expediál ts ige 1a

1. (tárgy n. is) (Ker, hiv) ’〈levelet, iratot, árut stb.〉 a rendeltetési helyére (el)küld, továbbít, ill. eljuttat, kézbesít (vhova v. vkihez)’ ❖ [a tudósítást] magam kezeimmel rakám és expediálám minden Olvasóihoz a’ Kurirnak (1789 Magyar Kurír C0315, 506) | kérd meg azokat, kik expediálják leveleidet, lennének pontosabbak mint voltak eddig (1850 Teleki László² 8473012, 61) | Posta utján csak 2 üveg expediáltatik egyszerre (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Osztályoznunk és expediálnunk is kell. Hiszen a megrendelő sem valami ritkán jelentkező „kis maszek”, hanem az állami konfekció-kereskedelem (1958 Magyar Nemzet márc. 7. C0354, 4) | az amerikai matematikai folyóiratokat Pólya expediálta (1995 Természet Világa CD50) | 1865–1866-ban a Bicskei járás öt mezővárosa közül Martonvásár a legkisebb. Van viszont naponta kétszer expediáló postahivatala (2000 Hornyák Mária CD36).

2. (kissé rég, tréf is) ’útnak indít, (el)küld v. meneszt vkit (vhova v. vhonnan)’ ❖ Levelem meg-adó Jánoſt per Expreſſum [= sürgősen] kéntelenittettem Miskoltzra expediálnom (1775 Klein Efraim 7106008, 127) | [Wesselényi] Kovács Lajost expediálja Erdélybe, […] hogy személyesen szóljon Dózsa Elekkel (1837 Kossuth Lajos CD32) | Mondtam a majornénak, hogy vagy avangeiroztassa a vén zászlótartót, vagy expediálja más ezredhez (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102002, 347) | Wallenstein, a mint tudva van, megmérgezett fekete retekkel expediálta Zrinyit a más világra (1881 Kossuth Lajos CD32) | [Vak Bottyán] augusztus 13.-án titkon valami megbízott emberét expediálta talán Simontornyára, fegyverre szólító, s biztató nyilt-levelekkel a dunántúliakhoz (1941 Bánlaky József CD16) | [a kormányellenes transzparenst felemelő] ifjakat a rendőrség expediálta a helyszínről (1996 Magyar Nemzet ápr. 20. C8371, 12).

3. (kissé rég) ’〈okiratot〉 megfogalmaz v. kiállít, ill. 〈jogszabályt, utasítást〉 hivatalosan kihirdet’ ❖ [a Tudományok Társasága] Engel Christián Urat […] Décember’ 2-dikánn expediáltatott Diploma által, a’ maga Correspondens tagjává tette (1797 Bécsi Magyar Merkurius C0346, 1562) | eggy Requisitoriumra van szükségem a’ Szepesi Káptalanhoz. Valamelly Protonotáriusnál méltóztassék nekem eggy ollyat expediáltatni, ’s haladék nélkül postán hozzám küldeni, mert e’ nélkül a’ Prokátorok nem dolgozhatnak (1820 Kazinczy Ferenc C2570, 4) | naponként százezer pátenst expediálhatnánk (1857 Széchenyi István C3885, 109) | A cancellaria említett fölterjesztésére jún. 16-án íratott és 23-án expediáltatott a következő legfelsőbb végzés (1891 Kazinczy Ferenc levelezése C2555, 595) | A helytartótanács fontosabb politikai jelentéseit Ferdinánd titkos tanácsával beszélteti meg, ennek határozata szerint expediáltatja az udvarában levő magyar alkancellár által rendeleteit (1928 Szekfű Gyula CD42).

3a. (rég) ’〈eljárást〉 kezdeményez v. végrehajt, 〈hivatalos ügyet〉 elintéz, ill. 〈kérelmet〉 jóváhagy’ ❖ Dienes Öcsém eggy Processust expediáltatott a’ Nadányi dologban Kazinczy Péternének számára (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 202) | csak azon ügyek maradtak hátra, vagy estek oublietbe [= feledésbe], melyeket expediáltatni nem akart (1857 Széchenyi István CD1501) | Megérkezik a Nádor Pozsonyba 3 óra 10 perc alatt. A híd [ti. a Lánchíd ügye] végképpen átmegy, este expediáltatik (1978 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502).

4. (rég, ritk) ’〈szállítóeszközt, ill. árut, állatot v. állatszállítmányt〉 vámhatáron átenged’ ❖ a’ keresked, és kls Orſzági Poſta ſzekereket a’ Szélly Harmintzadokon tsak nappal lehet expediálni (1788 Harmincadi rendtartás C2813, b2[r]) | a’ Lovakat, ſzarvas, és másféle marhákot-is, egyedül a’ Sertéſeket ki-vévén, mellyeket az Harmintzadi Tiſztek, tsak abban a’ ſzámban, mellyben az adott Paſſusban, mint tulajdon ſzükségekre bé-hajtatandók, ki-tétettek, Szabadoſan expediállyák (1788 Harmincadi rendtartás C2813, Yy[1r]).

ÖU: be~, el~, fel~, haza~, ki~.

Sz: expediálás, expediálódik.

Vö. ÉrtSz.; TESz. expedíció; ÉKsz.; SzT. ~, expediálhat, expediált, expediáltat, expediáltathatik, expediáltatik, expediáltatott; IdSz.

expediál tárgyas ige 1a
1. (tárgy n. is) (Ker, hiv)
〈levelet, iratot, árut stb.〉 a rendeltetési helyére (el)küld, továbbít, ill. eljuttat, kézbesít (vhova v. vkihez)
[a tudósítást] magam kezeimmel rakám és expediálám minden Olvasóihoz a’ Kurirnak
(1789 Magyar Kurír)
kérd meg azokat, kik expediálják leveleidet, lennének pontosabbak mint voltak eddig
(1850 Teleki László²)
Posta utján csak 2 üveg expediáltatik egyszerre
(1860 Vasárnapi Újság)
Osztályoznunk és expediálnunk is kell. Hiszen a megrendelő sem valami ritkán jelentkező „kis maszek”, hanem az állami konfekció-kereskedelem
(1958 Magyar Nemzet márc. 7.)
az amerikai matematikai folyóiratokat Pólya expediálta
(1995 Természet Világa)
1865–1866-ban a Bicskei járás öt mezővárosa közül Martonvásár a legkisebb. Van viszont naponta kétszer expediáló postahivatala
(2000 Hornyák Mária)
2. (kissé rég, tréf is)
útnak indít, (el)küld v. meneszt vkit (vhova v. vhonnan)
Levelem meg-adó Jánoſt per Expreſſum [= sürgősen] kéntelenittettem Miskoltzra expediálnom
(1775 Klein Efraim)
[Wesselényi] Kovács Lajost expediálja Erdélybe, […] hogy személyesen szóljon Dózsa Elekkel
(1837 Kossuth Lajos)
Mondtam a majornénak, hogy vagy avangeiroztassa a vén zászlótartót, vagy expediálja más ezredhez
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Wallenstein, a mint tudva van, megmérgezett fekete retekkel expediálta Zrinyit a más világra
(1881 Kossuth Lajos)
[Vak Bottyán] augusztus 13.-án titkon valami megbízott emberét expediálta talán Simontornyára, fegyverre szólító, s biztató nyilt-levelekkel a dunántúliakhoz
(1941 Bánlaky József)
[a kormányellenes transzparenst felemelő] ifjakat a rendőrség expediálta a helyszínről
(1996 Magyar Nemzet ápr. 20.)
3. (kissé rég)
〈okiratot〉 megfogalmaz v. kiállít, ill. 〈jogszabályt, utasítást〉 hivatalosan kihirdet
[a Tudományok Társasága] Engel Christián Urat […] Décember’ 2-dikánn expediáltatott Diploma által, a’ maga Correspondens tagjává tette
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
eggy Requisitoriumra van szükségem a’ Szepesi Káptalanhoz. Valamelly Protonotáriusnál méltóztassék nekem eggy ollyat expediáltatni, ’s haladék nélkül postán hozzám küldeni, mert e’ nélkül a’ Prokátorok nem dolgozhatnak
(1820 Kazinczy Ferenc)
naponként százezer pátenst expediálhatnánk
(1857 Széchenyi István)
A cancellaria említett fölterjesztésére jún.június 16-án íratott és 23-án expediáltatott a következő legfelsőbb végzés
(1891 Kazinczy Ferenc levelezése)
A helytartótanács fontosabb politikai jelentéseit Ferdinánd titkos tanácsával beszélteti meg, ennek határozata szerint expediáltatja az udvarában levő magyar alkancellár által rendeleteit
(1928 Szekfű Gyula)
3a. (rég)
〈eljárást〉 kezdeményez v. végrehajt, 〈hivatalos ügyet〉 elintéz, ill. 〈kérelmet〉 jóváhagy
Dienes Öcsém eggy Processust expediáltatott a’ Nadányi dologban Kazinczy Péternének számára
(1807 Kazinczy Ferenc)
csak azon ügyek maradtak hátra, vagy estek oublietbe [= feledésbe], melyeket expediáltatni nem akart
(1857 Széchenyi István)
Megérkezik a Nádor Pozsonyba 3 óra 10 perc alatt. A híd [ti. a Lánchíd ügye] végképpen átmegy, este expediáltatik
(1978 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
4. (rég, ritk)
〈szállítóeszközt, ill. árut, állatot v. állatszállítmányt〉 vámhatáron átenged
a’ keresked, és kls Orſzági Poſta ſzekereket a’ Szélly Harmintzadokon tsak nappal lehet expediálni
(1788 Harmincadi rendtartás)
a’ Lovakat, ſzarvas, és másféle marhákot-is, egyedül a’ Sertéſeket ki-vévén, mellyeket az Harmintzadi Tiſztek, tsak abban a’ ſzámban, mellyben az adott Paſſusban, mint tulajdon ſzükségekre bé-hajtatandók, ki-tétettek, Szabadoſan expediállyák
(1788 Harmincadi rendtartás)
ÖU: beexpediál, elexpediál, felexpediál, hazaexpediál, kiexpediál
Sz: expediálás, expediálódik
Vö. ÉrtSz.; TESz. expedíció; ÉKsz.; SzT. ~, expediálhat, expediált, expediáltat, expediáltathatik, expediáltatik, expediáltatott; IdSz.

Beállítások