excesszus fn 4A

1. (/Tört v. Jog) ’törvénybe ütköző (erőszakos) cselekedet, kül. szabálysértés v. kihágás’ ❖ mind addig mig a’ földes uraság által a makkolás fel nem szabadíttatik sertéseiket az erdőre bocsátani ne merészellyék. […] Különben az földes uraság által az excessusokhoz képest rendelendő büntetést el nem kerüllik, ugy mint első történetre egy forint, második duplán, harmadikra jószágának elvesztése statuáltatván (1776 A surányi erdők rendtartása 7473001, 312) | Excessusok az volt, hogy […] egy darab az oltáron heverő viasz gyertyát egyik közűlök a’ zsebjébe tett volna, a’ chorusból megszóllittya egy valaki, hogy ne vinnék el a’ szentelt gyertyát, […] de ők elvitték (1809 Sárközy István C2559, 218) | a személyes excessusok a Criminalis Codexre [= büntető törvénykönyvre] halasztatván, az határoztatott, hogy azon kisebb realis excessusokra nézve, mellyekre […] büntetés szabva nincs, duplum legyen a büntetés urra, jobbágyra viszonyosan (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | azon erőszakoskodó excessusok után, amelyeket a budai Szent György-terén a decemberi népgyűlés csőcselékjei maguknak megengedtek (1878 Mikszáth Kálmán CD04).

1a. (kissé rég) ’fellépés a fennálló hatalom ellen, kül. rendzavarás, zavargás, lázadás’ ❖ az udvari párt és a soldateska [= katonarend] természetesen mindent, a minek democrata színe van, szívéből gyűlölnek, s alig várják, hogy egy kis netán támadandó excessus alkalmával az egész democrata fészket széthányhassák (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Ha az egyén, vagy a nemzet ellenszegülésbe, vagy forradalomba menekült, mindig elég erős volt rá a hatalom, hogy vérbe fojtsa az excessust (1930 Móricz Zsigmond CD10) | Az elkeseredés óráról-órára növekszik ebben a proletár városban. Ki tudja, melyik percben robbanhat ki az elkeseredés s a tulfeszített izgalom ma még elkerülhető veszedelmes excesszusokban (1931 Pest megye 2137001, 1).

2. (/vál) ’vmilyen hatalmi helyzettel való visszaélésből eredő túlkapás, önkényeskedés’ ❖ vajjon mi oka annak, hogy az apostoli császár oly nagy méltósággal […] tűri az angol sajtónak excessusait, holott ezek igazi nyársszúrások, míg a piemonti sajtóbökdösések, melyek őt oly nagy haragra csigázzák, comparative igazi bolhacsipések (1857 Széchenyi István CD1501) | a katonai excesszusoknak különösen a [18.] század első felében szokatlanul kiáltó eseteivel találkozunk (1931 Szekfű Gyula CD42) | megmozdultak Klebelsberg intézkedésével szemben az egyetemi ifjúság szélsőjobboldali befolyás alatt álló csoportjai is: már október 18-án Budapesten ismét megkezdődtek a szokásos formában a sorozatos egyetemi „excessusok” (igazoltatások, a zsidó hallgatók erőszakos eltávolítása, inzultálása) (1994 Ladányi Andor CD58).

3. (kissé rég) ’szertelen kicsapongás, kilengés (mint tett v. viselkedés)’ ❖ Professoraim pedig azt hitték, hogy éjjel nappal tanúlok, azzal pedig ditsekedhetem, hogy öt egész esztendő alatt a’ kerítésekbe éjtszaka kétszer, ki pedig tsak egyszer másztam: akkor is tsak csupa negédességből, és semmi excessust nem tsináltam (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 353) | A veres sapkás ifjak többnyire csoportosan jártak fel s alá az utcákon, sétatéreken, s majd mindennap lehetett hallani egy-egy általuk elkövetett új excessus – kicsapongás, inzult, kötekedés, tréfás és nem tréfás csíny és botrány felől (1879 e. Vahot Imre 8502001, 113) | Az a sóhajtás, a melylyel a cigarettát eldobtam, talán bucsu az ifjuságtól, a melynek minden excesszus meg van engedve (1906 Budapesti Hírlap szept. 2. C4694, 2) | egy fényűzésem volt: minden nevezetesebb előadására elmentem a Nemzeti Színháznak. De hogy valami nagyon nagyot ne gondoljon az olvasó, ide írom egy ilyen excesszus költségvetését (1926 Rákosi Jenő 8385007, 134) | Olyan sok excessust csináltam…amennyit csak lehetett…mégis meglehetősen alszom (1943 Bóka László ford.–Széchenyi CD1502).

3a. (kissé rég) ’érzésben, élvezetben, szokásban megnyilvánuló féktelenség, mértéktelenség (mint vmely társadalmi-erkölcsi szabály, tilalom áthágása, megsértése)’ ❖ Én megérdemlem a te haragodat a szerelem excesszusa miatt (1794 k. Csokonai Vitéz Mihály C1328, 616) | Többszörös önfertőzési excessusok után [a beteg] érzékeinek ingerlékenysége oly nagyfokú, hogy visiókat kap, mihelyt csak szemhéjait megmozgatja (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267005, 236) | [vannak családapák, akik] nem dohányoznak, nem isznak, semmi excessus nem terheli lelkiismeretüket és az emberi értelemben vett legszolidabb életet élik (1922 Orvosi Hetilap C8172, 104).

Vö. SzT.; IdSz.

excesszus főnév 4A
1. (/Tört v. Jog)
törvénybe ütköző (erőszakos) cselekedet, kül. szabálysértés v. kihágás
mind addig mig a’ földes uraság által a makkolás fel nem szabadíttatik sertéseiket az erdőre bocsátani ne merészellyék. […] Különben az földes uraság által az excessusokhoz képest rendelendő büntetést el nem kerüllik, ugy mint első történetre egy forint, második duplán, harmadikra jószágának elvesztése statuáltatván
(1776 A surányi erdők rendtartása)
Excessusok az volt, hogy […] egy darab az oltáron heverő viasz gyertyát egyik közűlök a’ zsebjébe tett volna, a’ chorusból megszóllittya egy valaki, hogy ne vinnék el a’ szentelt gyertyát, […] de ők elvitték
(1809 Sárközy István)
a személyes excessusok a Criminalis Codexre [= büntető törvénykönyvre] halasztatván, az határoztatott, hogy azon kisebb realis excessusokra nézve, mellyekre […] büntetés szabva nincs, duplum legyen a büntetés urra, jobbágyra viszonyosan
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
azon erőszakoskodó excessusok után, amelyeket a budai Szent György-terén a decemberi népgyűlés csőcselékjei maguknak megengedtek
(1878 Mikszáth Kálmán)
1a. (kissé rég)
fellépés a fennálló hatalom ellen, kül. rendzavarás, zavargás, lázadás
az udvari párt és a soldateska [= katonarend] természetesen mindent, a minek democrata színe van, szívéből gyűlölnek, s alig várják, hogy egy kis netán támadandó excessus alkalmával az egész democrata fészket széthányhassák
(1848 Kossuth Hírlapja)
Ha az egyén, vagy a nemzet ellenszegülésbe, vagy forradalomba menekült, mindig elég erős volt rá a hatalom, hogy vérbe fojtsa az excessust
(1930 Móricz Zsigmond)
Az elkeseredés óráról-órára növekszik ebben a proletár városban. Ki tudja, melyik percben robbanhat ki az elkeseredés s a tulfeszített izgalom ma még elkerülhető veszedelmes excesszusokban
(1931 Pest megye)
2. (/vál)
vmilyen hatalmi helyzettel való visszaélésből eredő túlkapás, önkényeskedés
vajjon mi oka annak, hogy az apostoli császár oly nagy méltósággal […] tűri az angol sajtónak excessusait, holott ezek igazi nyársszúrások, míg a piemonti sajtóbökdösések, melyek őt oly nagy haragra csigázzák, comparative igazi bolhacsipések
(1857 Széchenyi István)
a katonai excesszusoknak különösen a [18.] század első felében szokatlanul kiáltó eseteivel találkozunk
(1931 Szekfű Gyula)
megmozdultak Klebelsberg intézkedésével szemben az egyetemi ifjúság szélsőjobboldali befolyás alatt álló csoportjai is: már október 18-án Budapesten ismét megkezdődtek a szokásos formában a sorozatos egyetemi „excessusok” (igazoltatások, a zsidó hallgatók erőszakos eltávolítása, inzultálása)
(1994 Ladányi Andor)
3. (kissé rég)
szertelen kicsapongás, kilengés (mint tett v. viselkedés)
Professoraim pedig azt hitték, hogy éjjel nappal tanúlok, azzal pedig ditsekedhetem, hogy öt egész esztendő alatt a’ kerítésekbe éjtszaka kétszer, ki pedig tsak egyszer másztam: akkor is tsak csupa negédességből, és semmi excessust nem tsináltam
(1789 Kazinczy Ferenc)
A veres sapkás ifjak többnyire csoportosan jártak fel s alá az utcákon, sétatéreken, s majd mindennap lehetett hallani egy-egy általuk elkövetett új excessus – kicsapongás, inzult, kötekedés, tréfás és nem tréfás csíny és botrány felől
(1879 e. Vahot Imre)
Az a sóhajtás, a melylyel a cigarettát eldobtam, talán bucsu az ifjuságtól, a melynek minden excesszus meg van engedve
(1906 Budapesti Hírlap szept. 2.)
egy fényűzésem volt: minden nevezetesebb előadására elmentem a Nemzeti Színháznak. De hogy valami nagyon nagyot ne gondoljon az olvasó, ide írom egy ilyen excesszus költségvetését
(1926 Rákosi Jenő)
Olyan sok excessust csináltam…amennyit csak lehetett…mégis meglehetősen alszom
(1943 Bóka László ford.Széchenyi)
3a. (kissé rég)
érzésben, élvezetben, szokásban megnyilvánuló féktelenség, mértéktelenség (mint vmely társadalmi-erkölcsi szabály, tilalom áthágása, megsértése)
Én megérdemlem a te haragodat a szerelem excesszusa miatt
(1794 k. Csokonai Vitéz Mihály)
Többszörös önfertőzési excessusok után [a beteg] érzékeinek ingerlékenysége oly nagyfokú, hogy visiókat kap, mihelyt csak szemhéjait megmozgatja
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
[vannak családapák, akik] nem dohányoznak, nem isznak, semmi excessus nem terheli lelkiismeretüket és az emberi értelemben vett legszolidabb életet élik
(1922 Orvosi Hetilap)
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások