expresszionista mn és fn 6A (kül. Műv v. Irodt)

I. mn

1. ’az expresszionizmus stílusában alkotó v. előadó 〈művész v. csoport〉, ill. e stílust megjelenítő, azt követő 〈irányzat, mozgalom〉’ ❖ Három új metszetet adott közre egy bécsi verseskönyvben Máttis Teutsch János, a nálunk is jól ismert szász expresszionista festő (1921 Hevesy Iván CD10) | Az expresszionista művészeti irányzat nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az európai intellektus, ha még nem is forradalmi öntudattal, de mélyről izzó humanitással ellene fordult a háború őrületének (1935 Kassák Lajos CD10) | Die Brücke [= A híd] nevű német expresszionista csoport (1987 Tények könyve CD37) | Vonnegut regényének elbeszélő főhőse, Rabo Karabekian, a festő az amerikai absztrakt expresszionista iskola vezető tagja (1998 Új Könyvek CD29) | Van Gogh örvénylő-kavargó festékpászmáiban az egész későbbi expresszionista mozgalom bújik meg (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’az expresszionizmus sajátosságait mutató, annak jegyeit viselő 〈műalkotás(ok csoportja, összessége) v. műforma〉, ill. (jellemzően) ilyen műalkotásoknak megjelenést biztosító 〈fórum〉’ ❖ Olvastam egy expresszionista verset, amelynek homlokán ez a különös jegyzet állt: éjjel 2 óra 45 perctől 2 óra 47 percig (1915 Kosztolányi Dezső CD10) | expresszionista filmekben (1927 Gró Lajos 9196001, 34) | a Tűztánc költői is az eredeti expresszionista szabadvers vívmányait építették bele poézisükbe (1961 Kronstein Gábor C6871, 619) | [Déry Tibor 1923-ban] küld verseket a Kassák szerkesztette bécsi Ma című lapnak és a berlini Sturm expresszionista folyóiratnak (1966 Ungvári Tamás CD53) | [Moholy-Nagy László] megmutatta nekünk harctéri expresszionista, helyenként szürrealista képeit (1974 Dénes Zsófia 9106003, 154) | [Bartók Béla Csodálatos mandarinja] az 1920-as években elkészült, szimbolikus jelentésű és erősen expresszionista zenedarab (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | a Kunstforum első és középső termeiben főként az őrületet és őrülteket ábrázoló, nagyobbrészt realista, illetve expresszionista alkotásokat láttunk (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’az expresszionizmusra mint stílus(irányzat)ra jellemző v. arra emlékeztető 〈művészi látásmód, szemlélet, kifejezésmód stb.〉’ ❖ vannak olyan drámák, amelyeknek illúziókeltését expresszionista térkonstrukciók szolgálják a legjobban (1921 Sós Aladár CD10) | [az] expresszionista stílus formalizmusába öltözködő Fábry minél közelebb kerül a társadalmi felelősségérzet tudatához, e felelősség vállalásához, annál egészebbé, folyamatosabbá válik írói beszédjének módja (1935 Méliusz József 9433002, 58) | [Carl Hauptmann] a naturalizmusból indult ki, később az expresszionista szemlélet felé közeledett (1938 ÚjIdőkLex. C5438, 3041) | Vannak, akik még emlékeznek [Lengyel József] indulására, expresszionista modorosságra valló verseire, melyekben az első világháború ellen szólt (1958 Szalai Sándor 2025132, 769) | Buday Dezső (1879-1919) Babits unokabátyja 1916-ban expresszionista lendületű, már-már szabadverssé lelkesülő patetikus prózában álmodja újra Jókai „örök béke” utópiáját (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2. ’a kultúrtörténetben az az 〈időszak〉, ill. vmely művésznek az az 〈alkotói periódusa, korszaka〉, amelyben jellemzően ehhez az irányzathoz tartozó művek születnek’ ❖ [kár, hogy a Bernáth Aurél-kiállításon] nem láthatjuk az expresszionista korszakából származó képeit (1939 Népszava okt. 21. C7507, 4) | Palavicini expresszionista korszakát egy érdekesen stilizált, 1922-ben készült Don Quijote-fej képviseli (1958 Magyar Nemzet júl. 20. C0354, 8) | [Komját Aladár] korai proletkultos-expresszionista periódustól az agitatív, szikár gondolatiságú Rapp-korszakon át az életes realizmusig ívelő pályája sok tekintetben korszakos jellemzője a magyar proletárlírának (1966 Illés László CD53) | A MA [folyóirat] legtöbb teoretikusa ekkor már ugyanis az expresszionista korszak végét jelezte (1982 Ónodi László 2028007, 262).

II. fn

’az expresszionizmus művelője, követője’ ❖ A Nemzeti Szalon vezetősége már megkezdte a művészi évad legexcentrikusabb eseményének, a futuristák és expresszionisták együttes csoportkiállitásának szervezését (1913 Pesti Hírlap jan. 16. C5661, 12) | Hollósy [Simon] impresszionista lélek, illetve éppen úgy percipiál, akár a legtisztább impresszionista festő, csakhogy amit magába vesz, azt a legtudósabb kubistának is becsületére váló egzaktsággal egyszerűsíti le és […] így teszi a vásznára frissen, egyszerre, akár egy bravúros expresszionista (1917 Wallerhausen Zsigmond CD10) | [William Faulkner] tömör, lázas, melodramatikus stílusa a német expresszionistákra emlékeztet (1943 Szerb Antal 9668001, 169) | [Déry Tibor] megismerte a magyar, a német és a francia irodalom lázadóit, expresszionistákat, dadaistákat, szürrealistákat egyaránt (1972 Kocsis Rózsa 2018004, 324) | A berlini Brücke múzeum falait ékesítette július végéig Ernst Ludwig Kirchner, az egyik leghíresebb német expresszionista Berlini utcakép című festménye (2006 Népszabadság aug. 31. C7854, 10).

Vö. IdSz.

expresszionista melléknév és főnév 6A (kül. Műv v. Irodt)
I. melléknév
1.
az expresszionizmus stílusában alkotó v. előadó 〈művész v. csoport〉, ill. e stílust megjelenítő, azt követő 〈irányzat, mozgalom〉
Három új metszetet adott közre egy bécsi verseskönyvben Máttis Teutsch János, a nálunk is jól ismert szász expresszionista festő
(1921 Hevesy Iván)
Az expresszionista művészeti irányzat nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az európai intellektus, ha még nem is forradalmi öntudattal, de mélyről izzó humanitással ellene fordult a háború őrületének
(1935 Kassák Lajos)
Die Brücke [= A híd] nevű német expresszionista csoport
(1987 Tények könyve)
Vonnegut regényének elbeszélő főhőse, Rabo Karabekian, a festő az amerikai absztrakt expresszionista iskola vezető tagja
(1998 Új Könyvek)
Van Gogh örvénylő-kavargó festékpászmáiban az egész későbbi expresszionista mozgalom bújik meg
(2001 Magyar Hírlap)
1a.
az expresszionizmus sajátosságait mutató, annak jegyeit viselő 〈műalkotás(ok csoportja, összessége) v. műforma〉, ill. (jellemzően) ilyen műalkotásoknak megjelenést biztosító 〈fórum〉
Olvastam egy expresszionista verset, amelynek homlokán ez a különös jegyzet állt: éjjel 2 óra 45 perctől 2 óra 47 percig
(1915 Kosztolányi Dezső)
expresszionista filmekben
(1927 Gró Lajos)
a Tűztánc költői is az eredeti expresszionista szabadvers vívmányait építették bele poézisükbe
(1961 Kronstein Gábor)
[Déry Tibor 1923-ban] küld verseket a Kassák szerkesztette bécsi Ma című lapnak és a berlini Sturm expresszionista folyóiratnak
(1966 Ungvári Tamás)
[Moholy-Nagy László] megmutatta nekünk harctéri expresszionista, helyenként szürrealista képeit
(1974 Dénes Zsófia)
[Bartók Béla Csodálatos mandarinja] az 1920-as években elkészült, szimbolikus jelentésű és erősen expresszionista zenedarab
(1993 A magyarság kézikönyve)
a Kunstforum első és középső termeiben főként az őrületet és őrülteket ábrázoló, nagyobbrészt realista, illetve expresszionista alkotásokat láttunk
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
az expresszionizmusra mint stílus(irányzat)ra jellemző v. arra emlékeztető 〈művészi látásmód, szemlélet, kifejezésmód stb.〉
vannak olyan drámák, amelyeknek illúziókeltését expresszionista térkonstrukciók szolgálják a legjobban
(1921 Sós Aladár)
[az] expresszionista stílus formalizmusába öltözködő Fábry minél közelebb kerül a társadalmi felelősségérzet tudatához, e felelősség vállalásához, annál egészebbé, folyamatosabbá válik írói beszédjének módja
(1935 Méliusz József)
[Carl Hauptmann] a naturalizmusból indult ki, később az expresszionista szemlélet felé közeledett
(1938 ÚjIdőkLex.)
Vannak, akik még emlékeznek [Lengyel József] indulására, expresszionista modorosságra valló verseire, melyekben az első világháború ellen szólt
(1958 Szalai Sándor)
Buday Dezső (1879-1919) Babits unokabátyja 1916-ban expresszionista lendületű, már-már szabadverssé lelkesülő patetikus prózában álmodja újra Jókai „örök béke” utópiáját
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2.
a kultúrtörténetben az az 〈időszak〉, ill. vmely művésznek az az 〈alkotói periódusa, korszaka〉, amelyben jellemzően ehhez az irányzathoz tartozó művek születnek
[kár, hogy a Bernáth Aurél-kiállításon] nem láthatjuk az expresszionista korszakából származó képeit
(1939 Népszava okt. 21.)
Palavicini expresszionista korszakát egy érdekesen stilizált, 1922-ben készült Don Quijote-fej képviseli
(1958 Magyar Nemzet júl. 20.)
[Komját Aladár] korai proletkultos-expresszionista periódustól az agitatív, szikár gondolatiságú Rapp-korszakon át az életes realizmusig ívelő pályája sok tekintetben korszakos jellemzője a magyar proletárlírának
(1966 Illés László)
A MA [folyóirat] legtöbb teoretikusa ekkor már ugyanis az expresszionista korszak végét jelezte
(1982 Ónodi László)
II. főnév
az expresszionizmus művelője, követője
A Nemzeti Szalon vezetősége már megkezdte a művészi évad legexcentrikusabb eseményének, a futuristák és expresszionisták együttes csoportkiállitásának szervezését
(1913 Pesti Hírlap jan. 16.)
Hollósy [Simon] impresszionista lélek, illetve éppen úgy percipiál, akár a legtisztább impresszionista festő, csakhogy amit magába vesz, azt a legtudósabb kubistának is becsületére váló egzaktsággal egyszerűsíti le és […] így teszi a vásznára frissen, egyszerre, akár egy bravúros expresszionista
(1917 Wallerhausen Zsigmond)
[William Faulkner] tömör, lázas, melodramatikus stílusa a német expresszionistákra emlékeztet
(1943 Szerb Antal)
[Déry Tibor] megismerte a magyar, a német és a francia irodalom lázadóit, expresszionistákat, dadaistákat, szürrealistákat egyaránt
(1972 Kocsis Rózsa)
A berlini Brücke múzeum falait ékesítette július végéig Ernst Ludwig Kirchner, az egyik leghíresebb német expresszionista Berlini utcakép című festménye
(2006 Népszabadság aug. 31.)
Vö. IdSz.

Beállítások