explicit mn és hsz 

I. mn 12B7

1. ’〈gyakr. az implicittel szemben:〉 egyértelmű(en fogalmazott), félreérthetetlen, világos 〈megnyilvánulás, közlés, dolog stb.〉, ill. azt eredményező 〈módszer, eljárás〉’ ❖ [ez a gondolat] Lorentz munkáiban többé-kevésbé explicit formában megtalálható (1956 Magyar Tudomány C5235, 17) | a tudósoknak szükségük van annak a tézisnek az explicitebb megfogalmazására, hogy miképpen „tudat” az agy (1982 Szegedi Péter ford.–Bunge 2029004, 541) | A sorok közötti olvasás csak akkor jogos, ha a szerző explicit kijelentéseinek a körültekintő végiggondolásából indulunk ki (1990 Lánczi András ford.–Strauss 2004010, 461) | A most megjelent, anonim kis füzet […] elavult, illetve megbízhatatlan forrásanyagra támaszkodik, számos explicit tévedést hirdet (2000 Új Könyvek CD29) | A válaszoló utas dohányzó fülkében ül, válaszával azt szeretné explicit módon közölni, hogy ő nem dohányzik, implicit módon pedig azt kívánja sugallni, hogy bár dohányzó a fülke, vagyis nem tilos benne a dohányzás, nem örülne annak, ha a fülkében dohányoznának (2006 Németh T. Enikő 3177001, 226).

2. ’〈gyakr. az implicittel szemben:〉 valóságos, valódi, tényleges(en érvényesülő)’ ❖ az „alkalmazott” jelzőnek a foglalkozási ág [ti. alkalmazott matematikus] elnevezésében való explicit szerepeltetése feleslegessé vált, különösen, mivel az számos félreértés forrása (1961 Rényi Alfréd C7351, 597) | A nyugdíjreform tulajdonképpen nem tesz mást, mint azt, hogy ezeket az implicit követeléseket explicitre váltja (1998 Magyar Hírlap CD09) | a magánosítás kiterjesztése további (talán ideiglenes) adóemeléseket és explicit adósságnövekedést vonna maga után, évtizedekig tartó erősebb állami beavatkozást váltva ki (1998 Figyelő CD2601) | Úgy tesz, mint aki csak fonákjáról szemléli a világot, magát sem kímélve beszél, miközben minden versének van – olykor explicit, olykor implicit – sztorija, epikus motívuma (2000 Új Könyvek CD29).

2a. (ritk) ’célirányos, megfontolt, tudatos 〈cselekvés, intézkedés, döntés〉’ ❖ a logika és az irodalomelmélet eszközei egyaránt sokat finomodtak az első explicit kísérlet óta (1980 Bernáth Árpád–Csúri Károly 2030041, 25) | Az ellentmondást áthidaló jogi fikció szerint az Európai Unió törvényei és rendelkezései nem önmaguk révén, hanem az 1972. évi törvény révén érvényesek Nagy-Britanniában. Azok érvénytelenítéséhez a parlamentnek az 1972-es törvényt kellene explicit törvénnyel visszavonnia (1997 Lojkó Miklós CD17) | a bankok és egyéb pénzintézetek […] görgethették veszteségeiket, mígnem ennek hatása elérte azt a szintet, ahol az állam kénytelen volt explicit konszolidációs tervvel előállni (1998 Figyelő CD2601).

2b. (Pszich) ’〈a múltban elsajátított tudás előhívásának típusára vonatkoztatva:〉 tudatos 〈emlékezés, emlékezet, memória〉’ ❖ meg kell különböztetni az implicit és az explicit emlékezetet. Az előbbi esetén csak a viselkedésben és reakciókban tükröződő nem tudatos változásokról van szó, míg az utóbbiban a tények és események tudatos előhívására is képes a vizsgált egyén (1995 Orvosi Hetilap C8241, 2356) | az irodalmi adatok szerint pánikbetegségben rosszabb a testi veszélyeztetettséget jelentő szavakra az explicit memória (szavak emlékezetből való felidézése), mint az egészségesekben (1996 Orvosi Hetilap C8242, 494) | Az explicit emlékezés a tudatos, élményekben megnyilvánuló emlékezeti formát jelenti (1997 PedagógiaiLex. C6809, 362) | Evolúciós szempontból a szabályok világa inkább a készségekhez, a [mentális] szótár világa pedig inkább az explicit emlékezet rendszeréhez áll közel, különböző és egymást kiegészítő adaptív előnyökkel (2005 Pléh Csaba–Lukács Ágnes C8625, 64).

3. ’kendőzetlen, tabuk nélküli 〈tartalom, kül. kép, film〉’ ❖ nemcsak az amerikai életérzést dicsőítő képsorok hullottak el a keleti vágószobákban, de az erőszak (Kelet-)Európában túlzónak tartott explicit képei is (1995 Népszava dec. 28. C7460, 6) | megengedhető-e szexuálisan explicit, valamint kegyeletsértő vagy éppenséggel gyomorfelfordítóan undorító tárgyak közszemlére tétele (1997 Magyar Hírlap CD09) | [az X kategóriába sorolás] azt jelenti, hogy a korhatár bizottság szerint a mű szélsőségesen és indokolatlanul erőszakos – nem is mellékesen, ebbe a kategóriába tartoznak az explicit pornográf filmek is (2008 Népszabadság jan. 26. C7856, 9).

II. hsz 0 (sajtó)

’egyértelműen, félreérthetetlenül, ill. világosan’ ❖ a törvényjavaslat explicit csak azt mondja ki, hogy a munkáltatónak elő kell segítenie a közalkalmazottnak a munkakörével összefüggő képzésben történő részvételét (1992 Országgyűlési Napló CD62) | elhibázott a gazdaságpolitikai koncepció az előző években is, és természetesen 1997-re nézve is; ezt explicit Kádár Béla mondja ki minden vitában, de implicit kimondta a Fidesz, és kimondta az MDF is (1996 Országgyűlési Napló CD62) | Molnár – amennyire ki lehet venni – nem mondja ki ugyan explicit a fegyvertartási kötöttségek liberalizálását, de nem lehet nem ezt érteni alatta (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

explicit melléknév és határozószó
I. melléknév 12B7
1.
〈gyakr. az implicittel szemben:〉 egyértelmű(en fogalmazott), félreérthetetlen, világos 〈megnyilvánulás, közlés, dolog stb.〉, ill. azt eredményező 〈módszer, eljárás〉
[ez a gondolat] Lorentz munkáiban többé-kevésbé explicit formában megtalálható
(1956 Magyar Tudomány)
a tudósoknak szükségük van annak a tézisnek az explicitebb megfogalmazására, hogy miképpen „tudat” az agy
(1982 Szegedi Péter ford.Bunge)
A sorok közötti olvasás csak akkor jogos, ha a szerző explicit kijelentéseinek a körültekintő végiggondolásából indulunk ki
(1990 Lánczi András ford.Strauss)
A most megjelent, anonim kis füzet […] elavult, illetve megbízhatatlan forrásanyagra támaszkodik, számos explicit tévedést hirdet
(2000 Új Könyvek)
A válaszoló utas dohányzó fülkében ül, válaszával azt szeretné explicit módon közölni, hogy ő nem dohányzik, implicit módon pedig azt kívánja sugallni, hogy bár dohányzó a fülke, vagyis nem tilos benne a dohányzás, nem örülne annak, ha a fülkében dohányoznának
(2006 Németh T. Enikő)
2.
〈gyakr. az implicittel szemben:〉 valóságos, valódi, tényleges(en érvényesülő)
az „alkalmazott” jelzőnek a foglalkozási ág [ti. alkalmazott matematikus] elnevezésében való explicit szerepeltetése feleslegessé vált, különösen, mivel az számos félreértés forrása
(1961 Rényi Alfréd)
A nyugdíjreform tulajdonképpen nem tesz mást, mint azt, hogy ezeket az implicit követeléseket explicitre váltja
(1998 Magyar Hírlap)
a magánosítás kiterjesztése további (talán ideiglenes) adóemeléseket és explicit adósságnövekedést vonna maga után, évtizedekig tartó erősebb állami beavatkozást váltva ki
(1998 Figyelő)
Úgy tesz, mint aki csak fonákjáról szemléli a világot, magát sem kímélve beszél, miközben minden versének van – olykor explicit, olykor implicit – sztorija, epikus motívuma
(2000 Új Könyvek)
2a. (ritk)
célirányos, megfontolt, tudatos 〈cselekvés, intézkedés, döntés〉
a logika és az irodalomelmélet eszközei egyaránt sokat finomodtak az első explicit kísérlet óta
(1980 Bernáth Árpád–Csúri Károly)
Az ellentmondást áthidaló jogi fikció szerint az Európai Unió törvényei és rendelkezései nem önmaguk révén, hanem az 1972. évi törvény révén érvényesek Nagy-Britanniában. Azok érvénytelenítéséhez a parlamentnek az 1972-es törvényt kellene explicit törvénnyel visszavonnia
(1997 Lojkó Miklós)
a bankok és egyéb pénzintézetek […] görgethették veszteségeiket, mígnem ennek hatása elérte azt a szintet, ahol az állam kénytelen volt explicit konszolidációs tervvel előállni
(1998 Figyelő)
2b. (Pszich)
〈a múltban elsajátított tudás előhívásának típusára vonatkoztatva:〉 tudatos 〈emlékezés, emlékezet, memória〉
meg kell különböztetni az implicit és az explicit emlékezetet. Az előbbi esetén csak a viselkedésben és reakciókban tükröződő nem tudatos változásokról van szó, míg az utóbbiban a tények és események tudatos előhívására is képes a vizsgált egyén
(1995 Orvosi Hetilap)
az irodalmi adatok szerint pánikbetegségben rosszabb a testi veszélyeztetettséget jelentő szavakra az explicit memória (szavak emlékezetből való felidézése), mint az egészségesekben
(1996 Orvosi Hetilap)
Az explicit emlékezés a tudatos, élményekben megnyilvánuló emlékezeti formát jelenti
(1997 PedagógiaiLex.)
Evolúciós szempontból a szabályok világa inkább a készségekhez, a [mentális] szótár világa pedig inkább az explicit emlékezet rendszeréhez áll közel, különböző és egymást kiegészítő adaptív előnyökkel
(2005 Pléh Csaba–Lukács Ágnes)
3.
kendőzetlen, tabuk nélküli 〈tartalom, kül. kép, film〉
nemcsak az amerikai életérzést dicsőítő képsorok hullottak el a keleti vágószobákban, de az erőszak (Kelet-)Európában túlzónak tartott explicit képei is
(1995 Népszava dec. 28.)
megengedhető-e szexuálisan explicit, valamint kegyeletsértő vagy éppenséggel gyomorfelfordítóan undorító tárgyak közszemlére tétele
(1997 Magyar Hírlap)
[az X kategóriába sorolás] azt jelenti, hogy a korhatár bizottság szerint a mű szélsőségesen és indokolatlanul erőszakos – nem is mellékesen, ebbe a kategóriába tartoznak az explicit pornográf filmek is
(2008 Népszabadság jan. 26.)
II. határozószó 0 (sajtó)
egyértelműen, félreérthetetlenül, ill. világosan
a törvényjavaslat explicit csak azt mondja ki, hogy a munkáltatónak elő kell segítenie a közalkalmazottnak a munkakörével összefüggő képzésben történő részvételét
(1992 Országgyűlési Napló)
elhibázott a gazdaságpolitikai koncepció az előző években is, és természetesen 1997-re nézve is; ezt explicit Kádár Béla mondja ki minden vitában, de implicit kimondta a Fidesz, és kimondta az MDFMagyar Demokrata Fórum is
(1996 Országgyűlési Napló)
Molnár – amennyire ki lehet venni – nem mondja ki ugyan explicit a fegyvertartási kötöttségek liberalizálását, de nem lehet nem ezt érteni alatta
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások