explicite hsz 0 (vál)

(Tud) ’〈az implicitével szemben is:〉 egyértelműen, félreérthetetlenül, világosan’ ❖ a’ Túdósok, azt explicite észrevehették, hogy a megesmerettehetség , és az akarattehetség közt, a’ természet bölts Ura, még egy közbenjáró tehetséget is alkatott az emberben, t. i. az érzéklettehetséget (1828 Tudományos Gyűjtemény C5614, 108) | A csalatkozhatatlanság kiterjed az explicite v. implicite kinyilatkoztatott hitbeli és erkölcsi igazságokra vagy velük összefüggő tudományos nézetekre (1893 PallasLex. CD02) | A modern lírával kapcsolatban nem merül fel explicite ugyanez a gondolat, voltaképp azonban József Attila máig utoléretlenül valósította meg a modern világ és az igazi költőiség szintézisét (1972 Mészáros Vilma 2018017, 499) | Explicite dualista álláspontot képviselők persze nem fogják ezeket a definíciókat elfogadni oly értelemben, hogy azok tartalmazhatnák a psycho-neurális rendszer egészét magukba foglaló alapképzeteket (1982 Szentágothai János 2029005, 554) | Kérem képviselőtársamat, jelezze, hogy egyetért-e a bizottsági jelentéssel. […] Elnézést, Elnök Úr, hogy ezt explicite talán nem tettem meg (1991 Országgyűlési Napló CD62) | Victor Ciorbea volt, aki a demokratákat explicite is megvádolta azzal, hogy a nemzeti vagyont saját klientúrájuknak próbálják átjátszani (1998 Magyar Hírlap CD09).

a. (ritk) ’ténylegesen, ill. kifejezetten’ ❖ A tanórákon explicite Petőfi tájverseinek tárgyalásakor vetődik fel [ti. az ember és a táj viszonyának kérdése] (1972 Bécsy Tamás 2018009, 429) | A hiányzó pénzt a költségvetés pótolja úgy, hogy kölcsönt vesz fel a hitelpiacon, magyarán egy explicite érvényesíthető kötvényt bocsát ki (2000 Magyar Hírlap CD09) | [Csaba László közgazdász] könyvében explicite csak néhány helyen olvashatjuk Keynes nevét, ott is nem túl lényeges kontextusokban, de ami még fontosabb, mindenféle kritika nélkül (2010 Móczár József 3227001, 326).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

explicite határozószó 0 (vál)
(Tud)
〈az implicitével szemben is:〉 egyértelműen, félreérthetetlenül, világosan
a’ Túdósok, azt explicite észrevehették, hogy a megesmerettehetség , és az akarattehetség közt, a’ természet bölts Ura, még egy közbenjáró tehetséget is alkatott az emberben, t. i.tudniillik az érzéklettehetséget
(1828 Tudományos Gyűjtemény)
A csalatkozhatatlanság kiterjed az explicite v.vagy implicite kinyilatkoztatott hitbeli és erkölcsi igazságokra vagy velük összefüggő tudományos nézetekre
(1893 PallasLex.)
A modern lírával kapcsolatban nem merül fel explicite ugyanez a gondolat, voltaképp azonban József Attila máig utoléretlenül valósította meg a modern világ és az igazi költőiség szintézisét
(1972 Mészáros Vilma)
Explicite dualista álláspontot képviselők persze nem fogják ezeket a definíciókat elfogadni oly értelemben, hogy azok tartalmazhatnák a psycho-neurális rendszer egészét magukba foglaló alapképzeteket
(1982 Szentágothai János)
Kérem képviselőtársamat, jelezze, hogy egyetért-e a bizottsági jelentéssel. […] Elnézést, Elnök Úr, hogy ezt explicite talán nem tettem meg
(1991 Országgyűlési Napló)
Victor Ciorbea volt, aki a demokratákat explicite is megvádolta azzal, hogy a nemzeti vagyont saját klientúrájuknak próbálják átjátszani
(1998 Magyar Hírlap)
a. (ritk)
ténylegesen, ill. kifejezetten
A tanórákon explicite Petőfi tájverseinek tárgyalásakor vetődik fel [ti. az ember és a táj viszonyának kérdése]
(1972 Bécsy Tamás)
A hiányzó pénzt a költségvetés pótolja úgy, hogy kölcsönt vesz fel a hitelpiacon, magyarán egy explicite érvényesíthető kötvényt bocsát ki
(2000 Magyar Hírlap)
[Csaba László közgazdász] könyvében explicite csak néhány helyen olvashatjuk Keynes nevét, ott is nem túl lényeges kontextusokban, de ami még fontosabb, mindenféle kritika nélkül
(2010 Móczár József)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások