alól¹ nu és hsz 0

I. nu

1. ’vki, vmi alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyről’ ❖ [A méhek] mindent el-hárintanak a’ láb-alól: hogy olly ſzép múnkájókat meg ne motskollyák (1775 Molnár János 7232028, 178) | Ki dugja a’ fejét az asztal alól (1793 Hatvani István² ford.–Hunnius 7136006, 74) | Dórisz sovány képe tünt elő a’ félre tett álarcz alól (1846 Kovács Pál² 8251006, 345) | Ki szedi föl fa alól a gyümölcsöt? (1933 Babits Mihály C0695, 446) | kiugrott a takaró alól; trikóban, kisnadrágban, mezítláb az íróasztalnál termett (1973 Major Ottó 9415001, 66).

1a. ’vminek a látszata, felszíne mögül’ ❖ Addig tisztálkodott francia szappannal, amíg levakarta magáról a finom irodalmi sznobot s a bebuborékozott bőr alól kivillogott az üzletember (1908 Bródy Miksa CD10) | a háború: barbár voltunk kiütközése kultúr mezünk alól (1919 Oláh Gábor 9487061, 62) | Csokonai soraiból a belenyugvás hamuja alól a csillapíthatatlan szerelem parazsa hunyorgat, olyan csendes, de olthatatlan hővel, hogy a vers keltezése óta eltelt tengersok év múltán is melegít (1996 Szabó Magda 9630010, 159).

2. ’vminek a tövéből, ill. vminek a közelében levő (lenti) helyről’ ❖ Nem így kell-e Hunyadi Jánosról szólanod, mikor látod, hogy Nándorfehérvár alól Mahomedet elveri (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 20) | [A patak] az északi szikla-oszlopok alól buvik elő, s délnek tart (1853 Kőváry László 8255002, 103) | kívülről, az ablak alól kürtszó hallatszott (1908 Herczeg Ferenc 9241007, 37) | A túloldali ház kapuja alól kiugrik egy görnyedt alak (1974 Somogyi Tóth Sándor 2025008, 572).

3. ’vmely hely(ség) déli, ill. a vízfolyás iránya szerinti szélétől, ill. arról a helyről’ ❖ Harminc napig lőtték Szolimán ágyúi a falakat. Lajos király Mohács alól hallgatta az ágyúdörgést; nem siethetett a vár felszabadítására (1860 Jókai Mór CD18).

4. ’vmely jellel, számmal stb. megkülönböztetett helyről, ill. csoportból’ ❖ a Kossuth utca 17. szám alól a Községház utcába költöző ökumenikus iskola (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. ’vmely súlyos, nehéz helyzetből, állapotból’ ❖ vádolás alól fel-ſzabaditani (1772 Tordai Sámuel 7353001, [IV]) | A’ város fel oldoztatik az ostrom alól (1794 Decsy Sámuel 7442003, 51) | a’ bépanaszolt Alperest ezennel a’ vád alól felszabadítom (1825 Décsei János C1374, 50) | [Akli] a legszemenszedettebb leleményekkel mindig kisiklott a büntetés alól (1903 Mikszáth Kálmán C3115, 2) | A teremtés tudását nem veszi vissza Isten, de fia áldozatát elfogadva felmenti az embert az eredendő bűn terhe alól (1982 Lux Elvira 1099001, 18).

5a. ’vkitől v. vmitől való függőségből, ill. vkinek v. vminek a hatóköréből’ ❖ Az Irlandiai nép-is a fegyvert mind addíg le-tenni nem akarja, míg az orſzág gylése az Ángliainak hatalma alól tellyesſéggel fel-nem ſzabadíttatik (1780 Magyar Hírmondó 7444004, 287) | Anyagilag a társaság minden adófizetés alól felmentetett (1873 Toldy István 8482011, 20) | A szabály alól akad természetesen kivétel is (1939 Szerb Antal 9668011, 84) | Aranka csak egyszer szökhetett fel hozzám egy félórára férje féltékeny felügyelete alól (1968 Déry Tibor 9107011, 367) | független lett, felszabadult egy gyámság alól (1979 Domahidy András 1036001, 16).

5b. ’vmely (eszköz v. testrész nevével kifejezett) tevékenység hatóköréből, ill. e tevékenység eredményeképpen’ ❖ Leónidást … a döfés alól el-rántja (1772 Bessenyei György¹ C1076, 79) | minekutánna az egyſzer Landerernek sajtói alól ki-ſzállott, és az Orſzágot el-lepte, az újabb ki-adásnak el-keléséhez kevesebb reménység lehet (1789 Kazinczy Ferenc 7163033, 9) | Raphaël’ Etsetje alól van itt eggy Kisded Kép (1794 Uránia ford. 7491007, 124) | mire a költeménye nyomtatás alól kikerült, már régen meg is volt kötve a béke (1877 Jókai Mór CD18) | hogyan teremhet mégis olyan sok szép faragás a csikósok keze alól is? (1911 Malonyay Dezső 8292022, 70) | írt tankönyveket; sorjáztak tolla alól az ifjúsági regények (1975 Hegedűs András 2042055, 108).

II. hsz

(mut hsz után) (nyj) ’délről, ill. a vízfolyás irányából, alulról’ ❖ Onnan alól jön egy fényes hintó, Aztat húzza hat fekete csikó (1911 Malonyay Dezső CD07) | Onnan alól jön egy hajó, Húzza aztat harminchat ló. Káromkodik a kormányos, Kinek neve Jéri János (1979 NéprajziLex. CD47).

Fr: föld, kéz, kivétel, pult, szárny.

Vö. CzF.; ÉrtSz. alól¹; TESz. alá; ÉKsz. alól¹; SzT.; ÚMTsz.

alól¹ névutó és határozószó 0
I. névutó
1.
vki, vmi alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyről
[A méhek] mindent el-hárintanak a’ láb-alól: hogy olly ſzép múnkájókat meg ne motskollyák
(1775 Molnár János)
Ki dugja a’ fejét az asztal alól
(1793 Hatvani István² ford.Hunnius)
Dórisz sovány képe tünt elő a’ félre tett álarcz alól
(1846 Kovács Pál²)
Ki szedi föl fa alól a gyümölcsöt?
(1933 Babits Mihály)
kiugrott a takaró alól; trikóban, kisnadrágban, mezítláb az íróasztalnál termett
(1973 Major Ottó)
1a.
vminek a látszata, felszíne mögül
Addig tisztálkodott francia szappannal, amíg levakarta magáról a finom irodalmi sznobot s a bebuborékozott bőr alól kivillogott az üzletember
(1908 Bródy Miksa)
a háború: barbár voltunk kiütközése kultúr mezünk alól
(1919 Oláh Gábor)
Csokonai soraiból a belenyugvás hamuja alól a csillapíthatatlan szerelem parazsa hunyorgat, olyan csendes, de olthatatlan hővel, hogy a vers keltezése óta eltelt tengersok év múltán is melegít
(1996 Szabó Magda)
2.
vminek a tövéből, ill. vminek a közelében levő (lenti) helyről
Nem így kell-e Hunyadi Jánosról szólanod, mikor látod, hogy Nándorfehérvár alól Mahomedet elveri
(1778 Bessenyei György¹)
[A patak] az északi szikla-oszlopok alól buvik elő, s délnek tart
(1853 Kőváry László)
kívülről, az ablak alól kürtszó hallatszott
(1908 Herczeg Ferenc)
A túloldali ház kapuja alól kiugrik egy görnyedt alak
(1974 Somogyi Tóth Sándor)
3.
vmely hely(ség) déli, ill. a vízfolyás iránya szerinti szélétől, ill. arról a helyről
Harminc napig lőtték Szolimán ágyúi a falakat. Lajos király Mohács alól hallgatta az ágyúdörgést; nem siethetett a vár felszabadítására
(1860 Jókai Mór)
4.
vmely jellel, számmal stb. megkülönböztetett helyről, ill. csoportból
a Kossuth utca 17. szám alól a Községház utcába költöző ökumenikus iskola
(1995 Magyar Hírlap)
5.
vmely súlyos, nehéz helyzetből, állapotból
vádolás alól fel-ſzabaditani
(1772 Tordai Sámuel)
A’ város fel oldoztatik az ostrom alól
(1794 Decsy Sámuel)
a’ bépanaszolt Alperest ezennel a’ vád alól felszabadítom
(1825 Décsei János)
[Akli] a legszemenszedettebb leleményekkel mindig kisiklott a büntetés alól
(1903 Mikszáth Kálmán)
A teremtés tudását nem veszi vissza Isten, de fia áldozatát elfogadva felmenti az embert az eredendő bűn terhe alól
(1982 Lux Elvira)
5a.
vkitől v. vmitől való függőségből, ill. vkinek v. vminek a hatóköréből
Az Irlandiai nép-is a fegyvert mind addíg le-tenni nem akarja, míg az orſzág gylése az Ángliainak hatalma alól tellyesſéggel fel-nem ſzabadíttatik
(1780 Magyar Hírmondó)
Anyagilag a társaság minden adófizetés alól felmentetett
(1873 Toldy István)
A szabály alól akad természetesen kivétel is
(1939 Szerb Antal)
Aranka csak egyszer szökhetett fel hozzám egy félórára férje féltékeny felügyelete alól
(1968 Déry Tibor)
független lett, felszabadult egy gyámság alól
(1979 Domahidy András)
5b.
vmely (eszköz v. testrész nevével kifejezett) tevékenység hatóköréből, ill. e tevékenység eredményeképpen
Leónidást … a döfés alól el-rántja
(1772 Bessenyei György¹)
minekutánna az egyſzer Landerernek sajtói alól ki-ſzállott, és az Orſzágot el-lepte, az újabb ki-adásnak el-keléséhez kevesebb reménység lehet
(1789 Kazinczy Ferenc)
Raphaël’ Etsetje alól van itt eggy Kisded Kép
(1794 Uránia ford.)
mire a költeménye nyomtatás alól kikerült, már régen meg is volt kötve a béke
(1877 Jókai Mór)
hogyan teremhet mégis olyan sok szép faragás a csikósok keze alól is?
(1911 Malonyay Dezső)
írt tankönyveket; sorjáztak tolla alól az ifjúsági regények
(1975 Hegedűs András)
II. határozószó
(mut hsz után) (nyj)
délről, ill. a vízfolyás irányából, alulról
Onnan alól jön egy fényes hintó, Aztat húzza hat fekete csikó
(1911 Malonyay Dezső)
Onnan alól jön egy hajó, Húzza aztat harminchat ló. Káromkodik a kormányos, Kinek neve Jéri János
(1979 NéprajziLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz. alól¹; TESz. alá; ÉKsz. alól¹; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások