expresszió fn 1A

1. (vál) ’nyelvi kifejezés, kül. vmely gondolati tartalmat érzékletesen megjelenítő szó(szerkezet)’ ❖ [Zrínyi Miklós] verseit magamébol seholis nem toldottam, sőtt hathatós expressioit mindenütt igyekeztem szórul szóra meg tartani (1789 Ráday Gedeon¹ C2554, 293) | Az olly expressiók, mint: Dithyrámbok’ lángköre, ’s gőztorlatok’ alpesi, nékem sem tetszenek, ha azokat hideg szemmel nézem; de valljon hideg szemmel kell é azokat nézni? (1825 Berzsenyi Dániel C5585, 101) | Expresszióinak hatása nem képtartalmukban van, mint modernebb költőink, Ady vagy Babits verseiben. Berzsenyi nem a képek költője, nem plasztikus, nem a szem embere. Különös szépségüket pusztára nyelvi alakjuk adja meg, a jelzők a főnevek mellett, az igék és főnevek összeválogatása (1934 Szerb Antal 9668029, 272) | [Batsányi Jánosnál minden] az érzés áradásának, hullámzásának kifejezését szolgálja; ez lazítja meg s telíti egészen modern expressziókkal a vers nyelvét (1965 Tarnai Andor CD53).

2. (vál) ’vmely művész(et)re, stílusra stb. jellemző (sajátos) formanyelv, (művészi) kifejezésmód’ ❖ Ha tehát a magyar művészeti életből a művészi expressziónak egy fajtája hiányzik, annak csak a közönség lehet az oka (1912 Sztrakoniczky Károly CD10) | A festőt teremtőmunkájában nyomról-nyomra követni alig lehet, az élmények míg expresszióig érlelődnek, gyakran, sőt legtöbbször az ösztön titkos és kitapinthatatlan rejtekútján futnak végig (1922 Bálint Aladár CD10) | Gyötrelmes, vajúdó víziók költészete. De költészet: vízióit sosem érezni pózosnak, hazugnak. Ez a vergődő költő [ti. Karinthy Gábor] nagyszerű új expressziókat talál gyötrelmeinek kiéneklésére (1938 Szerb Antal CD10) | a dinamizmus és mély expresszió […] az avantgárd törekvések, majd a német Bauhaus műhelyében oly meggyőző alakot nyert (1997 Új Könyvek CD29).

3. (ritk, Zene) ’〈orgonán v. harmóniumon:〉 a (művészi kifejezéshez szükséges) dinamikai árnyalást lehetővé tevő berendezés’ ❖ A harmónium mostani hanyatlása közepett az expresszió szinte másodrendü dolog lett és sok gyár nem is késziti már. Az amerikai harmóniumokon két térdemeltyüvel adják meg a kifejezést; ha ugyan méltó e névre az a meglehetős durva crescendo és decrescendo, a mi ezen a réven támad (1891 Budapesti Hírlap okt. 23. C4738, 1) | Egy három manuálos orgonán a szóló változatok, mint a különböző fuvolák, klarinett, oboa, vox humana stb. a II. és III. klaviaturán vannak elosztva, következésképen ennek a két manuálnak külön-külön redőny alá is kell kerülni. Ellenkező esetben, vagy is expressio hiányában a szólóváltozatok nem évényesülhetnek, elvesznek (1911 Zenelap 2117002, 5) | [A mesterharmónium] lényege a kettős expresszió, amely egyidőben megzendülő szólamok eltérő dinamikai árnyékolását teszi lehetővé (1936 Pesti Hírlap dec. 11. C5684, 12).

4. (rég) ’expresszionizmus’ ❖ A romantikától az expresszióig (1921 RévaiNagyLex. C5716, 553) | Ma, az expresszió után, a futurizmus, dadaizmus, aktivizmus és konstrukcionizmus után, [huszonegy évvel ezelőtti állításom] szinte közhelyesnek tetszik (1928 Ignotus CD10) | Régi kísérlet az én engedékenynek látszó személyem körül, hogy beosztanak hol a naturalisták, hol a romantikusok közé; mások megírták, hogy velem kezdődött a magyar expresszió (1935 Révész Béla CD10).

5. (Biol) ’vmely génnek, ill. más, az egyed tulajdonságait meghatározó összetevőnek a fenotípusban való kifejeződése, érvényesülése’ ❖ Az RNS-t előállító polimeráz enzim nem tud működni ott, ahol a citozinon metilcsoportok vannak, ennek következtében ezen gének kifejeződése (expressziója) elmarad (1995 Természet Világa CD50) | Sikerült olyan génszerkezeteket is létrehozni, amelyek esetében csak az embrionális fejlődés meghatározott szakaszában történt expresszió a transzgénről (1998 Természet Világa CD50) | A hidegadaptációban szerepet játszó (pl. hideg-sokk, illetve jegesedésgátló) fehérjék expressziójával számos haszonnövény az eddigieknél mostohább körülmények között is termeszthetővé válik (1999 Természet Világa CD50).

Vö. SzT.

expresszió főnév 1A
1. (vál)
nyelvi kifejezés, kül. vmely gondolati tartalmat érzékletesen megjelenítő szó(szerkezet)
[Zrínyi Miklós] verseit magamébol seholis nem toldottam, sőtt hathatós expressioit mindenütt igyekeztem szórul szóra meg tartani
(1789 Ráday Gedeon¹)
Az olly expressiók, mint: Dithyrámbok’ lángköre, ’s gőztorlatok’ alpesi, nékem sem tetszenek, ha azokat hideg szemmel nézem; de valljon hideg szemmel kell é azokat nézni?
(1825 Berzsenyi Dániel)
Expresszióinak hatása nem képtartalmukban van, mint modernebb költőink, Ady vagy Babits verseiben. Berzsenyi nem a képek költője, nem plasztikus, nem a szem embere. Különös szépségüket pusztára nyelvi alakjuk adja meg, a jelzők a főnevek mellett, az igék és főnevek összeválogatása
(1934 Szerb Antal)
[Batsányi Jánosnál minden] az érzés áradásának, hullámzásának kifejezését szolgálja; ez lazítja meg s telíti egészen modern expressziókkal a vers nyelvét
(1965 Tarnai Andor)
2. (vál)
vmely művész(et)re, stílusra stb. jellemző (sajátos) formanyelv, (művészi) kifejezésmód
Ha tehát a magyar művészeti életből a művészi expressziónak egy fajtája hiányzik, annak csak a közönség lehet az oka
(1912 Sztrakoniczky Károly)
A festőt teremtőmunkájában nyomról-nyomra követni alig lehet, az élmények míg expresszióig érlelődnek, gyakran, sőt legtöbbször az ösztön titkos és kitapinthatatlan rejtekútján futnak végig
(1922 Bálint Aladár)
Gyötrelmes, vajúdó víziók költészete. De költészet: vízióit sosem érezni pózosnak, hazugnak. Ez a vergődő költő [ti. Karinthy Gábor] nagyszerű új expressziókat talál gyötrelmeinek kiéneklésére
(1938 Szerb Antal)
a dinamizmus és mély expresszió […] az avantgárd törekvések, majd a német Bauhaus műhelyében oly meggyőző alakot nyert
(1997 Új Könyvek)
3. (ritk, Zene)
〈orgonán v. harmóniumon:〉 a (művészi kifejezéshez szükséges) dinamikai árnyalást lehetővé tevő berendezés
A harmónium mostani hanyatlása közepett az expresszió szinte másodrendü dolog lett és sok gyár nem is késziti már. Az amerikai harmóniumokon két térdemeltyüvel adják meg a kifejezést; ha ugyan méltó e névre az a meglehetős durva crescendo és decrescendo, a mi ezen a réven támad
(1891 Budapesti Hírlap okt. 23.)
Egy három manuálos orgonán a szóló változatok, mint a különböző fuvolák, klarinett, oboa, vox humana stb.s a többi a II. és III. klaviaturán vannak elosztva, következésképen ennek a két manuálnak külön-külön redőny alá is kell kerülni. Ellenkező esetben, vagy is expressio hiányában a szólóváltozatok nem évényesülhetnek, elvesznek
(1911 Zenelap)
[A mesterharmónium] lényege a kettős expresszió, amely egyidőben megzendülő szólamok eltérő dinamikai árnyékolását teszi lehetővé
(1936 Pesti Hírlap dec. 11.)
4. (rég)
A romantikától az expresszióig
(1921 RévaiNagyLex.)
Ma, az expresszió után, a futurizmus, dadaizmus, aktivizmus és konstrukcionizmus után, [huszonegy évvel ezelőtti állításom] szinte közhelyesnek tetszik
(1928 Ignotus)
Régi kísérlet az én engedékenynek látszó személyem körül, hogy beosztanak hol a naturalisták, hol a romantikusok közé; mások megírták, hogy velem kezdődött a magyar expresszió
(1935 Révész Béla)
5. (Biol)
vmely génnek, ill. más, az egyed tulajdonságait meghatározó összetevőnek a fenotípusban való kifejeződése, érvényesülése
Az RNSribonukleinsav-t előállító polimeráz enzim nem tud működni ott, ahol a citozinon metilcsoportok vannak, ennek következtében ezen gének kifejeződése (expressziója) elmarad
(1995 Természet Világa)
Sikerült olyan génszerkezeteket is létrehozni, amelyek esetében csak az embrionális fejlődés meghatározott szakaszában történt expresszió a transzgénről
(1998 Természet Világa)
A hidegadaptációban szerepet játszó (pl.például hideg-sokk, illetve jegesedésgátló) fehérjék expressziójával számos haszonnövény az eddigieknél mostohább körülmények között is termeszthetővé válik
(1999 Természet Világa)
Vö. SzT.

Beállítások