta (meg)levő, létező
Pórhalminé sokat jelentő komolysággal tevé fel orrára évtizedes szemüvegét
(1842 Athenaeum)
[a vihar] évtizedes sőt százados cser- és tölgyfákat részint tövestül szaggatott ki, részint pedig derekukon kétfelé tört
(1854 Budapesti Hírlap)
érdekes fellapozni [Szabó Lőrinc fordításának] ötödfél évtizedes elődjét
(1923 Görög Imre)
elhelyezkedtek évtizedes törzsasztaluknál
(1933 Kosztolányi Dezső)
alig több mint négy évtizedes cég
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
vhány(adik) v. (nagyjából) egy évtizede, ill. hosszú ideje, évtizedek óta zajló, tartó v. fennálló, érvényben levő, ható
Ha a’ nemzet alig évtizedes haladását élénk figyelemmel vizsgáljuk: látni fogjuk, hogy a’ lefolyt két utólsó országgyülésen […] üdvös intézkedések tétettek
(1841 Pesti Hírlap)
első évtizedes élete [ti. Deák Ferenc kiegyezési tervéé] csak most fogja ujabb tűzpróbáját kiállani
(1876 Fővárosi Lapok)
Általános, az egész világra kiterjedő s minden téren uralkodó, két évtizedes mezőgazdasági válsággal küzd napjainkban az emberiség
(1897 PallasLex.)
ezeken az évtizedes szokásokon már nem lehet itt változtatni
(1927 Kassák Lajos)
nem tudták megszakítani a lila-fehérek hosszú, immár harmadik évtizedes elsőségét
(1982 Népsport jan. 6.)
A [két város közötti] kapcsolatok fél évtizedesek
(1990 Népszabadság máj. 3.)
1c.
az az (élet)kor〉, amelyben vmely személy v. dolog vhány évtizedet betölt, elér
csaknem nyolc és fél évtizedes korban halt meg
(1915 Pesti Hírlap jún. 28.)
azok a hajdani debreceni gyakorlóiskolás diákok, akik mindannyian hét évtizedes életkorba léptünk
(1938 Budapesti Hírlap jún. 19.)
1963-ban érte el a kilenc évtizedes kort városunk: Budapest
(1963 Esti Hírlap jún. 12.)
a magyar történelem legnagyobb talajjavítási programja még fél évtizedes kort sem ért meg
(1967 Kortárs)
[az erdei fák] csak több évtizedes korukban fordulnak termőre
(1987 Magyar Nemzet nov. 14.)
1d.
vhány v. egy évtizede, ill. hosszú ideje, évtizedek óta vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben levő 〈személy, csoport〉
Még az éhség és dögvésznél is nagyobb csapások látogatták Szigetet a tűzvészek által, melyek e várost csaknem évtizedes áldozatul látszanak kiszemelni
(1863 Vasárnapi Újság)
De ki hatolhat le oda [ti. a bensőbe] egykönnyen, néhány óra alatt, amikor régi ismerőseinket, évtizedes barátainkat sem ismerjük?
(1934 Kosztolányi Dezső)
Knot Frantisek, az üzem néhány évtizedes alkalmazottja, ez idő szerint egyik legkiválóbb mestere
(1970 Moyzes Ilona)
Ma már pont négy évtizedes házasok vagyunk
(1993 Nemzeti Sport ápr. 27.)
Rokkantsági nyugdíjas ő is, Julcsi is, miként Julcsi barátja is, aki évtizedes alkoholista
(1995 Magyar Hírlap)
2.
vmely esemény időpontjához képest egy v. vhány(adik) évtized leteltekor bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évtizeddel korábbi 〈esemény〉
A budapesti árviz évtizedes napján az emberek imádkozni szoktak, hogy e vizözöni veszedelem többé meg ne történjék
(1848 Március Tizenötödike)
[az előadó] miniszterségének első és remélhetőleg nem utolsó évtizedes fordulóján Kálnoky grófot a legszivélyesebben üdvözli
(1891 Budapesti Hírlap nov. 21.)
A négy évtizedes évforduló alkalmából a volt ötvennégy iskolatárs közül […] huszonegyen jelentek meg a találkozón
(1908 Budapesti Napló jún. 14.)
az Opel finanszírozó cége ugyancsak fél évtizedes születésnapot ül
(1997 Figyelő)
A mostani paksi történetet egy másfél évtizedes esemény felől lehet alaposabban szemlélni
(2003 Népszabadság máj. 14.)
2a.
vmely esemény évfordulója alkalmából egy v. vhány évtized elmúltával rendezett 〈megemlékezés, ünnepség〉
(A miniszterelnök kormányelnökségének évtizedes ünnepélye) […] folyó november hó 20·ikén fog megtartatni
(1885 Budapesti Hírlap nov. 21)
[a holland külügyminiszter] borúlátóan nyilatkozott az úgynevezett „európai parlament” két évtizedes ünnepi ülésén […] a nyugateurópai integráció kilátásairól
(1969 Magyar Nemzet jan. 5.)
legutóbbi több évtizedes keszthelyi öregdiák-találkozónk baljóslatú mozzanattal zárult
(1970 Szerecz Imre)
3.
vhány v. egy évtizedet kitevő 〈időtartam, időszak stb.〉
ezen élet és elmélet tekintetében egyaránt fontossá lett utolsó két évtizedes időkörnek csak legutolsó szakait, jelesül az 1856–1858 években napvilágot látott szakirodalmi jelesb termékeket tűzzük itt rövid ismertető szemlénk tárgyául
(1859 Budapesti Szemle)
a Rákóczi-emigratio több évtizedes tartama
(1913 Szekfű Gyula)
tudjuk a történelemből, hogy néha évtizedes korszakok is igen nagy jelentőségre tesznek szert
(1934 Budapesti Hírlap szept. 28.)
a két center közötti másfél évtizedes korkülönbség
(1998 Nemzeti Sport ápr. 19.)
3a.
vhány v. egy évtizedig tartó, ennyi évtizednyi időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi évtizeden át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
13. 293 folyó öl uj csatornákat építtetvén, a meglevőket az évtizedes iszaptól […] nagy költséggel kitisztítottam
(1855 Budapesti Hírlap)
hosszas hányatása s évtizedes nélkülözései után az elhelyezkedhetés jótékony lesz vala
(1873 Orbán Balázs)
másfél évtizedes báni pályája alatt
(1900 Széchy Károly)
[Pekár Dezső] évtizedes mérési tapasztalataira támaszkodva konstruálta meg kis torziós ingáját
(1935 RévaiNagyLex.)
Négy évtizedes késéssel jut el a magyar olvasókhoz [Farley] Mowat regénye
(1997 Új Könyvek)
3b. (ritk)
vhány v. egy évtizedre vonatk., szóló
Munkaerőt keresek alakuló vállalathoz, évtizedes szerződéssel, havi 200 kezdő fizetéssel
(1933 Pesti Hírlap dec. 7.)
az idei előrejelzések „elképesztő”, 16 millió tonnás gabonatermést valószínűsítenek, ami 43 százalékkal haladná meg az évtizedes átlagot
(2008 Népszava máj. 10.)
4. (jelző n.) (rég)
tízéves gyakoriságú, tízévenkénti 〈esemény, járandóság〉
Ma tartatott még a sz.Szent-István-társulat évtizedes nagy gyűlése
(1858 Budapesti Hírlap okt. 8.)
Ezen tanszékekkel, ha rendes tanár által töltetnek be, 2000 frtnyiforintnyi fizetés, 300 frtnyiforintnyi lakpénz és 300 frtnyiforintnyi évtizedes fizetési pótlék […] van összekötve
(1872 Orvosi Hetilap)
A budapesti egyetem könyvtárigazgatójának évtizedes pótlékát folyósításra ajánlotta a bizottság
(1894 Budapesti Hírlap nov. 28.)
5. (jelző n.) (ritk)
egy adott évtizedet v. évtizednyi időt tekintve kiemelkedő jelentőségű 〈dolog, esemény〉
Magyar-olasz [labdarúgó-mérkőzés]: évtizedes esemény[.] Az utóbbi évtized elővételi jegyeladási rekordja már megdőlt
(2000 Népszabadság szept. 2.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások