expozé fn 1A

(Pol) ’vmely (választott politikai) testület előtt magas rangú politikus által vmely fontos, időszerű kérdésről adott tájékoztató, ill. programbeszéd v. előterjesztés’ ❖ Széll Kálmán pénzügyminiszter előadja, hogy mint már expozéjában is emlitette, a mostani költségvetéstől a kedvezőtlen viszonyok mellett is a haladást megtagadni nem lehet azon czél felé, mely az ország pénzügyeinek rendezésére vezet (1876 A Hon 8600002, 1) | Az angol alsóház délutáni ülésén mondotta el Chamberlain miniszterelnök általános érdeklődéssel várt külügyi expozéját, amelyet az egész alsóház feszült figyelemmel kisért (1939 Esti Újság 2124001, 1) | a december 13.-iki megbeszélésen résztvett főtisztek valamennyien szájtátott helyesléssel fogadták Bercsényi nagy expozéját (1941 Bánlaky József CD16) | [Békesi László pénzügyminiszter] a jövő évi költségvetés expozéjában azt fejtegette, hogy az adóskonszolidáció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (1994 Magyar Hírlap CD09) | miniszterelnöki expozé (1996 Gergely Jenő CD17) | [Kosáry Domokos] akadémiai elnöki tevékenységének írásos „lecsapódását”, elnöki expozéit, előadásait, tudománypolitikai cikkeit, interjúit 1996-ban megjelent Hat év a tudománypolitika szolgálatában című kötete tartalmazza (2003 Mucsi Ferenc CD58).

a. (/ritk) ’vmely témát (röviden) tárgyaló (írásos) beszámoló’ ❖ Kossuth ur ezen expozét az emigráczió egynémely tagjának megküldte a végett, hogy eszméit ismerjük (1859 Kossuth Lajos ford. CD32) | A fővárost lényegében három vizmű látja el vizzel, a melyek berendezésének leirása a mellékelt ekszpozéban van (1898 Budapesti Hírlap júl. 28. C4745, 6) | hiába kínált neki díszhelyet az orosz Akadémia – hiába közölte vezető helyen balkáni expozéit a Novoje Vremja –, Take Jonescu Weimarban tanult, s tudja jól a különbséget a Faust és az orosz kancsuka között (1914 Isac, Emil CD10) | Mi hát a való helyzet? – folytatta a szent püspök, elméjének egy fürge fordulatával visszakanyarodva kiváló, bár tekervényes expozéja kiindulópontjára (1965 Déry Tibor 9107006, 181) | A kutatói közösség növekedése miatt […] a hagyományos paradigmák ki kell, hogy egészüljenek a tudományos teljesítmény új formáival. Ilyen lehet például a jó expozék és áttekintő cikkek írása, problémák és sejtések megfogalmazása, példák összeállítása (1999 Természet Világa CD50).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

expozé főnév 1A
(Pol)
vmely (választott politikai) testület előtt magas rangú politikus által vmely fontos, időszerű kérdésről adott tájékoztató, ill. programbeszéd v. előterjesztés
Széll Kálmán pénzügyminiszter előadja, hogy mint már expozéjában is emlitette, a mostani költségvetéstől a kedvezőtlen viszonyok mellett is a haladást megtagadni nem lehet azon czél felé, mely az ország pénzügyeinek rendezésére vezet
(1876 A Hon)
Az angol alsóház délutáni ülésén mondotta el Chamberlain miniszterelnök általános érdeklődéssel várt külügyi expozéját, amelyet az egész alsóház feszült figyelemmel kisért
(1939 Esti Újság)
a december 13.-iki megbeszélésen résztvett főtisztek valamennyien szájtátott helyesléssel fogadták Bercsényi nagy expozéját
(1941 Bánlaky József)
[Békesi László pénzügyminiszter] a jövő évi költségvetés expozéjában azt fejtegette, hogy az adóskonszolidáció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket
(1994 Magyar Hírlap)
miniszterelnöki expozé
(1996 Gergely Jenő)
[Kosáry Domokos] akadémiai elnöki tevékenységének írásos „lecsapódását”, elnöki expozéit, előadásait, tudománypolitikai cikkeit, interjúit 1996-ban megjelent Hat év a tudománypolitika szolgálatában című kötete tartalmazza
(2003 Mucsi Ferenc)
a. (/ritk)
vmely témát (röviden) tárgyaló (írásos) beszámoló
Kossuth ur ezen expozét az emigráczió egynémely tagjának megküldte a végett, hogy eszméit ismerjük
(1859 Kossuth Lajos ford.)
A fővárost lényegében három vizmű látja el vizzel, a melyek berendezésének leirása a mellékelt ekszpozéban van
(1898 Budapesti Hírlap júl. 28.)
hiába kínált neki díszhelyet az orosz Akadémia – hiába közölte vezető helyen balkáni expozéit a Novoje Vremja –, Take Jonescu Weimarban tanult, s tudja jól a különbséget a Faust és az orosz kancsuka között
(1914 Isac, Emil)
Mi hát a való helyzet? – folytatta a szent püspök, elméjének egy fürge fordulatával visszakanyarodva kiváló, bár tekervényes expozéja kiindulópontjára
(1965 Déry Tibor)
A kutatói közösség növekedése miatt […] a hagyományos paradigmák ki kell, hogy egészüljenek a tudományos teljesítmény új formáival. Ilyen lehet például a jó expozék és áttekintő cikkek írása, problémák és sejtések megfogalmazása, példák összeállítása
(1999 Természet Világa)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások