explozív mn 12A5

1. (Tud) ’fizikai v. kémiai hatásra felrobbanó 〈anyag〉, ill. ilyen anyagra jellemző 〈tulajdonság〉’ ❖ E testek mind explosiv testek. Első helyen közöttük a lőport említem fel, melyet mindenki eléggé ismer (1872 Lengyel Béla¹ C7896, 445) | [a klórdioxid] rendkivül exploziv gáz, amely káliumklorátból tömény kénsav hatására képződik (1895 PallasLex. CD02) | Perklórsav (hiperklórsav v. felklórsav) a klór savai között a legállandóbb, a kálium sójából kénsavval való óvatos desztilláció útján állítható elő. […] Vizes oldatban állandó, vízmentesen exploziv (1914 RévaiNagyLex. C5707, 751) | exploziv anyaggal töltött tartányból (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 99) | jó esélyt látok arra, hogy az explozív tulajdonságok a gyújtástól függően javulhatnak; az iniciálgyújtóval kapott eredményeket messze túlszárnyalhatja pl. egy azid-tetriles gyújtóval történő robbantás (1995 Természet Világa CD50).

1a. ’robbanással v. robbanásokkal járó 〈természeti jelenség〉’ ❖ „explosiv” vulkáni működést (1876 Természettudományi Közlöny C7900, 367) | Exploziv vulkáni kitörések alkalmával nagymennyiségű, az explozióktól finomra zúzott kőzet- (láva-)törmelék is dobatik ki, mely azután mint hamueső ismét lehull a föld szinére (1913 RévaiNagyLex. C5705, 451) | E vulkáni szerkezetek többsége egyrészt váltakozó kiömléses (effúzív) és robbanásos (explozív) működéssel, másrészt a kitörési fázisok között a lejtőket felépítő vulkáni anyag […] lemosásával (törmelékárak, laharok) jött létre (1997 Magyarország földje CD05) | A kisméretű explozív vulkáni aktivitás elsősorban a bazaltvulkanizmushoz köthető (1997 Természet Világa CD50).

2. (Orvos) ’rövid idő alatt v. hirtelen, robbanásszerűen végbemenő 〈folyamat〉, ill. vmely jelenség, tünet heveny, lökésszerű kitörése’ ❖ Adat a vörös vérsejtek explosiv megszaporodásának kérdéséhez magas fekvésű helyeken (1899 Magyar írók élete CD27) | Két hét óta explosiv hányás, szemmel látható soványodás (1917 Orvosi Hetilap C8167, 527) | A járvány explosiv kitörése (1925 Orvosi Hetilap C8175, 55) | Vírus-vizsgálatok szerint a járványt elsősorban A2 typusú Hongkong vírus okozta és azt explosiv terjedés jellemezte; egyidőben, hirtelen, nagyszámú esetet észleltek hasonló tünetekkel (1970 Orvosi Hetilap C8216, 2857) | a direkt kontaktus a HIV fertőzöttek között drámai és explosiv tbc járványokat eredményezett (1993 Orvosi Hetilap C8239, 2843).

2a. (rég, vál) ’robbanásszerű változásokkal járó 〈időszak, folyamat stb.〉’ ❖ [a külföldi piacok] exploziv áremelkedése (1901 Pesti Hírlap júl. 24. C5649, 10) | A francia forradalom exploziv kezdete a Rousseau jegyében meginduló átmeneti korszaknak (1912 Szabó Dezső 9623021, 131) | nincs termékenyebb és öntudatosabb korszaka az írói léleknek, mint a huszadik és harmincadik életév között. Nincs extenzivebb és explozivabb (1917 Babits Mihály 9014159, 249) | az evolúciós fejlődés két szélsőség között mozog, az egyik a legkisebb eltérésekben nyilvánul meg, a másik a hirtelen, explozív változásokban jut kifejezésre (1937 Pongrácz Sándor C7962, 58).

3. (rég, ritk) ’energikus, tüzes, lobbanékony 〈lelki alkat〉’ ❖ Katának nem mestersége, nem foglalkozása a dühösség, csak a természete hirtelen, felfortyanó, exploziv s elragadja őt (1888 Budapesti Hírlap okt. 11. C4735, 3) | Goldmark nagy muzsikus volt, tudás, invenció dolgában az elsők közé számítódik, de nem volt explozív személyiség, nem döntött falakat, nem tűzött ki se önmaga se mások elé jelszavakat (1915 Bálint Aladár CD10).

4. (Nyelvt) ’a beszédképző szervek alkotta zár felpattanásával képzett 〈mássalhangzó〉, ill. az ilyen hangra jellemző 〈ejtésmód〉’ ❖ a magyar szókezdő s palatalis spiransnak az ugor nyelvekben majd [...] az explosiv előhanggal megsürűdött č (magy. cs) felel meg (1874 Budenz József C5941, [433]) | Az ablaküvegre eső hópelyhek halkan ismétlődő pettyenéseit bámulatos finomsággal utánozzák a p…p…b…b… (explosiv) mássalhangzók (1922 Bebesi István C5979, 51) | Az explozív mássalhangzók közül például az orkhoni feliratokban szó elején csak a b, t és k hangok állhatnak, ugyanígy a magyar nyelv bolgár jövevényszavaiban (barom, bocsát, bölcs, – tanú, tinó, tükör, – kapu, korsó, köd stb.) (1972 Németh Gyula CD30) | a (pap) szótagban az első (p) „explozív” ejtésű (2006 Siptár Péter C7186, 408).

Vö. ÉrtSz.; IdSz.

explozív melléknév 12A5
1. (Tud)
fizikai v. kémiai hatásra felrobbanó 〈anyag〉, ill. ilyen anyagra jellemző 〈tulajdonság〉
E testek mind explosiv testek. Első helyen közöttük a lőport említem fel, melyet mindenki eléggé ismer
(1872 Lengyel Béla¹)
[a klórdioxid] rendkivül exploziv gáz, amely káliumklorátból tömény kénsav hatására képződik
(1895 PallasLex.)
Perklórsav (hiperklórsav v.vagy felklórsav) a klór savai között a legállandóbb, a kálium sójából kénsavval való óvatos desztilláció útján állítható elő. […] Vizes oldatban állandó, vízmentesen exploziv
(1914 RévaiNagyLex.)
exploziv anyaggal töltött tartányból
(1930 TolnaiÚjLex.)
jó esélyt látok arra, hogy az explozív tulajdonságok a gyújtástól függően javulhatnak; az iniciálgyújtóval kapott eredményeket messze túlszárnyalhatja pl.például egy azid-tetriles gyújtóval történő robbantás
(1995 Természet Világa)
1a.
robbanással v. robbanásokkal járó 〈természeti jelenség〉
explosiv” vulkáni működést
(1876 Természettudományi Közlöny)
Exploziv vulkáni kitörések alkalmával nagymennyiségű, az explozióktól finomra zúzott kőzet- (láva-)törmelék is dobatik ki, mely azután mint hamueső ismét lehull a föld szinére
(1913 RévaiNagyLex.)
E vulkáni szerkezetek többsége egyrészt váltakozó kiömléses (effúzív) és robbanásos (explozív) működéssel, másrészt a kitörési fázisok között a lejtőket felépítő vulkáni anyag […] lemosásával (törmelékárak, laharok) jött létre
(1997 Magyarország földje)
A kisméretű explozív vulkáni aktivitás elsősorban a bazaltvulkanizmushoz köthető
(1997 Természet Világa)
2. (Orvos)
rövid idő alatt v. hirtelen, robbanásszerűen végbemenő 〈folyamat〉, ill. vmely jelenség, tünet heveny, lökésszerű kitörése
Adat a vörös vérsejtek explosiv megszaporodásának kérdéséhez magas fekvésű helyeken
(1899 Magyar írók élete)
Két hét óta explosiv hányás, szemmel látható soványodás
(1917 Orvosi Hetilap)
A járvány explosiv kitörése
(1925 Orvosi Hetilap)
Vírus-vizsgálatok szerint a járványt elsősorban A2 typusú Hongkong vírus okozta és azt explosiv terjedés jellemezte; egyidőben, hirtelen, nagyszámú esetet észleltek hasonló tünetekkel
(1970 Orvosi Hetilap)
a direkt kontaktus a HIVhuman immunodeficiency virus ’emberi immunhiányos vírus’ fertőzöttek között drámai és explosiv tbctuberkulózis járványokat eredményezett
(1993 Orvosi Hetilap)
2a. (rég, vál)
robbanásszerű változásokkal járó 〈időszak, folyamat stb.〉
[a külföldi piacok] exploziv áremelkedése
(1901 Pesti Hírlap júl. 24.)
A francia forradalom exploziv kezdete a Rousseau jegyében meginduló átmeneti korszaknak
(1912 Szabó Dezső)
nincs termékenyebb és öntudatosabb korszaka az írói léleknek, mint a huszadik és harmincadik életév között. Nincs extenzivebb és explozivabb
(1917 Babits Mihály)
az evolúciós fejlődés két szélsőség között mozog, az egyik a legkisebb eltérésekben nyilvánul meg, a másik a hirtelen, explozív változásokban jut kifejezésre
(1937 Pongrácz Sándor)
3. (rég, ritk)
energikus, tüzes, lobbanékony 〈lelki alkat〉
Katának nem mestersége, nem foglalkozása a dühösség, csak a természete hirtelen, felfortyanó, exploziv s elragadja őt
(1888 Budapesti Hírlap okt. 11.)
Goldmark nagy muzsikus volt, tudás, invenció dolgában az elsők közé számítódik, de nem volt explozív személyiség, nem döntött falakat, nem tűzött ki se önmaga se mások elé jelszavakat
(1915 Bálint Aladár)
4. (Nyelvt)
a beszédképző szervek alkotta zár felpattanásával képzett 〈mássalhangzó〉, ill. az ilyen hangra jellemző 〈ejtésmód〉
a magyar szókezdő s palatalis spiransnak az ugor nyelvekben majd [...] az explosiv előhanggal megsürűdött č (magy.magyar cs) felel meg
(1874 Budenz József)
Az ablaküvegre eső hópelyhek halkan ismétlődő pettyenéseit bámulatos finomsággal utánozzák a p…p…b…b… (explosiv) mássalhangzók
(1922 Bebesi István)
Az explozív mássalhangzók közül például az orkhoni feliratokban szó elején csak a b, t és k hangok állhatnak, ugyanígy a magyar nyelv bolgár jövevényszavaiban (barom, bocsát, bölcs, – tanú, tinó, tükör, – kapu, korsó, köd stb.s a többi)
(1972 Németh Gyula)
a (pap) szótagban az első (p) „explozív” ejtésű
(2006 Siptár Péter)
Vö. ÉrtSz.; IdSz.

Beállítások