exkommunikál ts ige 1a

1. (Vall) ’〈egyháztagot, csoportot, közösséget egyházi büntetésként:〉 Isten népének, gyülekezetének vmely közösségéből időlegesen v. végleg kizár, kiközösít’ ❖ [a] Pientzai és Chláſi Püspököket a’ magok nyakaſságokért és viſzſzás értelmekért exkommunikálták (1787 Magyar Kurír C0312, 404) | Hogyan lesz az evangeliom embere, a ki megbocsát, a törvény emberévé, a ki büntet? az egyház feje, mely az eretnekeket excommunicálja, az állam fejévé, mely a lelkiismeret szabadságát oltalmazza? (1881 Kossuth Lajos CD32) | [a janzenisták a] pápát fejöknek nem ismerik el s aki aztán ezen egyháztestet természetesen exkommunikálta (1895 PallasLex. CD02) | [Alfred Loisyt] az egyházból exkommunikálták (1915 RévaiNagyLex. C5708, 826) | A mexikói egyház exkommunikálta az abortuszt megszavazó politikusokat (2007 Népszabadság máj. 10. C7855, 10).

1a. (rég) ’〈vmely (kisebb) egyházi közösség〉 elutasít(va kiközösít) vkit, nem vállalva vele közösséget’ ❖ Az evangélista számára a zsidók főként a jeruzsálemi hatóságokat (1,19-22), s a Jézust elutasító, a keresztyénekké lett zsidókat exkommunikáló (9,22) közösséget jelentette (1995 BibliaiLex. CD1207) | Az egész gyülekezet közösítse ki (exkommunikálja) a szóban forgó bűnöst (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (vál) ’〈vmely cselekedet, megnyilvánulás, adottság stb. miatt〉 a társadalmi élet vmely területéről, közösségéből kirekeszt, kizár vkit, ill. 〈vmely tulajdonsága miatt〉 fennmaradásában (meg)gátol, es. megszüntet vmit vki, vmi’ ❖ Kegyed exkommunikálva van a kormány által, s ezért levelet póstán nem kaphat, mert úgy hallom, nem adják azt kézre (1836 Deák Ferenc CD51) | A hatalmasok kitalálták a trafikot, a názárénusok pedig kitalálták azt, hogy nem szabad pipázni. A mi hitünk exkommunikálja a dohányt (1867 Jókai Mór CD18) | azon nem régmúlt idők társadalmai, birtak azon erkölcsi és anyagi erővel, hogy a társadalom utóbb jelzett tagjait [ti. az erkölcstelen személyeket] kiküszöbölték, excommunikálták (1883 Ercsey Sándor C1619, 210) | a mostani viszonyok formálisan exkommunikálják a községi választásokból az igazi független elemeket (1902 Budapesti Napló márc. 7. C4884, 3) | [Arthur] Koestler (és elvbarátai) úgy vélik, hogy a magyar kommunista párt József Attilát életében „exkommunikálta” (kiközösítette), halála után „kanonizálja” (1963 Vértes György C0234, 1573).

Sz: exkommunikálás.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, exkommunikált, exkommunikáltatik; IdSz.

exkommunikál tárgyas ige 1a
1. (Vall)
〈egyháztagot, csoportot, közösséget egyházi büntetésként:〉 Isten népének, gyülekezetének vmely közösségéből időlegesen v. végleg kizár, kiközösít
[a] Pientzai és Chláſi Püspököket a’ magok nyakaſságokért és viſzſzás értelmekért exkommunikálták
(1787 Magyar Kurír)
Hogyan lesz az evangeliom embere, a ki megbocsát, a törvény emberévé, a ki büntet? az egyház feje, mely az eretnekeket excommunicálja, az állam fejévé, mely a lelkiismeret szabadságát oltalmazza?
(1881 Kossuth Lajos)
[a janzenisták a] pápát fejöknek nem ismerik el s aki aztán ezen egyháztestet természetesen exkommunikálta
(1895 PallasLex.)
[Alfred Loisyt] az egyházból exkommunikálták
(1915 RévaiNagyLex.)
A mexikói egyház exkommunikálta az abortuszt megszavazó politikusokat
(2007 Népszabadság máj. 10.)
1a. (rég)
〈vmely (kisebb) egyházi közösség〉 elutasít(va kiközösít) vkit, nem vállalva vele közösséget
Az evangélista számára a zsidók főként a jeruzsálemi hatóságokat (1,19-22), s a Jézust elutasító, a keresztyénekké lett zsidókat exkommunikáló (9,22) közösséget jelentette
(1995 BibliaiLex.)
Az egész gyülekezet közösítse ki (exkommunikálja) a szóban forgó bűnöst
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (vál)
〈vmely cselekedet, megnyilvánulás, adottság stb. miatt〉 a társadalmi élet vmely területéről, közösségéből kirekeszt, kizár vkit, ill. 〈vmely tulajdonsága miatt〉 fennmaradásában (meg)gátol, es. megszüntet vmit vki, vmi
Kegyed exkommunikálva van a kormány által, s ezért levelet póstán nem kaphat, mert úgy hallom, nem adják azt kézre
(1836 Deák Ferenc)
A hatalmasok kitalálták a trafikot, a názárénusok pedig kitalálták azt, hogy nem szabad pipázni. A mi hitünk exkommunikálja a dohányt
(1867 Jókai Mór)
azon nem régmúlt idők társadalmai, birtak azon erkölcsi és anyagi erővel, hogy a társadalom utóbb jelzett tagjait [ti. az erkölcstelen személyeket] kiküszöbölték, excommunikálták
(1883 Ercsey Sándor)
a mostani viszonyok formálisan exkommunikálják a községi választásokból az igazi független elemeket
(1902 Budapesti Napló márc. 7.)
[Arthur] Koestler (és elvbarátai) úgy vélik, hogy a magyar kommunista párt József Attilát életében „exkommunikálta” (kiközösítette), halála után „kanonizálja”
(1963 Vértes György)
Sz: exkommunikálás
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, exkommunikált, exkommunikáltatik; IdSz.

Beállítások