explozíva fn 6A (Nyelvt)

’a beszédképző szervek alkotta zár felpattanásával képzett mássalhangzó, zárhang’ ❖ egy gyönge, mintegy redukált dentális explosiva lép az ugynevezett sziszegő hangok elé, úgy hogy aztán sz, s, z-ből cz, cs, dz [lesz] (1877 Simonyi Zsigmond C5944, 447) | agygya ebből ad-ja, a dentalis explosiva és a palatalis spirans közelebb jut egymáshoz, az explosiva helyét változtatja, a spirans pedig a képzés módját s lesz mindkettőből palatalis explosiva (1895 Balassa József 8407008, 48) | rögtönzött, ritmikusan pattogó, értelmetlen szótagokban az emberi hangok igen széles skálája érvényesül a különböző fajtájú és dinamikájú explozíváktól az orr- és torokhangokon keresztül a csettintő hangokig (1977 NéprajziLex. CD47) | Vörösmarty egyre inkább a hanghatásos megoldások irányában mozog, s így a lágyabb hangzású zuhog helyett inkább a keményebb, zakatolóbb, „jégverésesebb”, explozívákkal teli zokog ige mellett köt ki (1987–1988 Martinkó András 2019005, 632).

Vö. IdSz.

explozíva főnév 6A (Nyelvt)
a beszédképző szervek alkotta zár felpattanásával képzett mássalhangzó, zárhang
egy gyönge, mintegy redukált dentális explosiva lép az ugynevezett sziszegő hangok elé, úgy hogy aztán sz, s, z-ből cz, cs, dz [lesz]
(1877 Simonyi Zsigmond)
agygya ebből ad-ja, a dentalis explosiva és a palatalis spirans közelebb jut egymáshoz, az explosiva helyét változtatja, a spirans pedig a képzés módját s lesz mindkettőből palatalis explosiva
(1895 Balassa József)
rögtönzött, ritmikusan pattogó, értelmetlen szótagokban az emberi hangok igen széles skálája érvényesül a különböző fajtájú és dinamikájú explozíváktól az orr- és torokhangokon keresztül a csettintő hangokig
(1977 NéprajziLex.)
Vörösmarty egyre inkább a hanghatásos megoldások irányában mozog, s így a lágyabb hangzású zuhog helyett inkább a keményebb, zakatolóbb, „jégverésesebb”, explozívákkal teli zokog ige mellett köt ki
(1987–1988 Martinkó András)
Vö. IdSz.

Beállítások