exkommunikáció fn 1A

1. (Vall) ’〈kül. a keresztény egyházi bíráskodásban:〉 Isten népének, gyülekezetének közösségéből történő súlyosabb v. enyhébb következményekkel járó kirekesztés, kiközösítés, kiátkozás’ ❖ nem tudom, mellyik Sixtus Pápának excommunicatióját olvastam Benczur Professornak régiségei között, mellyel valami Lőkös Kállait excommunicált (1792 Kazinczy Ferenc C2555, 277) | [Mária Terézia] eltiltotta a papoknak az eddigi szokás szerint krajczárokat szedni a gyónásnál, eltiltotta nekik az excommunicatiót a világi hatóság hozzájárulása nélkűl (1891 Marczali Henrik CD55) | Horváth Jánost házasságáért az egyház kitagadván, addig könyörgött Mártonnak, hogy mentené meg az excommunicatiotól, a míg attól – az érsek közbenjárásával – szerencsésen megszabaditotta (1911 Veress Endre CD55) | [Az eretnekség] egyházi büntetése a tettleges nagyobb exkommunikáció, papi személyeknél […] hivatalvesztés és egyházi javadalmakra való örökös képtelenség (1912 RévaiNagyLex. C5702, 635) | A személy exkommunikációját tovább súlyosbította a „hely kiátkozása” (interdictum locale), amely azt jelentette, hogy a községben, városban, vidéken, ahol tartózkodik, tilos a szentségek kiszolgálása, ott egyházi szertartással temetés nem végezhető, házasság nem köthető, az oltáriszentség kiszolgálása korlátozott, csupán keresztelésre és gyónásra kerülhet sor (1995 Bitskey István CD17).

2. (vál) ’vmely közösségből való eltávolítás, kizárás, kiközösítés, ill. közösségtől való elszigetelés’ ❖ Marokaj Tsászár két pártos fiainak exkommunikátziója (1788 Magyar Merkurius C0340, 14) | Lehetséges a társadalmi exkommunikációt végrehajtani azon egyéneken és családaikon, kik uzsorával foglalkoznak (1879 Pesti Hírlap márc. 4. C5627, 1) | Akkor állott volna elő az osztályharc veszélye […], ha a miniszterelnök ur azt a közvetitő szerepet, amelyre őt állása kötelezi és mély államférfiui belátása képesiti, magától ellökvén, az exkommunikációk terére lépett volna, melyet ha ma az agráriusokkal, ugy holnap a […] merkantilistákkal szemben kellett volna kimondania (1901 Pesti Hírlap szept. 23. C5649, 4) | Trianon revíziójának eszményével akkor előállni, amikor […] a bűntudatos (?) Nyugatnak ez épp hogy púp volna a hátán, „segítsége” pedig csakis újabb politikai és gazdasági exkommunikáció lehetne (1997 Magyar Hírlap CD09) | a nagyhatalmak egyre határozottabban kezdtek fellépni egy, a kis nemzeteket összefogó egységes gazdasági blokk kialakítása mellett, és a jóindulatukat minden körülmények között megőrizni igyekvő Beneš ezért ajánlatosnak tartotta, hogy hivatalosan is felsorakoztassa érveit Magyarország de facto exkommunikációjának igazolására (1999 Romsics Gergely CD58).

Vö. IdSz. exkommunikáció · exkommunikálás; ÉKsz.².

exkommunikáció főnév 1A
1. (Vall)
〈kül. a keresztény egyházi bíráskodásban:〉 Isten népének, gyülekezetének közösségéből történő súlyosabb v. enyhébb következményekkel járó kirekesztés, kiközösítés, kiátkozás
nem tudom, mellyik Sixtus Pápának excommunicatióját olvastam Benczur Professornak régiségei között, mellyel valami Lőkös Kállait excommunicált
(1792 Kazinczy Ferenc)
[Mária Terézia] eltiltotta a papoknak az eddigi szokás szerint krajczárokat szedni a gyónásnál, eltiltotta nekik az excommunicatiót a világi hatóság hozzájárulása nélkűl
(1891 Marczali Henrik)
Horváth Jánost házasságáért az egyház kitagadván, addig könyörgött Mártonnak, hogy mentené meg az excommunicatiotól, a míg attól – az érsek közbenjárásával – szerencsésen megszabaditotta
(1911 Veress Endre)
[Az eretnekség] egyházi büntetése a tettleges nagyobb exkommunikáció, papi személyeknél […] hivatalvesztés és egyházi javadalmakra való örökös képtelenség
(1912 RévaiNagyLex.)
A személy exkommunikációját tovább súlyosbította a „hely kiátkozása” (interdictum locale), amely azt jelentette, hogy a községben, városban, vidéken, ahol tartózkodik, tilos a szentségek kiszolgálása, ott egyházi szertartással temetés nem végezhető, házasság nem köthető, az oltáriszentség kiszolgálása korlátozott, csupán keresztelésre és gyónásra kerülhet sor
(1995 Bitskey István)
2. (vál)
vmely közösségből való eltávolítás, kizárás, kiközösítés, ill. közösségtől való elszigetelés
Marokaj Tsászár két pártos fiainak exkommunikátziója
(1788 Magyar Merkurius)
Lehetséges a társadalmi exkommunikációt végrehajtani azon egyéneken és családaikon, kik uzsorával foglalkoznak
(1879 Pesti Hírlap márc. 4.)
Akkor állott volna elő az osztályharc veszélye […], ha a miniszterelnök ur azt a közvetitő szerepet, amelyre őt állása kötelezi és mély államférfiui belátása képesiti, magától ellökvén, az exkommunikációk terére lépett volna, melyet ha ma az agráriusokkal, ugy holnap a […] merkantilistákkal szemben kellett volna kimondania
(1901 Pesti Hírlap szept. 23.)
Trianon revíziójának eszményével akkor előállni, amikor […] a bűntudatos (?) Nyugatnak ez épp hogy púp volna a hátán, „segítsége” pedig csakis újabb politikai és gazdasági exkommunikáció lehetne
(1997 Magyar Hírlap)
a nagyhatalmak egyre határozottabban kezdtek fellépni egy, a kis nemzeteket összefogó egységes gazdasági blokk kialakítása mellett, és a jóindulatukat minden körülmények között megőrizni igyekvő Beneš ezért ajánlatosnak tartotta, hogy hivatalosan is felsorakoztassa érveit Magyarország de facto exkommunikációjának igazolására
(1999 Romsics Gergely)
Vö. IdSz. exkommunikáció · exkommunikálás; ÉKsz.²

Beállítások