expeditor fn 4A

1. (rég, hiv) ’küldemények terjesztését, kiküldését, továbbítását, ill. kikézbesítését hivatásszerűen végző személy’ ❖ December’ végeig mind ide fel leheſſen az el pénz. Ezt, hogy meg leſſz ok vetetlen, már meg-is igértük, kivánsága ſzerént, a’ Postán lév Expeditornak (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 557) | „[…] az ujság expeditora vagyok.” ’Expeditor?’ „Igen, valamennyi ujság az én kezemen megy keresztül.” ’Valóban?’ „Mind a két városban én hordozom ki az ujságot.” (1844 Pesti Divatlap C5834, 236) | Csodálkozunk, hogy Volf úr nem hozta föl a szedőt is, aki a bírálatot kiszedte, a korrektort, aki kijavította, […] az expeditort, aki szétküldte s az olvasót, aki el merte olvasni (1879 Gyulai Pál C1989, 312) | [Heim Péter] 1854-ben a postai pályára lépett mint kiadó (expeditor) a bánát-komlósi postahivatalnál (1896 Magyar írók élete CD27) | Levéltáros és ekszpeditor kerestetik azonnali belépésre részvénytársasághoz (1904 Budapesti Hírlap okt. 26. C4692, 27) | kár volt a szegény nyomdászokért is, akik kiszedték ezeket a mondatokat, az expeditorokért, ezekért a derék, hasznos emberekért, akik elküldik az újságot vagy könyvet – a postásokért, akik ráérő idejükben kénytelenek elolvasni a rossz írók mondatait… (1925–1927 Krúdy Gyula CD54).

2. (hiv/Tört) ’előterjesztett ügyekről v. kérelmekről szóló döntések előkészítését, ill. azoknak az ügyfelekkel hivatalos formában való közlését végző magas rangú tisztviselő’ ❖ A’ Kintstárra ügyel F Szék (Thesaurariatus), bé-ltetett már  Felsége által. A’ Tagok érdemes neveik így következnek: Kintstartó, Báró Bánffy Farkas. […] Registrátor, és Expeditor Vass Farkas Úr (1792 Magyar Hírmondó C5809, 350) | Gonzaga egy másik lényeges újításként a pápai iratok kiállítását előkészítő szentszéki hivatalban, a Dataria Apostolicán spanyol mintára egy olyan állás létesítésének ötletét vetette fel, amelyet kizárólag császári alattvaló tölthetne be […]. A császári expeditor működésének megkönnyítésére az uralkodó rendelje el, hogy a megkerülésével megszerzett pápai iratok érvénytelenek országai területén (2000 Tusor Péter CD58).

2a. (rég, Jog) ’peres iratokat előkészítő, fogalmazói v. más feladatokat ellátó igazságügyi alkalmazott’ ❖ Expeditor: Felſzegi György Úr. Concipiſták: Dóſa Jósef Ur, Dántzkay Jósef Úr (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 283) | [Kossuth] Pestre jött juratusnak, először Vécsy szeptemvir, később Szentandrási Horváth Tamás királyi táblai biró mellé, kinek „expeditora” volt; az expeditor készitette a periratokból a kivonatot, amelynek alapján a biró referált (1883 Fővárosi Lapok C8099, 877).

ÖU: posta~.

Sz: expeditori, expeditorság.

Vö. SzT.; IdSz.

expeditor főnév 4A
1. (rég, hiv)
küldemények terjesztését, kiküldését, továbbítását, ill. kikézbesítését hivatásszerűen végző személy
December’ végeig mind ide fel leheſſen az el pénz. Ezt, hogy meg leſſz ok vetetlen, már meg-is igértük, kivánsága ſzerént, a’ Postán lév Expeditornak
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[…] az ujság expeditora vagyok.” ’Expeditor?’ „Igen, valamennyi ujság az én kezemen megy keresztül.” ’Valóban?’ „Mind a két városban én hordozom ki az ujságot.”
(1844 Pesti Divatlap)
Csodálkozunk, hogy Volf úr nem hozta föl a szedőt is, aki a bírálatot kiszedte, a korrektort, aki kijavította, […] az expeditort, aki szétküldte s az olvasót, aki el merte olvasni
(1879 Gyulai Pál)
[Heim Péter] 1854-ben a postai pályára lépett mint kiadó (expeditor) a bánát-komlósi postahivatalnál
(1896 Magyar írók élete)
Levéltáros és ekszpeditor kerestetik azonnali belépésre részvénytársasághoz
(1904 Budapesti Hírlap okt. 26.)
kár volt a szegény nyomdászokért is, akik kiszedték ezeket a mondatokat, az expeditorokért, ezekért a derék, hasznos emberekért, akik elküldik az újságot vagy könyvet – a postásokért, akik ráérő idejükben kénytelenek elolvasni a rossz írók mondatait…
(1925–1927 Krúdy Gyula)
2. (hiv/Tört)
előterjesztett ügyekről v. kérelmekről szóló döntések előkészítését, ill. azoknak az ügyfelekkel hivatalos formában való közlését végző magas rangú tisztviselő
A’ Kintstárra ügyel F Szék (Thesaurariatus), bé-ltetett már  Felsége által. A’ Tagok érdemes neveik így következnek: Kintstartó, Báró Bánffy Farkas. […] Registrátor, és Expeditor Vass Farkas Úr
(1792 Magyar Hírmondó)
Gonzaga egy másik lényeges újításként a pápai iratok kiállítását előkészítő szentszéki hivatalban, a Dataria Apostolicán spanyol mintára egy olyan állás létesítésének ötletét vetette fel, amelyet kizárólag császári alattvaló tölthetne be […]. A császári expeditor működésének megkönnyítésére az uralkodó rendelje el, hogy a megkerülésével megszerzett pápai iratok érvénytelenek országai területén
(2000 Tusor Péter)
2a. (rég, Jog)
peres iratokat előkészítő, fogalmazói v. más feladatokat ellátó igazságügyi alkalmazott
Expeditor: Felſzegi György Úr. Concipiſták: Dóſa Jósef Ur, Dántzkay Jósef Úr
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[Kossuth] Pestre jött juratusnak, először Vécsy szeptemvir, később Szentandrási Horváth Tamás királyi táblai biró mellé, kinek „expeditora” volt; az expeditor készitette a periratokból a kivonatot, amelynek alapján a biró referált
(1883 Fővárosi Lapok)
ÖU: postaexpeditor
Sz: expeditori, expeditorság
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások