exlex mn és fn 3B

I. mn

1. (Jog) ’hatályos költségvetés(i törvény) nélküli 〈közjogi helyzet, állapot v. kormányzás〉’ ❖ [a képviselőházban 824 beadvány] a költségvetési fölhatalmazás nélkül való, exlex kormányzást támadja meg (1899 Budapesti Hírlap márc. 14. C4746, 2) | az exlex állapot az 1910. évi adókivetést amugy is késlelteti és emiatt technikailag is lehetetlen az adóreformnak a törvényben kitüzött időre való életbeléptetése (1910 Pesti Hírlap febr. 19. C5658, 16) | Ha az uj költségvetési év első napjáig sem a költségvetési törvény, sem a rendkívüli felhatalmazást tartalmazó törvény nem jön létre, ex-lex állapot következik be (1949 Füzéry Lajos et al. C5267, 16) | az ellenzéknek az obstrukcióval tulajdonképpen az volt a célja, hogy január 1. után a kormánynak ne legyen felhatalmazása a költségvetés vezetésére, beálljon az ún. „exlex” állapot, amit az ellenzék az alkotmányosság felfüggesztésének igyekezett feltüntetni (1997 Szalai Miklós² CD58).

1a. (Jog v. Pol is) ’normatív szabályozást igénylő, de (hatályos jog)szabályokkal nem rendezett v. azokkal ellentétes 〈(közjogi) helyzet (időszaka)〉’ ❖ [a törvényjavaslat kiterjesztése megszüntette volna] a mostani exlex állapotot (1883 Budapesti Hírlap dec. 2. C4730, 2) | Helyesírás-történetünknek ebben a kissé „exlex” időszakában kezdi meg nyelvészeti munkásságát Szarvas Gábor (1974 Szemere Gyula C6025, 258) | a sajtó szférájában sajtószabadság címen amúgy is anarchia tenyészik, exlex állapot (1990 Szilágyi István² 2001040, 95) | [Kínában az 1930-as években] a kis vörös körzetek egyelőre fennálltak, s a forradalom résztvevői lassan hozzászoktak ehhez az exlex helyzethez (1994 Polonyi Péter CD17) | A sokéves „ex lex” állapot, a teljes szabályozatlanság és az ellenőrzés hiánya elszabadult, sőt elvadult, kaotikus viszonyokhoz vezetett a természetgyógyászat területén (1998 Természet Világa CD50).

1b. (Pol) ’törvényes, ill. működőképes államhatalom nélküli, anarchikus 〈közállapot〉’ ❖ a nagyrészt a fehérekhez húzó kubányi meg tyereki kozákok, kihasználva az exlex helyzetet, a hegyi bandák üldözése címén sorra megrohanták a csecsen és ingus aulokat (1995 Magyar Hírlap CD09) | Tansu Ciller török kormányfő nemzetközi megoldást sürgetett, amely megakadályozná, hogy a lázadók kiaknázzák az 1991-es öböl-háború után kialakult exlex állapotot Észak-Irakban (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az sem vitatható, hogy [az 1956-os forradalomban] az exlex állapot – mint a történelem során annyiszor – a felelőtlen romboláson, a könnyű szerzésen túl, óhatatlanul felszabadított bizonyos embertelen, megtorló ösztönöket is (1998 Orbán Sándor CD58).

2. (vál) ’törvényen kívül helyezett, azon kívül álló v. nem törvényesített 〈személy, csoport v. közösség (tagja)〉, ill. ilyen személyt, csoportot stb. jellemző 〈társadalmi helyzet〉’ ❖ Olaszország az anglikán egyházat adoptálta. Ezáltal hetvennégyezer abbate [= abbé], szerzetes és tertiárius, huszonhatezer apáca lett exlex állapotba téve (1872–1874 Jókai Mór CD18) | ez az egész színpadi társadalom, ez az exlex osztály, amit semmi törvény nem reguláz, egymás között mily összetartó (1895 Jókai Mór CD18) | az exlex polgárok, a kiknek semmi joguk az államban nincs (1899 Budapesti Hírlap febr. 6. C4746, 1) | [Németh Lászlót] a Fővárosi Bíróság – első fokú – végzése kvázi megerősítette tisztségében, májusi (!) megválasztása óta még mindig nem tevékenykedhet teljes jogkörrel. […] Öt hónapja exlex elnök... (2006 Népszabadság okt. 25. C7854, 26).

II. fn

1. (Jog) ’hatályos költségvetési törvény nélküli közjogi helyzet, ill. annak időszaka’ ❖ A Tisza-lex nem úgy fogadtatott a közvéleményben, mint gondoltuk. Remegés fogta el az idegesebb közvéleményt, az idegeset, tehát a felszínen levőt, s ennélfogva a döntőt az ex lex-re (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | A költségvetésen kivüli állapot során sok zavart okozott némelyik állami adóhivatalnak abbeli törvénytelen eljárása, hogy az ex-lex dacára is be akarta hajtani, vagy tényleg be is hajtotta az adót (1903 Zemplén 2117001, 3) | Az obstrukciók ideje alatt állt be ez az exlex nálunk több ízben, amikor az obstrukció lehetetlenné tette a költségvetés megszavazását (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 246) | Exlex akkor következik be, mikor a kormány törvényes felhatalmazás nélkül költi az ország pénzét (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 129).

1a. (Tört is) ’normatív szabályozást igénylő, de hatályos jogszabályokkal nem rendezett v. azokkal ellentétes közjogi helyzet, ill. annak időszaka’ ❖ Mához egy hétre ismét szaporodni fog egygyel az exlexek száma: törvényen kivüli állapotba jutunk a kvóta ügyében is (1905 Budapesti Hírlap jún. 2. C4693, 3) | 1949-től 1958-ig a választási bíráskodás jogilag ex-lex-ben volt, hiszen ez 1945: VIII. tc. e tekintetben számos olyan rendelkezést tartalmazott – pl. többpártrendszert föltételezett –, amelyek az akkori választások (1949, 1953) alkalmával már gyakorlatilag nem léteztek (1989 Ruszoly József 2015042, 59).

2. (kissé rég) ’törvényen kívül helyezett, ill. azon kívül álló személy’ ❖ Társaim, minthogy sem publikusok, sem logikusok nem voltak, s magokat exlexeknek tekinthették, kártyázással s dorbézolással tölték idejeket (1817 Kazinczy Ferenc 7163004, 70) | Ex lex (lat.), aki törvényen kivül helyeztetvén, jogvédelemben egyáltalán nem részesül (1894 PallasLex. CD02) | [Pázmány Péter Kalauzában] elitéli azokat, akik exlexeknek – azaz olyanoknak vélvén magukat, akikre a törvény nem kötelez – szabadon vétkeznek (1934 Pesti Hírlap ápr. 1. C5682, 46).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

exlex melléknév és főnév 3B
I. melléknév
1. (Jog)
hatályos költségvetés(i törvény) nélküli 〈közjogi helyzet, állapot v. kormányzás〉
[a képviselőházban 824 beadvány] a költségvetési fölhatalmazás nélkül való, exlex kormányzást támadja meg
(1899 Budapesti Hírlap márc. 14.)
az exlex állapot az 1910. évi adókivetést amugy is késlelteti és emiatt technikailag is lehetetlen az adóreformnak a törvényben kitüzött időre való életbeléptetése
(1910 Pesti Hírlap febr. 19.)
Ha az uj költségvetési év első napjáig sem a költségvetési törvény, sem a rendkívüli felhatalmazást tartalmazó törvény nem jön létre, ex-lex állapot következik be
(1949 Füzéry Lajos et al.)
az ellenzéknek az obstrukcióval tulajdonképpen az volt a célja, hogy január 1. után a kormánynak ne legyen felhatalmazása a költségvetés vezetésére, beálljon az ún.úgynevezettexlex” állapot, amit az ellenzék az alkotmányosság felfüggesztésének igyekezett feltüntetni
(1997 Szalai Miklós²)
1a. (Jog v. Pol is)
normatív szabályozást igénylő, de (hatályos jog)szabályokkal nem rendezett v. azokkal ellentétes (közjogi) helyzet (időszaka)
[a törvényjavaslat kiterjesztése megszüntette volna] a mostani exlex állapotot
(1883 Budapesti Hírlap dec. 2.)
Helyesírás-történetünknek ebben a kissé „exlex” időszakában kezdi meg nyelvészeti munkásságát Szarvas Gábor
(1974 Szemere Gyula)
a sajtó szférájában sajtószabadság címen amúgy is anarchia tenyészik, exlex állapot
(1990 Szilágyi István²)
[Kínában az 1930-as években] a kis vörös körzetek egyelőre fennálltak, s a forradalom résztvevői lassan hozzászoktak ehhez az exlex helyzethez
(1994 Polonyi Péter)
A sokéves „ex lex” állapot, a teljes szabályozatlanság és az ellenőrzés hiánya elszabadult, sőt elvadult, kaotikus viszonyokhoz vezetett a természetgyógyászat területén
(1998 Természet Világa)
1b. (Pol)
törvényes, ill. működőképes államhatalom nélküli, anarchikus 〈közállapot〉
a nagyrészt a fehérekhez húzó kubányi meg tyereki kozákok, kihasználva az exlex helyzetet, a hegyi bandák üldözése címén sorra megrohanták a csecsen és ingus aulokat
(1995 Magyar Hírlap)
Tansu Ciller török kormányfő nemzetközi megoldást sürgetett, amely megakadályozná, hogy a lázadók kiaknázzák az 1991-es öböl-háború után kialakult exlex állapotot Észak-Irakban
(1995 Magyar Hírlap)
Az sem vitatható, hogy [az 1956-os forradalomban] az exlex állapot – mint a történelem során annyiszor – a felelőtlen romboláson, a könnyű szerzésen túl, óhatatlanul felszabadított bizonyos embertelen, megtorló ösztönöket is
(1998 Orbán Sándor)
2. (vál)
törvényen kívül helyezett, azon kívül álló v. nem törvényesített 〈személy, csoport v. közösség (tagja), ill. ilyen személyt, csoportot stb. jellemző 〈társadalmi helyzet〉
Olaszország az anglikán egyházat adoptálta. Ezáltal hetvennégyezer abbate [= abbé], szerzetes és tertiárius, huszonhatezer apáca lett exlex állapotba téve
(1872–1874 Jókai Mór)
ez az egész színpadi társadalom, ez az exlex osztály, amit semmi törvény nem reguláz, egymás között mily összetartó
(1895 Jókai Mór)
az exlex polgárok, a kiknek semmi joguk az államban nincs
(1899 Budapesti Hírlap febr. 6.)
[Németh Lászlót] a Fővárosi Bíróság – első fokú – végzése kvázi megerősítette tisztségében, májusi (!) megválasztása óta még mindig nem tevékenykedhet teljes jogkörrel. […] Öt hónapja exlex elnök...
(2006 Népszabadság okt. 25.)
II. főnév
1. (Jog)
hatályos költségvetési törvény nélküli közjogi helyzet, ill. annak időszaka
A Tisza-lex nem úgy fogadtatott a közvéleményben, mint gondoltuk. Remegés fogta el az idegesebb közvéleményt, az idegeset, tehát a felszínen levőt, s ennélfogva a döntőt az ex lex-re
(1898 Mikszáth Kálmán)
A költségvetésen kivüli állapot során sok zavart okozott némelyik állami adóhivatalnak abbeli törvénytelen eljárása, hogy az ex-lex dacára is be akarta hajtani, vagy tényleg be is hajtotta az adót
(1903 Zemplén)
Az obstrukciók ideje alatt állt be ez az exlex nálunk több ízben, amikor az obstrukció lehetetlenné tette a költségvetés megszavazását
(1926 TolnaiÚjLex.)
Exlex akkor következik be, mikor a kormány törvényes felhatalmazás nélkül költi az ország pénzét
(1939 Herczeg Ferenc)
1a. (Tört is)
normatív szabályozást igénylő, de hatályos jogszabályokkal nem rendezett v. azokkal ellentétes közjogi helyzet, ill. annak időszaka
Mához egy hétre ismét szaporodni fog egygyel az exlexek száma: törvényen kivüli állapotba jutunk a kvóta ügyében is
(1905 Budapesti Hírlap jún. 2.)
1949-től 1958-ig a választási bíráskodás jogilag ex-lex-ben volt, hiszen ez 1945: VIII. tc.törvénycikk e tekintetben számos olyan rendelkezést tartalmazott – pl.például többpártrendszert föltételezett –, amelyek az akkori választások (1949, 1953) alkalmával már gyakorlatilag nem léteztek
(1989 Ruszoly József)
2. (kissé rég)
törvényen kívül helyezett, ill. azon kívül álló személy
Társaim, minthogy sem publikusok, sem logikusok nem voltak, s magokat exlexeknek tekinthették, kártyázással s dorbézolással tölték idejeket
(1817 Kazinczy Ferenc)
Ex lex (lat.latin), aki törvényen kivül helyeztetvén, jogvédelemben egyáltalán nem részesül
(1894 PallasLex.)
[Pázmány Péter Kalauzában] elitéli azokat, akik exlexeknek – azaz olyanoknak vélvén magukat, akikre a törvény nem kötelez – szabadon vétkeznek
(1934 Pesti Hírlap ápr. 1.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások